of 59130 LinkedIn

Nieuws

 • De VNG is op zoek naar overheidswerkgevers die geen gemeente zijn, maar wel de gemeentelijke rechtspositieregeling CAR-UWO toepassen. Zij worden gevraagd middels een ‘aansluitingsovereenkomst’ de Cao Gemeenten toe te passen als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is ingegaan. Juristen plaatsen vraagtekens bij zo'n overeenkomst.

  VNG op zoek naar cao-volgers

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is op zoek naar overheidswerkgevers die geen gemeente zijn, maar wel de gemeentelijke rechtspositieregeling CAR-UWO toepassen. Zij worden gevraagd middels een ‘aansluitingsovereenkomst’ de Cao Gemeenten toe te passen als de Wnra is ingegaan. Advocaat ambtenarenrecht Lianne van Vliet waarschuwt dat daar haken en ogen zitten.

 • SGP-voorzitter Peter Zevenbergen gaat vanaf nu zijn wachtgeld teruggeven aan de ,,gemeenschap." Dat heeft de SGP vrijdag bekendgemaakt. Deze week ontstond er onrust over de wachtgeldregeling van Zevenbergen. Sinds 2006 krijgt hij een aanvulling op zijn salaris toen hij na twaalf jaar stopte als wethouder van de gemeente Alblasserdam.

  Oud-wethouder (SGP) ziet af van wachtgeld

  9 reacties

   SGP-voorzitter Peter Zevenbergen gaat vanaf nu zijn wachtgeld teruggeven aan de 'gemeenschap'. Dat heeft de SGP vrijdag bekendgemaakt. Deze week ontstond er onrust over de wachtgeldregeling van Zevenbergen. Sinds 2006 krijgt hij een aanvulling op zijn salaris toen hij na twaalf jaar stopte als wethouder van de gemeente Alblasserdam.

 • Medewerkers van gemeenten kunnen wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreft rekenen op ‘een passende loonsverhoging’ in de nieuw af te sluiten cao met de vakbonden. Maar de koepelorganisatie is nog vaag over de precieze loonruimte.

  VNG ziet ruimte voor hoger loon ambtenaren

  Gemeenteambtenaren kunnen wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreft rekenen op ‘een passende loonsverhoging’ in de nieuw af te sluiten cao met de vakbonden. Maar de koepelorganisatie is nog vaag over de precieze loonruimte.

 • Gemeenteraadsleden van kleine gemeenten krijgen geen structurele verhoging van hun vergoeding. Alleen voor 2018 staat er, zoals in juni aangekondigd, tien miljoen euro op de begroting. Dat blijkt uit de begroting 2019 van Binnenlandse Zaken.

  Raadsleden krijgen er niet structureel geld bij

  Raadsleden van kleine gemeenten krijgen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken geen structurele verhoging van hun vergoeding. Alleen voor 2018 staat er, de in juni aangekondigde, tien miljoen euro op de begroting. Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde begroting 2019 van Binnenlandse Zaken.

 • FNV zet volgend jaar bij cao-onderhandelingen in op een loonsverhoging van 5 procent met een bodembedrag van 100 euro bruto per maand. Dat heeft de vakbond bekendgemaakt.

  FNV gaat voor loonsverhoging van 5 procent

  4 reacties

  FNV zet volgend jaar bij cao-onderhandelingen in op een loonsverhoging van 5 procent met een bodembedrag van 100 euro bruto per maand. Dat heeft de vakbond bekendgemaakt. 

 • Specifiek voor de beleidsmedewerkers en beleidsondersteuners op de kerndepartementen gaat minister Ollongren de komende periode een aantal maatregelen onderzoeken om de doorstroming te bevorderen. Die medewerkers zijn volgens Ollongren breed inzetbaar, omdat hun taken en werkzaamheden vaak vergelijkbaar zijn, onafhankelijk van het beleidsterrein, en toepasbaar op meerdere beleidsterreinen.

  Beleidsambtenaar hooguit 5 jaar op één functie

  Ambtenaren bij het rijk zouden na hooguit vijf jaar van functie moeten veranderen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil gaan onderzoeken of dat leidend principe de doorstroming op de departementen bevordert.

 • Wie lid is van een sollicitatiecommissie bij het rijk, moet verplicht een workshop ter voorkoming van vooringenomenheid volgen. De verplichte workshop ter verbetering van het selectiegesprek is één onderdeel van een pakket van zes maatregelen om te komen tot een meer divers personeelsbestand.

  Ambtenaar verplicht op cursus vooringenomenheid

  Wie lid is van een sollicitatiecommissie bij het rijk, moet verplicht een workshop ter voorkoming van vooringenomenheid volgen. Op die manier wil minister Ollongren van Binnenlandse Zaken komen tot een meer diverse teamsamenstelling op de Haagse departementen.

 • Er is door gemeenten zoveel gebruik gemaakt van de subsidieregeling om jongeren aan te nemen, dat de geldpot voor dit jaar nu al leeg is. Volgende maand wordt bekend of de regeling wordt hervat.

  Subsidie voor jonge gemeenteambtenaren op

  Er is door gemeenten zoveel gebruik gemaakt van de subsidieregeling om jongeren aan te nemen, dat de geldpot voor dit jaar nu al leeg is. Volgende maand wordt bekend of de regeling wordt hervat.

 • Ruim één op de vijf gemeenteambtenaren krijgt wel eens het verzoek vanuit de eigen organisatie om dingen te doen die niet in de haak zijn. Daarbij gaat het vooral om verzoeken die op gespannen voet staan met wet- en regelgeving (13 procent van de respondenten). Dat blijkt uit het I&O-onderzoek waaraan 1.366 ambtenaren meededen.

  Ambtenaar gebukt onder interne druk

  Eén op de vijf gemeenteambtenaren voelt zich onder druk gezet door ‘oneigenlijke verzoeken’ uit de eigen organisatie. In een deel van de gevallen gaat het om verzoeken die op gespannen voet staan met de wet- en regelgeving, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur

 • Wat is een baas? Wat mag je van hem of haar verwachten en wat niet? Uit het tweejaarlijks onderzoek van de Vlaamse HR-dienstverlener Acetra onder 1700 werknemers blijkt dat onze zuiderburen in ieder geval geen prijs stellen op een baas die hen op de vingers kijkt en beoordeeld.

  Een baas op afroep is de beste baas

  Wat is een baas? Wat mag je van hem of haar verwachten en wat niet? Uit het tweejaarlijks onderzoek van de Vlaamse HR-dienstverlener Acetra onder 1700 werknemers blijkt dat onze zuiderburen in ieder geval geen prijs stellen op een baas die hen op de vingers kijkt en beoordeelt. Een baas is meer iemand die op afroep beschikbaar moet zijn. In het verlanglijstje voor leiderschapscompetenties staat bovenaan bij de werknemers: leiden en coachen, verantwoordelijkheid nemen, communicatief zijn, teamwerk stimuleren, problemen oplossen en organiseren.