of 59190 LinkedIn

Nieuws

 • Hoge werkdruk, veel leeswerk, avondvergaderingen en een gemiddelde leeftijd van 58 jaar. Het raadslidmaatschap lijkt niet heel aantrekkelijk. Die afnemende belangstelling is reden voor Bahreddine Belhaj, kersvers voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, om daar landelijke aandacht voor te vragen. ‘De gemeenteraad moet een afspiegeling van de bevolking zijn.'

  'Raad moet betere afspiegeling bevolking zijn'

  De afnemende belangstelling voor het raadslidmaatschap is reden voor Bahreddine Belhaj, kersvers voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, om daar landelijke aandacht voor te vragen. ‘De raad moet een afspiegeling van de bevolking zijn.’

 • De aanstaand burgemeester van Enkhuizen, Eduard van Zuijlen, heeft in 2015 als burgemeester van Menterwolde onterecht topambtenaar Aziz Kaynak ontslagen en was daar ook niet toe bevoegd. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Het college heeft volgens de CRvB onzorgvuldig en onbegrijpelijk gehandeld door Kaynak te ontslaan op basis van een opgevangen wachtkamergesprek.

  Rechter kapittelt burgemeester na wachtkamerontslag

  Het college van de gemeente Menterwolde heeft in 2015 onzorgvuldig en onbegrijpelijk gehandeld door topambtenaar Aziz Kaynak te ontslaan op basis van een opgevangen wachtkamergesprek. De aanstaand burgemeester van Enkhuizen, Eduard van Zuijlen, stuurde destijds als burgemeester van Menterwolde de ontslagbrief. Volgens de Centrale Raad van Beroep is Kaynak onterecht ontslagen en was Van Zuijlen niet bevoegd hem te ontslaan.

 • De verkiezingen voor de herindeling van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen tot de gemeente Beekdaelen biedt jongeren een kans om verandering te brengen in het vergrijzen van de gemeenteraad. Het Schinnense raadslid Levin de Koster (25) van de Vernieuwingspartij Beekdaelen benaderde jonge kandidaten van andere partijen om een pact te vormen.

  ‘Weg met oude grijze mannencultuur’

  Limburg vergrijst en de gemeenteraden vergrijzen misschien nog wel meer. De verkiezingen voor de herindeling van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen tot de gemeente Beekdaelen biedt jongeren een kans daar verandering in te brengen. Het Schinnense raadslid Levin de Koster (25) van de Vernieuwingspartij Beekdaelen benaderde jonge kandidaten van andere partijen om een pact te vormen.

 • Met de Wnra krijgen ook ambtenaren te maken met de transitievergoeding – de ‘ontslagvergoeding’ die nu al in de private sector geldt. Maar door de toegepaste rekenmethode kan die wel eens lager uitvallen dan verwacht.

  Nieuwe wet bedreigt ontslagvergoeding ambtenaren

  Met de Wnra krijgen ook ambtenaren te maken met de transitievergoeding – de ‘ontslagvergoeding’ die nu al in de private sector geldt. Maar door de toegepaste rekenmethode kan die wel eens lager uitvallen dan verwacht.

 • De soos dreigt na meer dan dertig jaar haar subsidie kwijt te raken. Tot groot ongenoegen van de oud-ambtenaren, die vinden dat je een subsidie niet zomaar na meer dan dertig jaar kunt schrappen. 45 euro per persoon per jaar bedraagt de subsidie die de gemeente aan de soos van de oud-ambtenaren geeft. In totaal zo’n 1.900 euro.

  Soos oud-ambtenaren wegbezuinigd

  Elke laatste woensdag van de maand treffen ze elkaar. Dan maken ze een uitstapje met de bus of er wordt een lezing geregeld van een interessante spreker. Ook een herfstwandeltocht of een kerstdiner houden ze gezamenlijk, al moeten de leden van de Soos van Gepensioneerden van de gemeente Hardenberg daar wel een eigen bijdrage bij neertellen.

