of 59162 LinkedIn

Nieuws

 • Van alle wethouders is 26 procent vrouw. Dat is een stijging ten opzichte van vorige collegeperiodes: tussen 2006 en 2018 schommelde het aantal vrouwelijke wethouders tussen 18 en 22 procent. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Wethoudersvereniging, gemaakt nadat ook in de laatste gemeente – Enkhuizen – na de raadsverkiezingen van maart dit jaar het college is geïnstalleerd.

  Toename aantal vrouwelijke wethouders

  Van alle wethouders is 26 procent vrouw. Dat is een stijging ten opzichte van vorige collegeperiodes: tussen 2006 en 2018 schommelde het aantal vrouwelijke wethouders tussen 18 en 22 procent.

 • Er komt binnenkort voor het eerst een volwaardige beroepsopleiding tot schuldhulpverlener op masterniveau. Vier hogescholen en vijf lectoraten werken samen om die opleiding te realiseren. De financiering komt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Hogescholen beginnen masteropleiding schuldhulpverlening

  Er komt binnenkort voor het eerst een volwaardige beroepsopleiding tot schuldhulpverlener op masterniveau. Vier hogescholen en vijf lectoraten werken samen om die opleiding te realiseren. De financiering komt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • De financiële positie van het ABP is in het derde kwartaal van dit jaar verder verbeterd. De kans op verlaging van de ambtenarenpensioenen volgend jaar is daarmee bijna nihil. Een verhoging zit er evenmin in en dat is 'niet meer uit te leggen.'

  Uitblijven pensioenverhoging 'niet meer uit te leggen’

  De financiële positie van het ABP is in het derde kwartaal van dit jaar verder verbeterd. De kans op verlaging van de ambtenarenpensioenen volgend jaar is daarmee bijna nihil. Een verhoging zit er evenmin in en dat is 'niet meer uit te leggen.'

 • Als Hans van M. op woensdagnacht 22 augustus zijn Nissan dwars door de glazen pui van het gemeentehuis van Lingewaard te Bemmel boort, vat de auto meteen vlam en raakt de hal zwaar beschadigd. Het duurt zeker een half jaar voor de ambtenaren weer naar hun werkplek kunnen. Wat zijn de organisatorische en psychologische gevolgen?

  Elke dag een stapje richting normaal

  Woensdagnacht 22 augustus boort Hans van M. zijn Nissan dwars door de glazen pui van het gemeentehuis van Lingewaard te Bemmel. De auto vat meteen vlam en de hal raakt zwaar beschadigd. Het duurt zeker een half jaar voor de ambtenaren weer naar hun werkplek kunnen. Wat zijn de organisatorische en psychologische gevolgen?

 • De Brusselse PvdA wil een einde aan the race to the bottom als het gaat om loon- en arbeidsvoorwaarden bij diensten die gemeenten aanbesteden. Daarbij gaat bijvoorbeeld om diensten bij de jeugdzorg, de thuiszorg en het openbaar vervoer. Gemeenten moeten veel beter gebruik maken van de Europese regels die ruimte bieden om misstanden te voorkomen.

  PvdA: 'Maak einde aan misstanden bij aanbesteding gemeenten'

  De Brusselse PvdA wil een einde aan the race to the bottom als het gaat om loon- en arbeidsvoorwaarden bij diensten die gemeenten aanbesteden. Daarbij gaat bijvoorbeeld om diensten bij de jeugdzorg, de thuiszorg en het openbaar vervoer. Gemeenten moeten veel beter gebruik maken van de Europese regels die ruimte bieden om misstanden te voorkomen.

 • De negatieve effecten van thuiswerken door ambtenaren kunnen wel worden weggenomen door een goede manier van leidinggeven, stelt bestuurskundige Hanna de Vries in haar proefschrift over telewerken in Nederlandse gemeenten. Ze enquêteerde onder meer alle Nederlandse gemeentesecretarissen en OR-leden.

  Thuiswerken vereist ander leiderschap

  In veel gemeenten is flexibel werken, vanuit huis of op flexibele werkplekken op kantoor, inmiddels niet meer weg te denken. Maar thuiswerken is niet zaligmakend. Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken. Ze missen de contacten met anderen op de werkvloer. Het vaak geclaimde voordeel van thuiswerken, namelijk dat de bevlogenheid toeneemt vanwege grotere autonomie, is er niet. 

 • In het voorjaar van 2018 is in opdracht van UWV een enquêteonderzoek verricht naar personeelswerving onder ruim 6.700 bedrijven en organisaties. Doel ervan was onder andere inzicht te bieden in het wervingsgedrag van werkgevers en de inzet van wervingskanalen.

  Overheid blijft vooral traditioneel werven

  Of personeel nu schaarser wordt of niet, bij het openbaar bestuur worden potentiële kandidaten maar beperkt actief benaderd. En veel minder dan gemiddeld schakelen overheidswerkgevers externe bureaus in bij het werven van nieuwe medewerkers.

 • Een jaar na oplevering moet het gebouw van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat alweer worden verbouwd: het blijkt te krap en gebruiksonvriendelijk.

  Ambtenaren ministeries in te krap jasje

  Een jaar na oplevering moet het gebouw van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat alweer worden verbouwd: het blijkt te krap en gebruiksonvriendelijk.

 • De brandveiligheid van het stadhuis van de gemeente Amersfoort haalt niet eens de ondergrens. Na zes jaar uitstel moet de gemeente van de brandweer nu toch echt maatregelen nemen om de brandveiligheid in het stadhuis te waarborgen. Het college wil er zes ton voor uittrekken. Burgerpartij Amersfoort vindt dat het probleem door de gemeente zelf is gecreëerd. ‘Het onderhoudsbudget is de laatste jaren niet gebruikt.’

  ‘Amersfoort creëert eigen veiligheidsprobleem’

  Na zes jaar uitstel moet de gemeente Amersfoort van de brandweer nu toch echt maatregelen nemen om de brandveiligheid in het stadhuis te waarborgen, want die voldoet niet eens aan de ondergrens. Het college wil er zes ton voor uittrekken. Burgerpartij Amersfoort vindt dat het probleem door de gemeente zelf is gecreëerd. ‘Het onderhoudsbudget is de laatste jaren niet gebruikt.’