of 59318 LinkedIn

Nieuws

 • De grootste banengroei is te verwachten in de sector zorg en welzijn. Dat geldt zowel voor dit jaar als voor volgend jaar (beide 35.000). De sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling komt in 2019 qua banengroei nog op de tweede plaats (20.000), maar in 2020 wordt de groei meer dan gehalveerd (9.000).

  Banengroei openbaar bestuur zet door

  Het aantal banen van werknemers groeit naar verwachting in de meeste sectoren, zowel dit als volgend jaar. In het openbaar bestuur komen er naar verwachting dit jaar 3.000 banen bij en in 2020 nog eens 4.000.

 • Het Amsterdamse college moet zo snel mogelijk openheid van zaken geven over het al dan niet ten onrechte uitkeren van de maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro aan oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils, momenteel D66-wethouder in Rotterdam. Dat vraagt voltallige oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad.

  ‘Openheid over maximale ontslagvergoeding Van Gils’

  De voltallige oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil dat het college zo snel mogelijk openheid van zaken geeft over het al dan niet ten onrechte uitkeren van de maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro aan oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils, momenteel namens D66 wethouder in Rotterdam.

 • Wie bewaarde het vernietigd gewaande Eurochamp-mapje? Wie is daarvoor politiek verantwoordelijk? En waarom wil Gedeputeerde Staten van Drenthe het juridische advies van toenmalig minister Donner niet openbaar maken? Van PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten hoeft niet weer de hele Eurochamp-zaak opgerakeld te worden, maar voor de transparantie vindt hij dit relevante vragen.

  PVV wil opheldering over Eurochamp-mapje

  Wie heeft het vernietigd gewaande Eurochamp-mapje bewaard? Wie is er politiek verantwoordelijk voor? En waarom wil Gedeputeerde Staten van Drenthe het juridische advies van toenmalig minister Donner niet openbaar maken? Van PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten hoeft niet weer de hele Eurochamp-zaak opgerakeld te worden, maar voor de transparantie vindt hij dit relevante vragen.

 • Ambtenaren vinden in overgrote meerderheid (92 procent) dat de aow-leeftijd weer omlaag moet, zo blijkt uit de antwoorden van 590 ambtenaren op de website van Binnenlands Bestuur. Grofweg de helft (47 procent) meent dat de aow-leeftijd terug moet naar 65 jaar.

  Ambtenaren willen aow terug naar 65

  Ambtenaren vinden in overgrote meerderheid (92 procent) dat de aow-leeftijd weer omlaag moet, zo blijkt uit de antwoorden van 590 ambtenaren op de website van Binnenlands Bestuur. Grofweg de helft (47 procent) meent dat de aow-leeftijd terug moet naar 65 jaar.

 • ‘Gematigd positief’ is vakbond FNV Overheid over de brief die minister Kajsa Ollongren van Binnenlands Zaken gisteren naar de Tweede Kamer stuurde naar aanleiding van het FNV-rapport 'Integriteit bij de Rijksoverheid' uit oktober 2018. Toezeggingen van de minister om problemen op integriteitsgebied bij de rijksoverheid op te lossen gaan de vakbond niet ver genoeg.

  FNV: maak integriteit topprioriteit bij rijk

  Toezeggingen van minister Ollongren van Binnenlands Zaken om problemen op integriteitsgebied bij de rijksoverheid op te lossen gaan vakbond FNV Overheid niet ver genoeg. ‘Gematigd positief’ is de vakbond over de brief die de minister gisteren naar de Tweede Kamer stuurde naar aanleiding van het FNV-rapport Integriteit bij de Rijksoverheid uit oktober 2018.

 • Oud-gedeputeerde van de provincie Drenthe Tanja Klip (VVD) is verrast en verbaasd dat het oud-Statenlid Ko Vester (SP) aanstaande maandag aangifte tegen haar gaat doen wegens meineed in de Eurochamp-zaak. Tien jaar geleden deed die zaak de Drentse politieke gelederen op zijn grondvesten schudden. Onlangs doken onverwachts vernietigd gewaande documenten op in het provinciehuis.

  Aangifte van meineed tegen oud-gedeputeerde Tanja Klip

  Het Drentse oud-Statenlid Ko Vester (SP) doet aanstaande maandag aangifte tegen oud-gedeputeerde Tanja Klip (VVD) wegens meineed in de Eurochamp-zaak. Tien jaar geleden deed die zaak de Drentse politieke gelederen op zijn grondvesten schudden. Onlangs doken onverwachts vernietigd gewaande documenten op in het provinciehuis.

 • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. In dit dossier vindt u alle bijdragen bij elkaar.

  Re-integreren, anders geen ontslagpremie

  Een ambtenaar van de Belastingdienst neemt na burn-out-klachten vrijwillig ontslag, en krijgt een stimuleringspremie mee. Waarom wordt hij tijdens een re-integratietraject alsnog ontslagen?

 • Na de omgekeerde toets en de omgekeerde verordening presenteert kennis- en adviesorganisatie Stimulansz vandaag op het Divosa Voorjaarscongres in Leeuwarden haar visie op de uitvoering in het sociaal domein met de publicatie 'Dagboek van de omgekeerde ambtenaar'. Dagboekfragmenten van fictieve ambtenaren nemen de lezer mee op reis door de gemeentelijke organisatie.

  Omgekeerde ambtenaar kent effect van zijn handelen

  Dagboekfragmenten van fictieve ambtenaren nemen de lezer van de publicatie Dagboek van de omgekeerde ambtenaar mee op reis door de gemeentelijke organisatie. Na de omgekeerde toets en de omgekeerde verordening presenteert kennis- en adviesorganisatie Stimulansz hiermee vandaag op het Divosa Voorjaarscongres in Leeuwarden haar visie op de uitvoering in het sociaal domein.

 • Gemeentesecretaris Harry Coumans van Kerkrade en luitenant-kolonel Ralf Goossens van de Limburgse Jagers spraken elkaar tijdens de beëdiging van nieuwe soldaten over employability. Tijdens het gesprek bleek dat hun eigen takenpakketten voor 80 procent ­overeenkwamen. Ze besloten een week van baan te wisselen.

  Luitenant-kolonel in het stadskantoor

  Luitenant-kolonel Ralf Goossens van de Limburgse Jagers en gemeentesecretaris Harry Coumans van Kerkrade spraken elkaar tijdens de beëdiging van nieuwe soldaten over employability. Tijdens het gesprek bleek dat hun eigen takenpakketten voor 80 procent ­overeenkwamen. Ze besloten een week van baan te wisselen.

 • Organisaties kunnen medewerkers aanleren hun verwachtingen te toetsen via het initiatief Human Library. Je gaat dan in gesprek met bijvoorbeeld een vrouwelijke directeur of mannelijke secretaresse en kijkt zo verder dan de eigen vooroordelen. Zo komt iedereen tot volle wasdom en ontstaat een inclusieve organisatie waar de organisatie uiteindelijk zelf ook van profiteert.

  Wees kritisch op eigen aannames

  Organisaties met mannen én vrouwen presteren niet per se beter dan organisaties met enkel mannen of vrouwen. Aannames over waar mannen en vrouwen goed of slecht in zijn staan prestaties van organisaties namelijk in de weg. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University. Beter spreek je met mensen waar je vooroordelen over hebt.