of 63946 LinkedIn

16 medewerkers gemeenten verdienen te veel

Bij 100.000-plus gemeenten werken zestien medewerkers die meer dan 178.000 euro verdienen; de wettelijke maximale norm voor topinkomens. Dit blijkt uit een verkenning dat in opdracht van minister Plasterk (BZK) is uitgevoerd, naar waar in (semi)publieke sector mensen werken die geen topfunctionaris zijn en meer dan de WNT-norm (Wet normering topinkomens) van 178.000 euro verdienen.

Bij 100.000-plus gemeenten werken zestien medewerkers die meer dan 178.000 euro verdienen; de wettelijke maximale norm voor topinkomens. Bij provincies en waterschappen zijn geen overschrijdingen geconstateerd. Acht medewerkers bij het rijk hebben een inkomen boven de zogeheten Balkenende-norm.

Overschrijdingen

De overschrijdingen zijn bij twee gemeenten gevonden. Bij één gemeente zijn twaalf functionarissen die boven de norm zitten; variërend van enkele honderden tot duizenden euro’s op jaarbasis met één uitschieter. Bij een andere gemeente zitten vier managers op de norm. Verder zijn er geen overschrijdingen bekend. Bij het rijk werd daarnaast de norm 148 keer incidenteel overschreden. Bij de zbo’s (zelfstandige bestuursorganen, zoals de SVB en het UWV) is het aantal niet-topfunctionarissen dat meer verdient dan de norm zeer gering. ‘Mogelijk dat zich daar in totaal enkele overschrijdingen voordoen’, meldt de verkenning die op verzoek van minister Plasterk (BZK) is uitgevoerd. Na de vorming van de Nationale Politie verdienen vijf voormalige korpschefs meer dan de wettelijke norm.


Verkenning

De minister heeft de verkenning donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Plasterk heeft laten onderzoeken waar in de (semi)publieke sector mensen werken die geen topfunctionaris zijn en meer dan de WNT-norm (Wet normering topinkomens) van 178.000 euro verdienen. Namen en rugnummers worden in de rapportage niet genoemd. Desgevraagd wil de woordvoerder van de minister geen namen van gemeenten noemen waar de wet wordt overschreden. 


Bijzondere onkostenvergoeding

Bij ongeveer de helft van de incidentele overschrijdingen bij het rijk is sprake van bijzondere onkostenvergoeding, vermoedelijk een ontslaguitkering, zo blijkt uit de verkenning. Bij de andere helft wordt de overschrijding veroorzaakt door de afkoop van vakantiedagen. ‘Het is mogelijk dat zich in deze groep van 148 ook niet-topfunctionarissen bevinden die door een toelage op hun inkomen, bijvoorbeeld door een combinatie van een 40-urige werkweek en afkoop van vakantiedagen, de norm overschrijden. Dit zal nader onderzocht moeten worden’, stellen de onderzoekers.


Geen totaalbeeld

De verkenning van Plasterk biedt weliswaar enig inzicht, maar geen totaalbeeld. Gemeentekoepel VNG heeft de 100.000-plus gemeenten gevraagd een opgave te doen van het aantal niet-topfunctionarissen dat de norm overschrijdt. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft de provincies gevraagd een opgave te doen. Voor inzicht bij de waterschappen is de Unie van Waterschappen benaderd. Om een beeld te krijgen bij het rijk zijn inkomensgegevens van 123.000 ambtenaren bij ministeries, het ministerie van defensie onder de loep genomen. SVB en UWV zijn gevraagd gegevens aan te leveren.


