of 58952 LinkedIn

Nieuws

 • Fysiek en verbaal geweld tegen agenten in Amsterdam is in 2019 met ruim 30 procent gestegen ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit vandaag bekendgemaakte politiecijfers. Agenten hebben het soms zwaar te verduren bij vooral ongeplande aanhoudingen, in het uitgaansleven en in het verkeer.

  Forse stijging geweld tegen Amsterdamse agenten

  Fysiek en verbaal geweld tegen agenten in Amsterdam is in 2019 met ruim 30 procent gestegen ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit vandaag bekendgemaakte politiecijfers. Agenten hebben het soms zwaar te verduren bij vooral ongeplande aanhoudingen, in het uitgaansleven en in het verkeer. 

 • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Woonwerkbedrag is voor iedereen gelijk

  Een ambtenaar van de gemeente Voerendaal werd overgeplaatst naar een andere dienst, en moest daarvoor verder reizen. Hij vroeg om extra vergoeding voor het woon-werkverkeer. Waarom weigerde het college dat – maar moest het later toch betalen?

 • Welke burgemeester vertelt nu in een filmpje op YouTube dat hij ergens anders burgemeester wil worden? Bert Blase (60) dus, waarnemer in Heerhugowaard en het liefst straks burgemeester van Den Haag. ‘De inwoners van de stad hebben het recht te weten wie hun burgemeester wil worden.’

  Bert Blase: ‘Ik solliciteer op mijn manier’

  Welke burgemeester vertelt nu in een filmpje op YouTube dat hij ergens anders burgemeester wil worden? Bert Blase (60) dus, waarnemer in Heerhugowaard en het liefst straks burgemeester van Den Haag. ‘De inwoners van de stad hebben het recht te weten wie hun burgemeester wil worden.’

 • Na hevige kritiek geeft Rotterdam 230 uitzendkrachten toch een vast contract. Het rommelde bij de gemeente vanwege de ontevredenheid bij tijdelijke krachten, maar binnenkort krijgen 230 mensen gemeentebreed te horen dat ze een vaste aanstelling krijgen.

  230 uitzendkrachten Rotterdam krijgen vast contract

  Na hevige kritiek geeft Rotterdam 230 uitzendkrachten toch een vast contract. Het rommelde bij de gemeente vanwege de ontevredenheid bij tijdelijke krachten, maar binnenkort krijgen 230 mensen gemeentebreed te horen dat ze een vaste aanstelling krijgen.

 • Door veranderende wetgeving zijn taken en bevoegdheden van de burgemeester de laatste jaren behoorlijk opgerekt. Het werk krijgt een steeds grotere impact, met name op het privéleven. De grenzen lijken volgens Frits Lintmeijer en Luc Dietz bereikt, zo stellen ze in een essay* in Binnenlands Bestuur vast op basis van elf gesprekken met burgemeesters.

  ‘Zwaardere’ loco moet burgemeester ontlasten

  Om een te zware belasting van burgemeesters te voorkomen, zou de functie van loco-burgemeester zwaarder kunnen worden opgetuigd. Het moet de positie van de burgemeester minder kwetsbaar en de persoon minder eenzaam maken.

 • © Shutterstock

  Ontslagbescherming dankzij de nazi’s

  Reageer

  Voor de Tweede Wereldoorlog konden werkgevers hun personeel zonder enige reden ontslaan. De Duitse bezetter maakte daar een eind aan: een ambtenaar moest vooraf eerst toestemming geven voor ontslag. Tot op de dag van vandaag geldt het toen ingestelde staatstoezicht op ontslag nog steeds. 

 • Omdat geen drinkwater meer wordt gebruikt voor het doorspoelen en het afvalwater niet meer hoeft te worden behandeld, bespaart de gemeente hiermee maar liefst 400 ton CO2 per jaar. Volgens het college is de financiële besparing door verminderd waterverbruik bijna gelijk aan de kosten van aanschaf, het onderhoud en de schoonmaak van de waterloze urinoirs en dus kostendekkend.

