of 62812 LinkedIn

Nieuws

 • In een derde van de gemeentehuizen worden niet alle beleidsafwegingen openbaar gemaakt, waarop een collegebesluit is gebaseerd. In slechts veertien procent van de gemeenten gebeurt dat wel.

  Ook in gemeentehuizen blijft veel ‘onder de pet’

  Gemeenten kennen weliswaar geen Rutte-doctrine, maar wel een variant daarop. In een derde van de gemeentehuizen worden niet alle beleidsafwegingen openbaar gemaakt, waarop een collegebesluit is gebaseerd. In maar veertien procent van de gemeenten gebeurt dat wel. Slechts vier op de tien ambtenaren vindt dat ook nodig. Bijna een op de vijf ambtenaren moet er niet aan denken.

 • Inspreken tijdens een raadsvergadering is een recht, maar in Rotterdam lijkt het meer op een gunst en dat moet stoppen. Dat vindt lobbyist Dianthus Panacho die meermaals per week probeert in te spreken in commissievergaderingen over integriteitszaken, maar daar niet altijd in slaagt. Hij ervaart dat als ‘actieve belemmering’, maar volgens de griffie is dat niet het geval.

  Inspreker: griffie Rotterdam belemmert mij actief

  Inspreken tijdens een raadsvergadering is een recht, maar in Rotterdam lijkt het meer op een gunst en dat moet stoppen. Dat vindt lobbyist Dianthus Panacho die meermaals per week probeert in te spreken in commissievergaderingen over integriteitszaken, maar daar niet altijd in slaagt. Hij ervaart dat als ‘actieve belemmering’, maar volgens de griffie is dat niet het geval.

 • Een rapport waaruit blijkt dat mensen met een niet-westerse achtergrond minder kans maken op een baan bij de gemeente Arnhem heeft het Arnhemse college in ernstige verlegenheid gebracht. Niet per se de inhoud van het rapport, maar de manier hoe het er mee is omgesprongen richting de raad en de ambtelijke organisatie, zou twee wethouders in moeilijkheden kunnen brengen.

  Arnhem in ban van discriminatieaffaire

  Een rapport waaruit blijkt dat mensen met een niet-westerse achtergrond minder kans maken op een baan bij de gemeente Arnhem heeft het Arnhemse college in ernstige verlegenheid gebracht. Niet per se de inhoud van het rapport, maar vooral de manier hoe het er mee is omgesprongen richting de raad en de ambtelijke organisatie, zou twee wethouders in moeilijkheden kunnen brengen.

 • Een historische cao, zo noemt vakbond FNV de cao voor mensen met een arbeidsbeperking waarover de vakbonden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en belangenorganisatie Cedris een akkoord hebben gesloten. Het gaat om een geheel nieuwe cao voor ruim 15.000 mensen met een arbeidshandicap.

  ‘Historische cao’ voor mensen met arbeidsbeperking

  Een historische cao, zo noemt vakbond FNV de cao voor mensen met een arbeidsbeperking waarover de vakbonden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en belangenorganisatie Cedris een akkoord hebben gesloten. Het gaat om een geheel nieuwe cao voor ruim 15.000 mensen met een arbeidshandicap.

 • Bijna een derde van de ambtenaren is ervan overtuigd dat er een ‘parallel’ of ‘grijs’ circuit gaat ontstaan als de Rutte-doctrine verdwijnt. In de praktijk zullen niet alle stukken openbaar worden gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur in samenwerking met FNV Overheid.

  Grijs circuit vervangt Rutte-doctrine

  Lang niet alle ambtenaren zijn voor meer transparantie en openheid bij besluitvorming door kabinet of college. Ruim vier op de tien ambtenaren zijn dat wel; een op de vijf ambtenaren ziet dit helemaal niet zitten. Bijna een derde van de ambtenaren is ervan overtuigd dat er een ‘parallel’ of ‘grijs’ circuit gaat ontstaan, waarbij in de praktijk toch niet alle stukken openbaar worden gemaakt.

 • Drie kantjes telt de inzet van de werkgever rijk voor de nieuw af te sluiten cao voor rijksambtenaren. Maar of en hoeveel ruimte er is voor loongroei wordt niet duidelijk. Wat er wel staat? ‘De meeste rijksambtenaren hebben een vast dienstverband en het rijk heeft ook een goede cao.’

  Ruimte voor loongroei rijksambtenaar ongewis

  Drie kantjes telt de inzet van de werkgever rijk voor de nieuw af te sluiten cao voor rijksambtenaren. Maar of en hoeveel ruimte er is voor loongroei wordt niet duidelijk. Wat er wel staat? ‘De meeste rijksambtenaren hebben een vast dienstverband en het rijk heeft ook een goede cao.’

 • Verziekte overheidsculturen bestaan volgens oud-brandweercommandant Schaap in heel Nederland.Hij schreef een boek over de cultuur bij de Amsterdamse brandweer.

  ‘De rot is terug bij de Amsterdamse brandweer’

  De verziekte Amsterdamse brandweer is terug bij af. ‘Er worden nog steeds kapitalen uitgegeven aan onnodig overwerk, het 24-uurrooster is niet doorbroken, twee diverse klassen die zouden instromen zijn ingetrokken. Maar de brandweer zit gelukkig weer lekker in de verbinding. De brandweermannen blij, de commandant hoeft niets aan de cultuur te doen en de burgemeester heeft geen gedoe.’

 • De gemeenteraad van Someren heeft wethouder Guido Schoolmeesters dinsdagavond per direct ontslagen. Dat gebeurde nadat de wethouder weigerde zelf op te stappen na een aanvaarde motie van wantrouwen.

  Raad Someren ontslaat wethouder

  De gemeenteraad van Someren heeft wethouder Guido Schoolmeesters dinsdagavond per direct ontslagen. Dat gebeurde nadat de wethouder weigerde zelf op te stappen na een aanvaarde motie van wantrouwen.