of 59130 LinkedIn

Nieuws

 • Bevlogenheid in je werk is heel erg belangrijk. De Nijmeegse promovendus Rick Borst schreef er een proefschrift over met kort gezegd als centrale vraag wat nu bepaalt of ambtenaren bevlogen zijn en wat voor gevolgen dat heeft. Hij ontdekte op basis van onderzoek onder ruim 26.000 ambtenaren dat het fenomeen in de publieke sector relatief veel voorkomt. Verreweg het meest bevlogen personeel is te vinden in de semi-publieke sectoren onderwijs en zorg.

  Pas op voor de bevlogen ambtenaar

  Geen betere ambtenaren dan bevlogen ambtenaren. Meer nog dan in de publieke sector wemelt het ervan in de semi-publieke sectoren zorg en onderwijs. Ideaal toch? ‘Niet zonder meer, je kunt als medewerker ook te bevlogen zijn’, waarschuwt de Nijmeegse promovendus Rick Borst.

 • Naast de instroom neemt volgens de Personeelsmonitor 2017 van het A+O fonds Gemeenten ook de uitstroom van personeel toe. Van 2016 naar 2017 is het uitstroompercentage bij gemeenten gestegen van 6,3 naar 7,4 procent. De toename van de uitstroom deed zich eveneens voor in alle gemeentegrootteklassen. Doordat de instroom sterker is toegenomen, was er in 2017 sprake van een groeiende bezetting. Die trend lijkt zich verder door te zetten. Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er in het openbaar bestuur in het tweede kwartaal van 2018 jaar 2.000 banen bijgekomen ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar

  Instroom nieuwe ambtenaren komt op stoom

  In drie jaar tijd is de gemiddelde instroom van personeel van gemeenten gestegen van 3,5 procent (2014) via 7,6 procent (2016) naar 10,1 procent (2017). Die stijgende trend geldt voor gemeenten van klein tot groot.

 • Kwartaalrapportage op kwartaalrapportage wordt duidelijk dat de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde deze maand dat qua spanning het recordjaar 2008 in zicht komt, toen er 1,3 werklozen per openstaande vacature waren. Een op de zes overheidsvacatures blijkt inmiddels moeilijk vervulbaar.

  Werven personeel is nu vooral verleiden

  De naïviteit is er intussen wel vanaf. Vergeleken met één, twee jaar geleden is ook bij overheidsmanagers het besef doorgedrongen dat het knap lastig is om personeel te vinden. Wat werkt nog, en wat te doen als het nóg erger wordt?

 • Met 22.402 inwoners is Zeewolde een relatief kleine gemeente. Dat betekent ook dat de ambtenarensalarissen er relatief laag zijn: die zijn immers gekoppeld aan het salaris van de burgemeester dat is gekoppeld aan de omvang van de gemeente. Om nu te voorkomen dat de gemeente personeel ziet weglekken naar grotere en beter betalende (buur)gemeenten, heeft Zeewolde besloten dieper in de beurs te tasten. ‘Voor bepaalde functies zijn wij meer gaan betalen. Soms in de vorm van een arbeidsmarkttoelage, soms door een schaaltje meer te bieden’, zegt burgemeester Gerrit Jan Gorter.

  Zeewolde betaalt toppers ‘schaaltje meer’

  Twintig procent van de ambtenaren van Zeewolde krijgt of een arbeidsmarkttoelage of wordt een salarisschaal hoger ingedeeld dan de eigenlijke functiewaardering. Inzet van het beloningsinstrument is een van de manieren om als kleine gemeente op de gespannen arbeidsmarkt toch een aantrekkelijke werkgever te blijven.

 • De gemeenteraad van Nuenen roept Provinciale Staten van Brabant op niet in te stemmen met het herindelingsontwerp tot samenvoeging van Eindhoven en Nuenen per 2021. De Eindhovense raad ziet herindeling met Nuenen wel zitten.

  Nuenense raad wil rem op fusieplannen

  De Nuenense raad roept Provinciale Staten van Brabant op niet in te stemmen met het herindelingsontwerp tot samenvoeging van Eindhoven en Nuenen per 2021. Voor de langere termijn sluit de raad van Nuenen herindeling niet uit, maar dan met een andere gemeente. Voor nu moet pas op de plaats worden gemaakt. De Eindhovense raad ziet herindeling met Nuenen wel zitten.

 • De politie gaat als onderdeel van de cao-acties in de komende weken het centrum van verschillende steden 'afsluiten', omdat ze zeggen daar de veiligheid niet meer te kunnen garanderen. Als mensen erdoor willen, gebeurt dat op eigen risico.

  Politie gaat binnensteden afsluiten voor cao-acties

  Reageer

  De politie gaat als onderdeel van de cao-acties in de komende weken het centrum van verschillende steden 'afsluiten', omdat ze zeggen daar de veiligheid niet meer te kunnen garanderen. Als mensen erdoor willen, gebeurt dat op eigen risico. 

 • In veel gemeenten met een universiteit of hogeschool wonen meer jonge vrouwen dan jonge mannen. In Utrecht zijn 73 mannen op elke 100 vrouwen van deze leeftijd. In Leiden zijn dat er 74. Eén van de oorzaken is dat jonge mannen langer thuis blijven wonen.

  Overschot jonge vrouwen in universiteitssteden

  In veel gemeenten met een universiteit of hogeschool wonen meer jonge vrouwen dan jonge mannen. In Utrecht zijn 73 mannen op elke 100 vrouwen van deze leeftijd. In Leiden zijn dat er 74, in Maastricht 76.

 • Het college van Overbetuwe is te machtig en de raad te onmachtig. Dat concludeert bureau Berenschot in zijn rapport 'Schurende democratie', waarin de samenwerking tussen - vorige en huidige - gemeenteraad en college in de Gelderse gemeente is onderzocht.

  College Overbetuwe is te machtig

  De raad van Overbetuwe voelt zichzelf niet ‘de baas’ en gedraagt zich ook niet als zodanig. Veelal wordt het ritme en de inhoud van het college gevolgd. Het college is te machtig en de raad te onmachtig. Dat komt mede door de dominantie van het CDA in de vorige en de huidige bestuursperiode. Dat concludeert bureau Berenschot in zijn rapport Schurende democratie, waarin de samenwerking tussen - vorige en huidige - gemeenteraad en college in de Gelderse gemeente is onderzocht.