of 59318 LinkedIn

Nieuws

 • Dertien vrouwelijke gedeputeerden tellen de tot nu tot gevormde colleges van Gedeputeerde Staten; 22 procent van het totaal. Flevoland en Zuid-Holland kunnen het beeld nog iets bijstellen; daar zijn nog geen colleges gevormd

  Vrouwelijke gedeputeerden ver te zoeken

  In de tot nu tot gevormde colleges van Gedeputeerde Staten (GS) zitten slechts veertien vrouwelijke gedeputeerden; een krappe 24 procent van het totaal. Drenthe is en blijft helemaal een mannenbolwerk; naast de vijf mannelijke gedeputeerden is alleen de commissaris van de koning een vrouw. Het streven van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is dat in de toekomst tussen de 40 en 60 procent van de functies in politiek en bestuur door vrouwen wordt bekleed.

 • Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde Personeelsmonitor Provincies 2018 van het A&O fonds Provincies. Zuid-Holland trok veruit de meeste nieuwe medewerkers aan (75). Alleen in Limburg en Friesland wordt het werk met minder fte’s gedaan: ten opzichte van 2017 staan er daar respectievelijk 48 en 27 fte’s minder op de loonlijst.

  Aantal ambtenaren bij provincie neemt toe

  In vergelijking met 2017 is de personele bezetting bij de provincies vorig jaar toegenomen. Het totale aantal fte bij de twaalf provincies is nu 9.645. Dat zijn er 148 meer dan een jaar eerder, een toename van 1,6 procent.

 • Per september stapt burgemeester Peter de Koning (VVD) op als burgemeester van de gemeente Gennep. Dat zei hij in een verklaring tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, even na middernacht. Als reden voor zijn 'onvermijdelijke' vertrek noemt hij de recente veranderingen in het bestuursklimaat en de bestuurscultuur.

  Bestuurscultuur doet burgemeester Gennep opstappen

  Burgemeester Peter de Koning (VVD) stapt in september op als burgemeester van de gemeente Gennep. Dat zei hij in een korte verklaring tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, even na middernacht. Als reden voor zijn 'onvermijdelijke' vertrek noemt hij de recente veranderingen in het bestuursklimaat en de bestuurscultuur. 

 • Op het intranet van de politie heeft korpschef Erik Akerboom gewaarschuwd dat er binnen het korps geen ruimte is 'voor ontoelaatbaar en grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie, pesten en discriminatie'.

  'Geen ruimte voor discriminatie bij politie'

  Reageer

  Korpschef Erik Akerboom heeft op het intranet van de politie gewaarschuwd dat er binnen het korps geen ruimte is 'voor ontoelaatbaar en grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie, pesten en discriminatie'.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben vrijdag een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. In twee jaar tijd stijgen de lonen met 6,25 procent, aldus de bonden en de VNG.

  Principeakkoord cao gemeenteambtenaren

  64 reacties

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben vrijdag een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. In twee jaar tijd stijgen de lonen met 6,25 procent, aldus de bonden en de VNG.

 • De provincie Limburg gaat de Zuidelijke Rekenkamer vragen een onderzoek in te stellen naar alle benoemingen door de provincie. De Limburgse Staten besloten hier vrijdag unaniem toe.

  Onderzoek naar inhuren (ex-)politici Limburg

  2 reacties

  De provincie Limburg gaat de Zuidelijke Rekenkamer vragen een onderzoek in te stellen naar alle benoemingen door de provincie. De Limburgse Staten besloten hier vrijdag unaniem toe.

 • Gisteren werd er in de Rotterdamse raad weer gesproken over de verantwoording van de maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro die oud-gemeentesecretaris van Amsterdam en huidige wethouder in Rotterdam Arjan van Gils heeft ontvangen. Van Gils kreeg een motie van afkeuring en een motie die opriep tot restitutie van zijn ontslagvergoeding aan zijn broek, maar twee keer redden de coalitiepartijen hem.

  Rotterdamse coalitiepartijen redden Van Gils

  Ook gisteren werd er weer gesproken over de verantwoording van de maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro die de oud-gemeentesecretaris van Amsterdam en huidige wethouder in Rotterdam Arjan van Gils heeft ontvangen. Nu in de Rotterdamse raad. Van Gils kreeg een motie van afkeuring en een motie die opriep tot restitutie van zijn ontslagvergoeding aan zijn broek, maar hij werd twee keer nipt gered door de coalitiepartijen.

 • De gemeenteraad van Amsterdam nam vorige week kennis van het programma ondermijning De Weerbare Stad en stemde in met het initiatiefvoorstel Top 100 ondermijnende criminaliteit van PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. Hij wil ondermijning in de stad op dezelfde manier aanpakken als de Top 600 criminele veelplegers: maatwerk voor individuen en groepen die de grootste risico’s vormen.

  Nieuwe aanpak ondermijning Amsterdam

  Vorige week nam de gemeenteraad van Amsterdam kennis van het programma ondermijning De Weerbare Stad en stemde zij in met het initiatiefvoorstel Top 100 ondermijnende criminaliteit van PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. Hij wil ondermijning in de stad op dezelfde integrale manier aanpakken als de Top 600 criminele veelplegers: maatwerk voor individuen en groepen die de grootste risico’s vormen. 

 • In 2018 gaven gemeenten 1,8 procent van de loonsom uit aan opleidingskosten. Dat komt neer op gemiddeld 1.042 euro per medewerker.

  Opleiding: dik 1000 euro per medewerker

  In 2018 gaven gemeenten 1,8 procent van de loonsom uit aan opleidingskosten. Dat komt neer op gemiddeld 1.042 euro per medewerker. In 2017 was het gemiddelde bestede bedrag aan opleidingen 1.003 euro per medewerker en gaven gemeenten 1,7 procent van de loonsom uit aan opleidingen. Met name in kleine gemeenten met minder dan 20.000 inwoners steeg het percentage van de loonsom dat men uitgaf aan opleidingskosten, van 1,4 procent naar 1,9 procent. 

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden gaan vrijdag verder met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Het streven is om nog vóór de zomervakantieperiode de handtekeningen te zetten.

  Nog voor de zomer cao-gemeenten verwacht

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden gaan vrijdag verder met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Het streven is om nog vóór de zomervakantieperiode de handtekeningen te zetten.

 • Noord-Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk maakt zich grote zorgen over de geloofwaardigheid van de kern van de democratische rechtsstaat. Die uitte hij afgelopen vrijdag op het symposium ‘De burgemeester: vriend of vijand van de rechtsstaat?’ ‘Met de deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester maakte de senaat de fout van de eeuw.'

  ‘Grote twijfels over geloofwaardigheid rechtsstaat’

  Grote zorgen maakt de Noord-Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk zich over de geloofwaardigheid van de kern van de democratische rechtsstaat. Die uitte hij afgelopen vrijdag op het symposium ‘De burgemeester: vriend of vijand van de rechtsstaat?’ ‘Misdaad loont nu. We slaan geen deuk in een pakje boter. We worden uitgelachen.’