of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Hans Alders legt zijn functie als Nationaal Coördinator Groningen neer. Aanleiding is het besluit van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om voor een kleine 1600 woningen in het aardbevingsgebied voorlopig geen versterkingsadvies te laten maken.

  Hans Alders legt functie neer

  3 reacties

  Hans Alders legt zijn functie als Nationaal Coördinator Groningen neer. Aanleiding is het besluit van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om voor een kleine 1600 woningen in het aardbevingsgebied voorlopig geen versterkingsadvies te laten maken.

 • De vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF hebben besloten het overleg over een cao voor rijksambtenaren te hervatten.

  Bonden hervatten overleg over cao Rijk

  4 reacties

  De vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF hebben besloten het overleg over een cao voor rijksambtenaren te hervatten.

 • Het vertrouwen in ambtenaren is in 2017 toegenomen, blijkt uit onderzoek van het CBS naar vertrouwen in de medemens en instituties. 45,5 procent van de respondenten zegt tamelijk of heel veel vertrouwen te hebben in ambtenaren.

  Meer vertrouwen in ambtenaren

  Het vertrouwen in ambtenaren is in 2017 toegenomen, blijkt uit onderzoek van het CBS naar vertrouwen in de medemens en instituties. 45,5 procent van de respondenten zegt tamelijk of heel veel vertrouwen te hebben in ambtenaren.

 • De Lelystadse raad is met 14 fracties op 35 raadsleden is de Lelystadse raad sterk versnipperd. Burgemeester - en raadsvoorzitter - Ina Adema denkt niet dat de versnippering verlammend gaat werken.

  Versnipperd, maar zeker niet vleugellam

  Met 14 fracties op 35 raadsleden is de Lelystadse raad sterk versnipperd. Tegelijk liggen er talloze bestuurlijke opgaven. Gaat de versnippering verlammend werken? Burgemeester - en raadsvoorzitter - Ina Adema heeft er geen hard hoofd in. Er is wel spreektijd ingevoerd. 

 • De partij GroenLinks wil dat haar Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren wethouder wordt in Den Haag. Het is opnieuw een parlementariër die overstapt naar de gemeentepolitiek.

  Weer Kamerlid dat naar gemeente overstapt

  1 reactie

  De partij GroenLinks wil dat haar Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren wethouder wordt in Den Haag. Het is opnieuw een parlementariër die overstapt naar de gemeentepolitiek.

 • De situatie van arbeidsvluchtelingen in Nederland verbetert maar blijft zorgelijk, concludeert de Sociaal-Economische Raad (SER) na onderzoek. De lastige situatie voor statushouders is volgens de SER gevolg van regionale verschillen, ontoereikende financiering en de onzekerheid van initiatieven.

  Gemeenten, werk meer samen voor arbeidsvluchtelingen

  De situatie van arbeidsvluchtelingen in Nederland verbetert maar blijft zorgelijk, concludeert de Sociaal-Economische Raad (SER) na onderzoek. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben nog steeds grote moeite om aan betaald werk te komen: 2,5 jaar na aankomst heeft slechts 11 procent werk. De lastige situatie voor statushouders is volgens de SER gevolg van regionale verschillen, ontoereikende financiering en de onzekerheid van initiatieven.

 • Rijksambtenaren kunnen uitgesmeerd over drie jaar in totaal 7 procent meer loon krijgen. Dat aanbod doet verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren in het vastgelopen salarisconflict met de ambtenaren.

  Minister: 7 procent meer loon ambtenaren

  8 reacties

  Rijksambtenaren kunnen uitgesmeerd over drie jaar in totaal 7 procent meer loon krijgen. Dat aanbod doet verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren in het vastgelopen salarisconflict met de ambtenaren.

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

  Minder vakantie na negeren bedrijfsarts

  Een medewerker van de Regio Gooi- en Vechtstreek meldt zich ziek en traineert vervolgens ieder medisch onderzoek. Als straf worden haar verlofuren verminderd. Waarom wordt dat alsnog omgezet in een berisping, een veel mildere sanctie?

 • De gemeente Amsterdam gaat kijken of er een pilot gestart kan worden met een 6-urige werkdag voor haar personeel. Dit staat in het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw begin’ dat de coalitiepartners in de hoofdstad donderdag hebben afgesloten.

  Amsterdam onderzoekt 6-urige werkdag voor ambtenaren

  De gemeente Amsterdam gaat kijken of er een pilot gestart kan worden met een 6-urige werkdag voor haar personeel. Dit staat in het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw begin’ dat de coalitiepartners in de hoofdstad donderdag hebben afgesloten. 

 • In Gemert-Bakel en in Appingedam zijn de wethouders (voor het eerst) allemaal vrouw. ‘Wel bijzonder, maar niet uniek’, weet Jeroen van Gool, plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging.

  Louter vrouwelijke wethouders

  In Gemert-Bakel en in Appingedam zijn de wethouders (voor het eerst) allemaal vrouw. In Gemert-Bakel gaat het om vier wethouders die inmiddels zijn geïnstalleerd: drie namens het CDA en een namens de Dorpspartij Gemert-Bakel. De twee wethouders in Appingedam zijn van CDA en Gemeentebelangen.

 • Niet omdat ze het breed hebben maar omdat ze het fijnst wonen en werk-privé goed in balans hebben. Dat is de reden dat de Drenten volgens de Brede Welvaartsindicator het hoogst scoren op het 'menselijk welbevinden'. Zeg maar: gelukkig.

  Prijzenslag (7) Hier wonen is recept voor geluk

  De promotie naar de eredivisie door FC Emmen zal het geluksgevoel nog een extra boost hebben gegeven. Maar ook voordat dit mirakel plaatsvond, bleken de gelukkigste inwoners van Nederland de Drenten te zijn. Tevreden zijn met je huis maar ook een goede werk-privébalans blijken hét recept voor geluk. Dat doen de Drenties dus goed, want qua inkomen behoren ze niet tot de hoogste van het land. Maar geld is dus niet de enige maatstaf volgens de zogenoemde Brede Welvaartsindicator. Dat is een landelijke ‘geluksmeter’ van de Rabobank en de Universiteit van Utrecht die ons menselijk welbevinden meet. 

 • Er werd een fors aantal ict-ers in dienst genomen in plaats van dat deze werden ingehuurd. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken 16 mei naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  Meer ict-ers en schoonmakers bij Rijk

  De rijksoverheid is met ruim 110.000 fte een van de grootste werkgevers van het land. Het afgelopen jaar steeg het aantal banen er met ruim duizend, een stijging van ongeveer een procent. Die stijging kwam voornamelijk doordat schoonmakers in dienst kwamen bij het rijk en er functies speciaal voor arbeidsgehandicapten werden gerealiseerd.