of 59162 LinkedIn

Nieuws

 • De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kan vanaf nu ambtenaren van de gemeente Amsterdam screenen die een vertrouwensfunctie hebben. Volgens burgemeester Femke Halsema is Amsterdam de eerste gemeente waar dit gebeurt, zo schrijft ze in een brief aan de raad. Over het screenen zijn onlangs afspraken gemaakt met de minister van Binnenlandse Zaken. Het past binnen de maatregelen die zijn getroffen na een integriteitsschending bij de afdeling radicalisering en polarisatie.

  AIVD kan Amsterdamse ambtenaren screenen

  1 reactie

  De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kan vanaf nu ambtenaren van de gemeente Amsterdam screenen die een vertrouwensfunctie hebben. Volgens burgemeester Femke Halsema is Amsterdam de eerste gemeente waar dit gebeurt, zo schrijft ze in een brief aan de raad. Over het screenen zijn onlangs afspraken gemaakt met de minister van Binnenlandse Zaken. Het past binnen de maatregelen die zijn getroffen na een integriteitsschending bij de afdeling radicalisering en polarisatie.

 • In de eerste drie kwartalen van 2018 zijn er in Nederland 81.000 inwoners bijgekomen. Die groei komt vooral door buitenlandse migratie. Polen vormen daarbij de grootste groep.

  Polen grootste groep nieuwkomers

  In de eerste drie kwartalen van 2018 zijn er in Nederland 81.000 inwoners bijgekomen. Die groei komt vooral door buitenlandse migratie. Polen vormen daarbij de grootste groep.

 • Peter Glas is vanaf 1 januari de nieuwe regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft hem aangewezen als opvolger van Wim Kuijken, die eind dit jaar met pensioen gaat.

  Peter Glas wordt nieuwe Deltacommissaris

  Peter Glas is vanaf 1 januari de nieuwe regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft hem aangewezen als opvolger van Wim Kuijken, die eind dit jaar met pensioen gaat.

 • Zo’n 15 bureaus roeren zich op de markt van de integriteitsscans, met Berenschot, Necker van Naem en Capra als de grootste partijen. Omdat veel van die bureaus met net weer iets andere standaarden werken, komt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dit najaar nog met een Basisscan Integriteit, zo kondigde zij twee weken geleden aan.

  Landelijke toets integriteit moet kwaliteit borgen

  De in de maak zijnde landelijke integriteitsscan van Binnenlandse Zaken kan op goedkeuring rekenen van de commerciële bureaus die met eigen toetsen werken. ‘Nu zijn er nog organisaties die onderzoeken uitvoeren zonder enige juridische basis.’

 • De provincie Groningen concludeert na een proef dat haar reguliere werving- en selectiebeleid blijkbaar al zo is ingericht dat er voldoende aandacht is voor diversiteit. Want bij de provincie is het al zo dat bepaalde doelgroepen een voorrangspositie krijgen, zoals personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkzoekenden met een niet-westerse achtergrond.

  Anoniem solliciteren werkt niet

  Leidt anoniem solliciteren tot een andere keuze van kandidaten? Dat moest een proef van anoniem solliciteren bij de provincie Groningen uitwijzen. Van 1 januari tot 1 juli 2018 blijven zaken als leeftijd, geslacht en etnische achtergrond achterwege in de sollicitatieprocedure. 

 • Wat de mogelijke effecten zijn van de technologische ontwikkeling voor de ambtenaren, probeert het A+O fonds Gemeenten in beeld te krijgen door een tweetal onderzoeken onder de noemer Digitale Transformatie. De eerste, een literatuurstudie, is zojuist afgerond en geeft alvast wat richting aan.

  De uitdaging: ambtenaren laten evolueren

  De dataficering gaat redelijk wat gemeenteambtenaren hun baan kosten. Ook beleidsfuncties zullen steeds meer worden geraakt. En medewerkers die mogen blijven, wacht om- en bijscholing.

 • 'De open overheid komt steeds meer midden in de maatschappij te staan’, schrijft Binnenlandse Zaken (BZK) in het strategisch personeelsbeleid rijk 2025. Om dat voor elkaar te krijgen moeten andere samenwerkingsvormen ‘de nieuwe standaard’ worden, zoals policy labs, binnens­kamerse startups en samenwerking met burgers en externe specialisten.

  BZK-ambtenaar moet het veld in

  Binnenlandse Zaken wil zich openstellen voor ideeën van burgers, externe specialisten en startups. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten ambtenaren anders gaan samenwerken. En daarbij ruimte krijgen van bovenaf. 

 • Naar verwachting treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 in werking. Een aantal gemeenten trekt bij de invoering van de wet samen op met buurgemeenten. ‘Alles wat kán aansluiten, kan meerwaarde opleveren.’

  Samen normaliseren gaat beter

  Naar verwachting treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 in werking. Een aantal gemeenten trekt bij de invoering van de wet samen op met buurgemeenten. ‘Alles wat kán aansluiten, kan meerwaarde opleveren.’

 • Het screenen van kandidaat-wethouders is in Nederland eerder regel dan uitzondering geworden. Bijna driekwart van de gemeenten waar in maart 2018 raadsverkiezingen werden gehouden, liet door een extern bureau een risicoanalyse uitvoeren naar de integriteit van de kandidaten, zo bleek uit een inventarisatie van NRC. Bij de vorige gemeenteraads­verkiezingen, in 2014, was dat nog maar in een op de drie gemeenten.

  Screening wethouders wordt regel

  Het voor benoeming screenen van wethouders op integriteit wordt steeds meer gemeengoed. Berenschot hield na de raadsverkiezingen in maart dit jaar in 78 gemeenten bijna 300 kandidaat-wethouders tegen het licht. Conclusie: geen enkel beletsel op benoeming.

 • De extreme weersomstandigheden van dit jaar zorgen voor een tekort van 2,5 miljoen euro bij de Gelderse brandweer. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) schrijft in een financiële verkenning over de eerste acht maanden dat de weersomstandigheden, die een langdurige inzet van de brandweer vroegen, zorgen voor hoge kosten. De 22 gemeenten die samen de VNOG vormen zullen het tekort grotendeels moeten betalen.

  Extreem weer zorgt voor tekort bij brandweer

  De extreme weersomstandigheden van dit jaar zorgen voor een tekort van 2,5 miljoen euro bij de Gelderse brandweer. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) schrijft in een financiële verkenning over de eerste acht maanden dat de weersomstandigheden, die een langdurige inzet van de brandweer vroegen, zorgen voor hoge kosten. De 22 gemeenten die samen de VNOG vormen zullen het tekort grotendeels moeten betalen.