of 61441 LinkedIn

Nieuws

 • Het is goed als het rijk dwingender dan nu gaat sturen op het niveau en de omvang van ondersteuning van raden en Staten. Dat stellen de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in een reactie op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

  Steun voor dwingende(r) rol ‘Den Haag’

  Het rijk moet dwingender dan nu sturen op niveau en omvang van ondersteuning van de decentrale volksvertegenwoordiging. ‘Voorkomen moet worden dat wordt bezuinigd op de kwaliteit van de ondersteuning’, stelt de Vereniging van Griffiers. Ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt dat enige dwang vanuit Den Haag zinvol kan zijn. Zij ziet dat gemeenteraden ‘zich uit zuinigheid en voorbeeldgedrag te kort doen als het gaat om hun ondersteuning’.

 • De provincies zien weinig ruimte voor een salarisstijging voor hun werknemers in de nieuwe cao. De vakbonden hadden eerder aangegeven in te zetten op een loonstijging van 3,5 procent, een thuiswerkvergoeding en een budget voor thuiswerken.

  Provincies: financiële ruimte cao beperkt

  De provincies zien weinig ruimte voor een salarisstijging voor hun werknemers in de nieuwe cao. De vakbonden hadden eerder aangegeven in te zetten op een loonstijging van 3,5 procent, een thuiswerkvergoeding en een budget voor thuiswerken.

 • Naast de wettelijke vijf dagen kan de rijksambtenaar voortaan vijf weken doorbetaald geboorteverlof opnemen. Vakbonden gaan dat voortaan standaard eisen bij alle overheden. ‘Te beginnen in november, als de onderhandelingen over de cao gemeenten starten.’

  ‘Geboorteverlof ook voor gemeenteambtenaar’

  Naast de wettelijke vijf dagen kan de rijksambtenaar voortaan vijf weken doorbetaald geboorteverlof opnemen. Vakbonden gaan dat voortaan standaard eisen bij alle overheden. ‘Te beginnen in november, als de onderhandelingen over de cao gemeenten starten.’

 • In het derde kwartaal van 2020 zijn door gemeenten 3.652 vacatures gepubliceerd. Dat is 14 procent hoger dan in het tweede kwartaal van dit jaar, maar het aantal vacatures blijft wel achter bij niveau van voor de coronacrisis. Er is blijkens de Vacaturemonitor van het A&O fonds Gemeenten sprake van enig herstel, maar de arbeidsmarktvraag blijft desondanks sterk achter bij het niveau van begin 2020.

  Vacatureherstel bij gemeenten na dip

  In het derde kwartaal van 2020 zijn door gemeenten 3.652 vacatures gepubliceerd. Dat is 14 procent hoger dan in het tweede kwartaal van dit jaar, maar het  aantal vacatures blijft wel achter bij niveau van voor de coronacrisis.

 • De ondersteuning van gemeenteraden en Provinciale Staten moet beter. De minister van Binnenlandse Zaken moet erop toezien dat daarvoor voldoende budget komt én wordt gebruikt. En mogelijk met extra geld over de brug komen. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn donderdag verschenen advies Goede ondersteuning, sterke democratie.

  ROB: ‘Goed openbaar bestuur is niet gratis’

  Gemeenteraden en Provinciale Staten moeten beter worden ondersteund. Er moeten normen voor ondersteuning worden vastgelegd en worden berekend wat naleving van die normen kost. De minister van Binnenlandse Zaken moet erop toezien dat daarvoor voldoende budget komt én wordt gebruikt. En mogelijk met extra geld over de brug komen.

 • Nu thuiswerken voorlopig de norm blijft, moeten HR-afdelingen zich extra inspannen om nieuwkomers te betrekken bij hun nieuwe taken en de organisatie.'Leuk is anders.'

  Digitaal welkom nieuwe collega’s

  Personeelsafdelingen spannen zich extra in voor nieuwkomers bij hun organisatie. Door de coronacrisis kost het veel moeite nieuwe medewerkers en trainees in te werken en te betrekken bij de organisatie.

 • Voor duizenden financiële medewerkers bij gemeenten gaat er de komende vijf jaar veel veranderen. Veel van de meer administratieve, boekhoudkundige banen verdwijnen door verdergaande automatisering. De nadruk verschuift naar bedrijfseconomische analyses bedoeld voor college en ambtelijke top. Dat blijkt uit een verkenning die in opdracht van het A&O fonds Gemeenten is uitgevoerd onder 44 gemeenten.

  Gezocht: paarse medewerkers op financiën

  Voor duizenden financiële medewerkers bij gemeenten gaat er de komende vijf jaar veel veranderen. Veel van de meer administratieve, boekhoudkundige banen verdwijnen door verdergaande automatisering. De nadruk verschuift naar bedrijfseconomische analyses bedoeld voor college en ambtelijke top.

 • Financiële problemen, bezuinigingen en vooral de toegenomen werkdruk vanwege corona zorgen ervoor dat het water bij veel ambtenaren van Bergen op Zoom aan de lippen staat. De Ondernemingsraad (OR) heeft aan de bel getrokken.

  Water staat ambtenaren aan de lippen

  Onder ambtenaren van Bergen op Zoom leeft onrust. Financiële problemen, bezuinigingen en vooral de toegenomen werkdruk vanwege corona zorgen ervoor dat het water bij velen aan de lippen staat. De Ondernemingsraad (OR) heeft aan de bel getrokken. Het kan zo niet langer.

 • Daarbij wordt onder meer een avondklok overwogen, verdere sluiting van de winkels en sluiting van middelbare scholen.

  Kabinet overweegt avondklok voor sommige regio's

  Reageer

  Het kabinet zet een pakket extra maatregelen klaar voor de zwaarst getroffen regio's waar de besmettingscijfers maar niet omlaag gaan. Dat zei premier Mark Rutte. ‘Misschien is dat nodig in een enkele regio.’

 • 41 ambtenaren van de gemeente Amsterdam schrijven in een interne brief aan burgemeester Femke Halsema dat een deel van de Marokkaans-Nederlandse medewerkers zich niet langer veilig voelt in de eigen organisatie. Alle medewerkers die de brief hebben getekend zijn direct uitgenodigd voor een gesprek met burgemeester Halsema en gemeentesecretaris Peter Teesink.

  Halsema sprak ambtenaren over onveiligheidsgevoelens

  41 ambtenaren van de gemeente Amsterdam schrijven in een interne brief aan burgemeester Femke Halsema dat een deel van de Marokkaans-Nederlandse medewerkers zich niet langer veilig voelt in de eigen organisatie. Alle medewerkers die de brief hebben getekend zijn direct uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester en gemeentesecretaris Peter Teesink.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!