 • ‘Er wordt niet naar de juiste oorzaken van werkstress gekeken en dus worden ook niet de juiste behandeling en preventie ingezet, stelt hoogleraar Willem van Rhenen, chief health officer bij Arbo Unie. Leidinggevenden kijken met name naar belasting versus belastbaarheid, terwijl werkstress vaak een gevolg is van te weinig steun, te weinig autonomie of een gebrek aan competenties.

  ‘Werkstress verkeerd beoordeeld en behandeld’

  In de aanpak van werkstress kijken leidinggevenden vooral naar belasting versus belastbaarheid, terwijl werkstress vaak een gevolg is van te weinig steun, te weinig autonomie of een gebrek aan competenties. ‘Er wordt niet naar de juiste oorzaken gekeken en dus worden ook niet de juiste behandeling en preventie ingezet, stelt hoogleraar Willem van Rhenen, chief health officer bij Arbo Unie.

 • ‘We onderscheiden ons met de eigen inbreng van het ‘slachtoffer’. Het lam hoeft niet alleen geslacht te worden, maar mag ook wat zeggen', aldus oud-burgemeester Bert Berghoef van de gemeente Aalten over zijn integriteitsbureau Partners in Integriteit dat hij samen met Christiaan Kooman, voormalig partner van BING, heeft opgezet.

  Oud-burgemeester begint integriteitsbureau

  Oud-burgemeester Bert Berghoef van de gemeente Aalten is een integriteitsbureau begonnen: Partners in Integriteit. De gepensioneerde Berghoef runt het bureau samen met Christiaan Kooman, voormalig partner van BING, en Berber Wierstra, ook afkomstig van BING. ‘We onderscheiden ons met de eigen inbreng van het ‘slachtoffer’. Cru gezegd: het lam hoeft niet alleen geslacht te worden, maar mag ook wat zeggen.’

 • Rijksambtenaren die de AOW-leeftijd hebben bereikt, zullen in de toekomst in principe worden ontslagen. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector rijk (2018-2020). Nu kunnen ze tot na hun 70ste doorwerken.

  Rijksambtenaar mag niet langer werken dan AOW-leeftijd

  Rijksambtenaren die de AOW-leeftijd hebben bereikt, zullen in de toekomst in principe worden ontslagen. Dat staat in het onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector rijk (2018-2020). Nu kunnen ze tot na hun 70ste doorwerken.

 • Burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenten dringen er bij de senaat op aan de huidige aanstellingswijze van burgemeesters niet uit de Grondwet te halen. Het wetsvoorstel hiertoe wordt volgende week dinsdag in de Eerste Kamer behandeld.

  Haal benoeming burgemeester niet uit Grondwet

  Burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenten dringen er bij de Eerste Kamer op aan de huidige aanstellingswijze van burgemeesters niet uit de Grondwet te halen. Het wetsvoorstel hiertoe wordt volgende week dinsdag in de senaat behandeld.

 • BBS, de regionale sociale dienst van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest, lijdt onder een ongezonde interne cultuur. ‘Naar binnen gekeerd, meer dan gemiddeld gelijkhebberig en weinig in het bedrijfsbelang geïnteresseerd’ luiden de kwalificaties uit het onderzoeksrapport van Rijnconsult. Het bestuur en de ondernemingsraad hebben besloten dat het zo niet langer kan.

  ‘Cultuurverandering sociale dienst BBS duurt 4 à 5 jaar’

  BBS, de regionale sociale dienst van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest, lijdt onder een ongezonde interne cultuur. ‘Naar binnen gekeerd, meer dan gemiddeld gelijkhebberig en weinig in het bedrijfsbelang geïnteresseerd’ luiden de kwalificaties uit het onderzoeksrapport van Rijnconsult. Het bestuur en de ondernemingsraad hebben besloten dat het zo niet langer kan.