of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Mag een ambtenaar dan echt niets accepteren? In de arbeidsvoorwaardenregeling voor gemeenten staat inderdaad dat het de ambtenaar verboden is zonder toestemming van het college giften aan te nemen. En om voor het aannemen van zo’n notitieboekje nu het college terug te roepen van kerstreces gaat wat ver. Geld aannemen mag sowieso niet, maar een geschenk met een waarde van minder dan 50 euro wel. Maar ook dan moet ieder geschenk worden gemeld.

  Integer of gevalletje niet hoffelijk

  Een beetje integer kan niet, zo sprak wijlen minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales. Een adagium dat in ieder geval door de gemeente Zaanstad tot op de dag van vandaag strikt wordt nageleefd. Het leek Binnenlands Bestuur een aardig gebaar om bij de kaart met kerstgroet dit jaar een notitieboekje – waarde zo’n vijf euro – aan relaties te sturen. 

 • In onze buurlanden wordt het loon van een raadslid bepaald door het aantal bijgewoonde vergaderingen. Zij krijgen per bijeenkomst een zogenaamde zitpenning uitgekeerd. De raad zelf mag de hoogte van die zitpenning bepalen, maar een vetpot is het nergens.

  Raadsleden in Europa vaak slechter betaald

  Nederlandse raadsleden krijgen in verhouding tot veel van hun Europese collega’s behoorlijk goed betaald, leert onderzoek van Raadslid.nu. Alleen raadsleden in kleine Deense gemeenten en in de stad Parijs verdienen beter.

 • Volgens ABP-bestuurder Erik van Houwelingen waren beleggingen in tabak en kernwapens al langere tijd ‘een dilemma’ voor het pensioenfonds. Op basis van veranderingen in de samenleving, ook internationaal, is besloten strengere criteria te gaan hanteren.

  Pensioen ambtenaren niet meer naar tabak en kernwapens

  6 reacties

  Pensioenfonds ABP doet geen investeringen meer in tabak en kernwapens. Volgens het fonds is dit besluit genomen na overleg met deelnemers, werkgevers en diverse belangenorganisaties. Binnen een jaar moeten de betreffende beleggingen, die een waarde van 3,3 miljard euro vertegenwoordigen, zijn verkocht.

 • De democratische rechtsstaat wordt niet alleen bedreigd door de vermenging van de onder- en bovenwereld. Ook de afnemende belangstelling voor het raadswerk speelt daarbij een factor: een ‘minder duidelijke, sluipende, maar daarmee niet minder gevaarlijke manier’.

  Afnemende belangstelling raadswerk zorgwekkend

  De democratische rechtsstaat wordt niet alleen bedreigd door de vermenging van de onder- en bovenwereld. Ook de afnemende belangstelling voor het raadswerk speelt daarbij een rol: een ‘minder duidelijke, sluipende, maar daarmee niet minder gevaarlijke manier’.

 • Is stress een probleem? Niet volgens Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. ‘Stress is fantastisch! Stress is levensreddend!’ zo tekent VU-magazine uit zijn mond op.

  Hoogleraar: 'Stress? Heerlijk!'

  Net een beetje uitgerust in de kerstvakantie. Iedereen op kantoor een gelukkig nieuwjaar gewenst. Mail geopend. En daar slaat de stress je al weer om de oren. Vergaderingen, planningen en deadlines dansen voor je ogen en de onthaasting van de vakantie lijkt alweer verdwenen. Stress! 

 • Vooral in het lokaal bestuur krimpt het personeel, zo blijkt uit de Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD 2017), een tweejaarlijkse uitgave van de bijzonder leerstoelen van het CAOP. De wetenschappers Frits van der Meer en Gerrit Dijkstra laten zien dat die daling voor een deel, maar zeker niet in het geheel, wordt gecompenseerd door een sterke toename van het personeel van de gemeenschappelijke regelingen.