  Ambtenaren wateren waterloos

  Rotterdam wil in 2050 een duurzame en klimaatneutrale stad zij en de gemeente wil daarin zelf het goede voorbeeld geven. Duurzaamheid staat in de havenstad voorop en daarom mogen mannelijke ambtenaren binnenkort ‘waterloos wateren’. Maar liefst 231 urinoirs in vijftig eigen panden van de gemeente worden vervangen door een waterloze variant, met filters.

 • De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (op 1 januari 2020) ging gepaard met een wijziging van het Burgerlijk Wetboek. Voor die datum gold dat een werknemer geen loon kreeg als hij niet werkte – bijvoorbeeld als hij staakte, in voorlopige hechtenis zat of te laat op het werk kwam.

  Salaris ambtenaar bij schorsing toch doorbetaald

  Ook al zijn de meeste ambtenaren inmiddels ‘genormaliseerd’, verschillen met werknemers uit de private sector blijven bestaan. Zo lijken (bijna alle) ambtenaren bij een schorsing beter af dan werknemers: hun salaris wordt hoe dan ook doorbetaald.

 • Zowel griffiers als raadsleden hebben behoefte aan een meer strategische griffier, in plaats van vooral een administratief ondersteuner waarvan in veel gemeenten sprake is. De rechtspositie van wethouders moet worden versterkt. Daartoe is een wetswijziging nodig. Dat stelt Bureau Berenschot in zijn recent verschenen notitie Knelpunten en oplossingsrichtingen in de Gemeentewet en Provinciewet.

  Ondersteuning gemeenteraad ondermaats

  Zowel griffiers als raadsleden hebben behoefte aan een meer strategische griffier, in plaats van vooral een administratief ondersteuner waarvan in veel gemeenten sprake is. Aan de andere kant gunnen raden of colleges griffiers geen strategische positie. De rechtspositie van wethouders moet worden versterkt. Daartoe is een wetswijziging nodig.

 • Waarnemend burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard heeft zich openlijk gemeld voor de burgemeestersvacature in Den Haag. De inwoners van de hofstad hebben het recht om te weten wie hun stad wil besturen, zegt Blase.

  Eerste (openlijke) sollicitant voor Den Haag

  1 reactie

  Als een Nederlandse gemeente een nieuwe burgemeester moet krijgen, gaat dat in het diepste geheim. Burgers horen aan het einde wie de gemeenteraad voordraagt. Dat moet anders, vindt Bert Blase, de oprichter van de hervormingsbeweging Code Oranje. En daarom stelt hij zich openlijk kandidaat voor het burgemeesterschap van Den Haag. De inwoners van de hofstad hebben het recht om te weten wie hun stad wil besturen, zegt Blase.

 • Dat de politie op sommige plaatsen handen tekort komt, komt óók doordat agenten niet optimaal worden ingeroosterd. De landelijke politietop houdt te weinig rekening met agenten die 's nachts niet hoeven te werken of een vaste vrije dag hebben, tijdelijk bijspringen bij een ander team of gezakt zijn voor een opfriscursus of keuring. Dat overzicht heeft de korpsleiding niet, constateert de Algemene Rekenkamer.

  Rekenkamer: agenten niet optimaal ingeroosterd

  Reageer

  Dat de politie op sommige plaatsen handen tekort komt, komt óók doordat agenten niet optimaal worden ingeroosterd. De landelijke politietop houdt te weinig rekening met agenten die bijvoorbeeld 's nachts niet hoeven te werken of een vaste vrije dag hebben, tijdelijk bijspringen bij een ander team of gezakt zijn voor een opfriscursus of keuring. Dat overzicht heeft de korpsleiding simpelweg niet, constateert de Algemene Rekenkamer.

 • Door deskundige voorzitters van buiten raadscommissies te laten voorzitten kan er onafhankelijk voorzitterschap plaatsvinden en hebben raadsleden meer tijd voor raadswerk. Het wordt geregeld in een wetsvoorstel van VVD-Kamerlid Albert van den Bosch en CDA-Kamerlid Harry van der Molen.

  Verlichting voor overbelaste raadsleden

  Door deskundige voorzitters van buiten raadscommissies te laten voorzitten kan er onafhankelijk voorzitterschap plaatsvinden en hebben raadsleden meer tijd voor raadswerk. Het wordt geregeld in een wetsvoorstel van VVD-Kamerlid Albert van den Bosch en CDA-Kamerlid Harry van der Molen.