Uitbreiding werking wet

Topfunctionarissen vallen sinds 2013 onder de WNT-1. De norm is sinds dit jaar verlaagd van 130 naar 100 procent van het ministersalaris (178.000 euro); de WNT-2. Het kabinet wil het inkomen van alle functionarissen – dus niet alleen topfunctionarissen –  die in de publieke en semipublieke sector werken normeren, en daarmee de werking van de wet uitbreiden. In voorbereiding op een mogelijke WNT-3 is de verkenning uitgevoerd. Naast de overheid zijn daarvoor ook de topsalarissen van andere sectoren in kaart gebracht, zoals onderwijs, cultuur, wetenschap en de publieke omroep. DNB telt 59 niet-topfunctionarissen die meer verdienen dan de norm. Bij de bij de publieke omroep overschrijden circa 40 functionarissen en in de wetenschap bijna 100 functionarissen de norm. 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
De wet op topinkomens wordt massaal ontweken door op sleutelposities echte 'kwaliteit' binnen te halen. Externe adviseurs en interimmanagers met dagtarieven 1000 tot wel 1800 euro die niet even langs komen. Spreken vooral de taal van de opdrachtgever, doen een paar jaar mee maar voegen structureel vaak bar weinig toe. Houden bestuurders en ambtelijk verantwoordelijke uit de wind voor heel veel geld! En dat wordt natuurlijk vanuit de 'top' ontkent. Het is allemaal noodzakelijk!! ja, ja, toppers onder elkaar ! Het zijn er maar 16 ... laat me niet lachen, bar en boos!!
Het zijn nog steeds de plichtgetrouwen ambtenaren die tegen normale salarissen de overheid desondanks inhoud geven. Niet de graaiers aan de boven kant....
Door H. Wiersma (gepens.) op
Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat het ABP bij deze deal is betrokken? Bepaalt het Rijk soms ook al het ABP beleid? Hoogste tijd dat gepensioneerden in actie komen tegen deze nieuwe pensioenroof. Vakbonden, die hier nog langer aan meewerken, behoren door hun leden te worden gestraft.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht) op
@ doeterniettoe

De onderhandelaars van mijn bond (FNV, te weten Ruud Kuin en Gijs van Dijk, zijn weggelopen uit het overleg. FNV staat dus buiten deze nieuwe pensioenroof.
Door doeterniettoe (-) op
@Edmond van Ooijen:
Helaas, er is wel een akkoord tussen kabinet en bonden, waar gerommel met het ABP onderdeel van uitmaakt. De ambtenaren zullen het dus vooral zelf betalen.

OT:
Eens met de rest. Het aantal van 16 op een totaal van meer dan honderdduizend, bij iets van 350 gemeentes is volgens de letter te veel. Maar lang niet zo veel als bij het Rijk of ZBO's.
En dit bericht zegt niets over waarom ze zoveel krijgen.

Maar de toon past geheel in het melodietje dat al veel langer wordt gespeeld: werknemers, ambtenaren, zijn een last en daar moet je van af.
Dom, kortzichtig en fout.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Onmiddellijk een einde maken aan deze uit de hand gelopen salarissen van ambtenaren in publieke dienst of semi-publieke dienst. Het is volstrekt belachelijk te denken dat zij dezelfde of meer verantwoordelijkheid hebben dan een minister.
Eveneens hoogste tijd om dergelijke salarissen, bonussen, aandelenpakketten etc. in de private sector (bedrijfsleven) aan te pakken. Het moet nu toch wel eens duidelijk zijn dat sectoren zelf niet in staat zijn om via sectorregelingen een en ander in goede banen te leiden. Derhalve gewoon wettelijk regelen!
Door Gerben op
Ach de toon is alweer gezet. De landelijke kranten wijzigen de kop morgen echt niet in iets anders. Bedankt voor de volstrekt onjuiste beeldvorming namens alle overige - ver onder elke norm - bivakkerende 157.984 gemeenteambtenaren.
Door Plafond op
Valt dus best mee, bij de publieke omroep zitten er 40 boven de norm, maar dat zijn vast en zeker bijzondere PvdA talenten en daar genieten we elke dag van..
Door Jan_B (mva) op
Beste hoofdredacteur, stuur dan ook een correctiemail met aangepaste titel om deze blunder een beetje goed te maken!
Door Eric de Kluis (Hoofdredacteur) op
Beste lezers, we hebben de kop aangepast. De indruk ontstond inderdaad dat het om alle medewerkers of een grote groep medewerkers bij gemeenten zou gaan, terwijl het om een 16-tal gaat.
Door Jan_B (mva) op
Graag een artikel plaatsen met als kop:
JOURNALISTIEK BINNENLANDS BESTUUR ZWAAR ONVOLDOENDE

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers