of 59212 LinkedIn

Nieuws

 • De bewoners van het huis, dat zwaar is beschadigd, konden op tijd weg komen en raakten niet gewond. Maar volgens burgemeester Hans Beenakker is de schok groot.

  Brand gesticht in huis ambtenaar

  1 reactie

  Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag brand gesticht in een huis van een ambtenaar van de gemeente Tiel. Er zou een brandbom naar binnen zijn gegooid.

   

 • Dat stelt het Huis voor Klokkenluiders. Vertrouwenspersonen zijn behoorlijk kritisch over de cultuur binnen hun organisatie of bedrijf, zo blijkt uit onderzoek. In veel organisaties heersen gevoelens van onveiligheid en angst, schort het aan ruimte voor tegenspraak en durft men misstanden niet te melden, aldus het Huis voor Klokkenluiders.

  Vertrouwenspersonen in het nauw

  Een op de vijf vertrouwenspersonen denkt dat hun rol als vertrouwenspersoon hun carrière schaadt. Een op de tien vertrouwenspersonen heeft vanwege gevoelens van onveiligheid wel eens overwogen het bijltje als vertrouwenspersoon erbij neer te gooien.

 • Bij acht op de tien werkenden worden bijscholingen gefinancierd door de werkgever. Onder ambtenaren gebeurt dat volgens de onderzoekers iets vaker vanuit een vooraf vastgesteld cursusbudget.

  IKB nauwelijks ingezet voor bijscholing

  Ambtenaren zetten hun Individueel Keuzebudget (IKB) nauwelijks in voor 
  het financieren van cursussen en trainingen. Het zijn voornamelijk de werkgevers die de kosten voor opleidingen voor rekening nemen.
  Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat slechts een enkele ambtenaar het IKB voor opleidingsdoeleinden gebruikt – 1 procent van de ruim 2.000 ambtenaren die meededen mee aan het onderzoek.

 • Na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gelden voor ambtenaren de ontslagregels uit het Burgerlijk Wetboek. Bij een reorganisatieontslag – dat gaat dan ‘ontslag om bedrijfseconomische reden’ heten – gelden er aanvullende regels in de Ontslagregeling. Nu nog verleent het UWV de werkgever toestemming een arbeidsovereenkomst op te zeggen, als dat in overeenstemming is met de Ontslagregeling. Dat verandert na 1 januari 2020.

  Ontslagcommissie ‘een hoop gedoe’

  Als het aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden ligt, wordt na 1 januari 2020 een landelijke ‘ontslagcommissie’ ingesteld. Die moet ‘maatwerk’ gaan leveren bij ontslagzaken. Het bedrijfsleven kent zo’n commissie al, maar de nadelen ervan lijken groter dan de voordelen.

 • Ambtenaren laten zich graag bijscholen. En dan ook nog vaak op eigen initiatief. Nadeel is wel dat het dagelijkse werk blijft liggen, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

  Werk ambtenaar lijdt onder bijscholing

  Ambtenaren leren graag. Meer dan medewerkers van andere beroepsgroepen laten zij zich bijscholen. En dan ook nog vaak op eigen initiatief. Nadeel is wel dat het dagelijkse werk blijft liggen, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat de gemeente Utrecht de aanbesteding ‘overname arbeidsmobiliteitscontracten’ voor inkoop van arbeidsmobiliteitsdiensten moet rectificeren en de opdracht moet aanpassen. Hierover was een kort geding aangespannen door arbeidsbemiddelaar Het Publieke Domein.

  Utrecht moet aanbesteding arbeidsmobiliteit aanpassen

  De gemeente Utrecht moet de aanbesteding ‘overname arbeidsmobiliteitscontracten’ voor inkoop van arbeidsmobiliteitsdiensten rectificeren en de opdracht aanpassen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een kort geding dat door arbeidsbemiddelaar Het Publieke Domein (HPD) was aangespannen.

 • Vanaf de zomer worden honderd Amsterdamse handhavers uitgerust met bodycams en gaan 23 extra agenten ondersteuning bieden aan boa’s op De Wallen. De vakbonden die zich inzetten voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn teleurgesteld over de toezegging die de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vanochtend deed. ‘Dit is onvoldoende.’

  Boa-bonden ontevreden over aanbod Halsema

  De vakbonden die zich inzetten voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zwaar teleurgesteld over de toezegging die de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vanochtend deed. Vanaf de zomer worden honderd Amsterdamse handhavers uitgerust met bodycams en gaan 23 extra agenten ondersteuning bieden aan boa’s op De Wallen. ‘Dit is onvoldoende.’

 • Het professionaliseren van de inkoopfunctie in de publieke sector blijft achter door met name het ontbreken van een passend opleidingsaanbod. Gevolg van het tekort aan goed opgeleide inkopers is dat nauwelijks wordt gewerkt met data-analyse en een inkoopstrategie.

  Overheid kampt met tekort goed opgeleide inkopers

  Het professionaliseren van de inkoopfunctie in de publieke sector blijft achter door met name het ontbreken van een passend opleidingsaanbod. Gevolg van het tekort aan goed opgeleide inkopers is dat nauwelijks wordt gewerkt met data-analyse en een inkoopstrategie.

 • Nieuwe en zittende burgemeesters krijgen een Veiligheidspakket van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarin zit onder meer informatie over hoe te handelen als er daadwerkelijk sprake is van een bedreiging.

  Steun voor bedreigde burgemeesters

  Alle nieuwe en zittende burgemeesters krijgen een Veiligheidspakket van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarin zit informatie over preventieve maatregelen rond woning en werk, over ondermijning en hoe te handelen als er daadwerkelijk sprake is van een bedreiging. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) vindt het goed dat er, naast aandacht voor fysieke maatregelen, nu ook aandacht is voor de impact van bedreigingen op burgemeesters en hun gezinnen.

 • Wouter Kolff, de burgemeester van Dordrecht, stelt een re-integratieofficier aan die gedetineerden voor en na hun vrijlating gaat begeleiden zodat zij niet terugvallen in crimineel gedrag. Daarmee moet het aantal zogeheten high-impact crimes worden teruggedrongen.

  Re-integratieofficier begeleidt Dordtse ex-bajesklanten

  Wouter Kolff, de burgemeester van Dordrecht, stelt een re-integratieofficier aan die gedetineerden voor en na hun vrijlating gaat begeleiden zodat zij niet terugvallen in crimineel gedrag. Daarmee moet het aantal zogeheten high-impact crimes worden teruggedrongen.

 • Tijdens het speuren in mails van ambtenaren, managers en wethouders van de gemeente Maastricht hebben onderzoekers van Hoffmann Bedrijfsrecherche fouten gemaakt. Dat blijkt uit een second opinion van advocatenkantoor Pels Rijcken, meldt dagblad De Limburger.

  ‘E-mailspeurders Maastricht maakten fouten’

  Onderzoekers van Hoffmann Bedrijfsrecherche hebben fouten gemaakt tijdens het speuren in mails van ambtenaren, managers en wethouders van de gemeente Maastricht. Dat blijkt uit een second opinion van advocatenkantoor Pels Rijcken, meldt dagblad De Limburger.