  Kans op ongelukken door krimp ambtelijk apparaat

  Nederland telt als gevolg van de bezuinigingsoperaties van de afgelopen jaren steeds minder ambtenaren. Het gevaar is niet alleen een tekortschietende publieke dienstverlening, maar ook een groter wordende kans op politieke ongelukken.

 • Werkgevers denken volgens De Haas te gemakkelijk over de pensioenen bij privatisering. De FNV-bestuurder reageert op een publicatie van Hans Kennis en Inge Bakker van pensioenbureau Montae over de aanzienlijke, negatieve, gevolgen van een pensioenovergang voor medewerkers van overheidsdiensten. ‘Bij de pensioenpremie wordt vaak alleen gekeken hoe de totale premie bij ABP zich verhoudt tot de premie bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Als die ongeveer overeenkomt, dan wordt snel aangenomen dat de werknemers er niet op achteruitgaan’, aldus Kennis en Bakker.

  ‘Meer aandacht voor pensioen bij privatisering’

  Overheden moeten bij privatisering van diensten beter kijken naar de gevolgen voor de pensioenen. Dit zegt FNV-vakbondsbestuurder en landelijk cao-onderhandelaar gemeenten Bert de Haas. ‘Bij privatisering is de overgang van de pensioenafspraken een van de ingewikkeldste en lastigste kwesties’. 

 • Een nooit vertoond aantal van veertig wethouders is in 2017 overgestapt naar een andere baan. Het meest populair is het burgemeesterschap: liefst zeventien wethouders zijn in 2017 burgemeester geworden. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2017 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door DeCollegetafel.

  Recordaantal wethouders in 2017 naar andere baan

  Een nooit vertoond aantal van veertig wethouders is in 2017 overgestapt naar een andere baan. Het meest populair is het burgemeesterschap: liefst zeventien wethouders zijn in 2017 burgemeester geworden. Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2017 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door DeCollegetafel. Met veertig wethouders die in 2017 een andere baan vonden, is het record uit 2012 gebroken toen 32 wethouders hun periode als wethouder niet volmaakten en kozen voor een andere baan.

 • FUTUR, de jongerenorganisatie voor ambtenaren, organiseert ieder jaar de verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar. Thema voor 2018: ‘verandervoerders’ – jonge ambtenaren die verandering teweegbrengen. Na een uitvoerige selectie zijn vier jonge ambtenaren overgebleven die donderdag 18 januari strijden om de eer. Dwight van van de Vijver (34) is een van de vier. Hij is politie-inspecteur in Utrecht.

  Los van de protocollen

  FUTUR, de jongerenorganisatie voor ambtenaren, organiseert ieder jaar de verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar. Thema voor 2018: ‘verandervoerders’ – jonge ambtenaren die verandering teweegbrengen. Na een uitvoerige selectie zijn vier jonge ambtenaren overgebleven die donderdag 18 januari strijden om de eer. Dwight van van de Vijver (34) is een van de vier. Hij is politie-inspecteur in Utrecht.

 • De gemeente Nieuwegein neemt geen maatregelen tegen ambtenaar Henk van Déun, die in zijn hoedanigheid als Utrechtse PVV-lijsttrekker zei dat hij een moskee in de wijk Lombok liever zou zien afbranden.

  Geen maatregelen tegen ‘PVV-ambtenaar’

  De gemeente Nieuwegein neemt geen maatregelen tegen ambtenaar Henk van Déun, die in zijn hoedanigheid als Utrechtse PVV-lijsttrekker zei dat hij een moskee in de wijk Lombok liever zou zien afbranden.  

 • Guido Derks, algemeen directeur van de provincie Limburg, waarschuwt voor toekomstige personeelstekorten als een ambtenarenbaan niet snel aantrekkelijker wordt gemaakt voor pas afgestudeerden.

  Provincie Limburg wil meer trainees

  Guido Derks, algemeen directeur van de provincie Limburg, waarschuwt voor toekomstige personeelstekorten als een ambtenarenbaan niet snel aantrekkelijker wordt gemaakt voor pas afgestudeerden.