of 61441 LinkedIn

Nieuws

 • Net zoals in veel andere gemeenten zijn ook de Enschedese ambtenaren weer massaal gaan thuiswerken. ‘Leuk is het niet, maar we hebben een voorbeeldfunctie’, stelt gemeentesecretaris Kees Meijer

  Weer volledig thuiswerken: niet leuk, wel nodig

  Net zoals in veel gemeenten zijn ook de Enschedese ambtenaren weer massaal gaan thuiswerken. Na een aanvankelijke versoepeling is het nu weer de regel om thuis te werken, uitgezonderd cruciale functies. ‘Leuk is het niet, maar we hebben een voorbeeldfunctie’, stelt gemeentesecretaris Kees Meijer.

 • n de afgelopen tien jaar is geen sprake van een structurele toename van bedreigingen en/of intimidatie van burgemeesters. Wel zijn burgemeesters de afgelopen twee jaar vaker bedreigd en/of geïntimideerd. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is uitgevoerd.

  Burgemeesters laatste twee jaar vaker bedreigd

  De afgelopen twee jaar is sprake van een toename van het aantal bedreigingen en intimidaties tegen burgemeesters. Zij laten zich vanwege een eventueel risico op bedreiging of intimidatie nauwelijks weerhouden een bepaalde maatregel te nemen. Vier procent van de burgemeesters is uit vrees voor agressie en bedreigingen voorzichtiger geworden met de inzet van bestuurlijke bevoegdheden.

 • Naar eigen zeggen is er nooit sprake geweest van een schijn van belangenverstrengeling. ‘Ik ben niet betrokken geweest bij de besluitvorming rondom de opdrachten en de vergunningen.’ Maar volgens de kranten sluisde Koopmans bezwaren van Terraq tegen ontgrondingen bij Venlo door naar het ambtelijke apparaat, en zei hij daarover niets tegen SP-gedeputeerde Daan Prevoo, die over ontgrondingen ging.

  Gedeputeerde Koopmans ontkent belangenverstrengeling

  5 reacties

  De Limburgse gedeputeerde Ger Koopmans (financiën en grondzaken, CDA) ontkent dat hij de schijn van belangenverstrengeling gewekt heeft door zijn lidmaatschap van de raad van commissarissen bij het Limburgse baggerbedrijf Terraq. Hij reageert daarmee op berichten in NRC. De krant stelt donderdag dat Koopmans tot de zomer van dit jaar een adviesbedrijf had, maar dit niet meldde op zijn lijst met nevenfuncties. Ook de inkomsten maakte hij volgens de krant niet openbaar, hoewel de Provinciewet hem daartoe verplicht.

 • Nederland scoort internationaal slecht als het gaat om de arbeidskansen van mensen met een migratieachtergrond. Als samenleving hebben we veel te winnen bij sterker integratiebeleid op de arbeidsmarkt: een groter arbeidspotentieel, lagere uitkeringslasten, meer kansengelijkheid en sociale cohesie.

  Arbeidsmarktpositie van migranten blijft achter

  De kloof op de arbeidsmarkt tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond is nog altijd groot en hardnekkig. Om het gat te dichten, zullen gemeenten aan de slag moeten met intensieve begeleiding voor statushouders en bijstandsgerechtigden. Een investering daarin kan het arbeidspotentieel vergroten en uitkeringslasten besparen.

 • Griffiers zien voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd bij inwonersparticipatie. Gemeenteraden geven hen echter vaak geen duidelijke rol hierin. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Vereniging van Griffiers (VvG) is uitgevoerd door ProDemos.

  Griffiers willen rol bij inwonersparticipatie

  Griffiers zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd bij inwonersparticipatie. Gemeenteraden geven hen echter vaak geen duidelijke rol hierin. Ook ontbreekt het aan capaciteit, budget en kennis om de rol van strategisch griffier op zich te kunnen nemen. Gemeenteraden moeten een steviger rol pakken bij participatieprocessen en een minder afwachtende houding innemen.

 • Er zijn dit jaar ruim negenduizend rijksambtenaren bijgekomen. Vergeleken met 2019 is er sprake van een stijging van het aantal fte met 3,6 procent – medewerkers van zbo-instellingen niet meegerekend.

  Knops telt 9.000 rijksambtenaren extra

  Er zijn dit jaar ruim negenduizend rijksambtenaren bijgekomen. Vergeleken met 2019 is er sprake van een stijging van het aantal fte met 3,6 procent – medewerkers van zbo-instellingen niet meegerekend.

 • Het plan om ambtelijke teksten te schonen van jargon, wollig en onbegrijpelijk taalgebruik werkt. In één jaar tijd zijn met behulp van speciale taalcoaches 20.000 overheidsteksten verbeterd. Maar niet elke ambtenaar blijkt even enthousiast.

  Uitroeien ambtelijk jargon lange weg

  Het plan om ambtelijke teksten te schonen van jargon, wollig en onbegrijpelijk taalgebruik werkt. In één jaar tijd zijn met behulp van speciale taalcoaches 20.000 overheidsteksten verbeterd. Maar niet elke ambtenaar blijkt even enthousiast.

 • Foto: Dutchmen Photography / Shutterstock.com

  Weinig raadsleden bekend met politiek verlof

  Raadsleden hebben recht op onbetaald verlof van hun werk om raads- of commissievergaderingen bij te wonen, maar slechts een op de vier is bekend met de regeling. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR).

 • Vakbond FNV lijkt in te zetten op een salarisverhoging van 3,5 procent in de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. In een enquête wordt gevraagd hoe belangrijk vakbondsleden zo’n loonsverhoging vinden.

  FNV: plus 3,5 procent voor gemeenteambtenaar

  Vakbond FNV lijkt in te zetten op een salarisverhoging van 3,5 procent in de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. In een enquête wordt gevraagd hoe belangrijk vakbondsleden zo’n loonsverhoging vinden.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!