of 59318 LinkedIn

Nieuws

 • Op dit moment moeten ambtenaren zich gedragen als een goed ambtenaar – en strikt genomen niet als een goed werknemer. Dat houdt onder andere in dat hij of zij integer moet handelen en aan die integriteit worden hoge eisen gesteld. Gedraagt hij of zij zich niet als een goed ambtenaar, dan is al snel sprake van plichtsverzuim.

  Ambtenaar moet extra braaf zijn

  Een ambtenaar moet zich gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Dat geldt ook na 2020, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is ingevoerd. Maar dan is de ambtenaar óók gebonden aan nog een norm: die van goed werknemerschap.

 • De ontslagvergoeding van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils heeft geleid tot een botsing tussen coalitie en oppositie in de Amsterdamse raad. De oppositie had een interpellatiedebat aangevraagd en legde GL-wethouder Touria Meliani het vuur aan de schenen. De coalitie reageerde via interrupties. In razend tempo en op hoge toon werd de wethouder eerst aangevallen en de zaak toen weer gebagatelliseerd.

  Oppositie en coalitie clashen in Van Gilsdebat

  De ontslagvergoeding van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils heeft geleid tot een botsing tussen coalitie en oppositie in de Amsterdamse raad. De oppositie had een interpellatiedebat aangevraagd en legde GL-wethouder Touria Meliani het vuur aan de schenen. De coalitie kon in eerste instantie alleen interrupties plegen en deed dat ook. In een razend tempo en op hoge toon werd de wethouder eerst aangevallen en de zaak dan gebagatelliseerd.

 • Uit de enquête van Binnenlands Bestuur, waaraan 45 gemeenten deelnamen, blijkt verder dat de Wet Bibob – de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur – in 2018 meestal werd ingezet bij vergunningaanvragen. Relatief veel genoemd zijn ook ‘vuurwerk’ en ‘vastgoedtransacties’.

  Gemeenten gebruiken verboden zwarte lijst

  Vier op de vijf gemeenten hebben behoefte aan een landelijk register met daarin dubieuze bedrijven. Een op de drie gemeenten houdt blijkens een onderzoek van Binnenlands Bestuur zelf al een dergelijke lijst bij, terwijl dat wettelijk niet is toegestaan.

 • Een gekozen burgemeester die zijn kiezers ter wille moet zijn, kan de ambtelijke organisatie onder druk zetten. De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) beraadt zich op de deconstitutionalisering van de burgemeester. ‘Als we een onafhankelijke rol willen houden, hoe moeten we die dan invullen?’

  Angst voor nog politiekere rol burgemeester

  Een gekozen burgemeester die zijn kiezers ter wille moet zijn, kan de ambtelijke organisatie onder druk zetten. De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) beraadt zich op de deconstitutionalisering van de burgemeester. ‘Als we een onafhankelijke rol willen houden, hoe moeten we die dan invullen?’

 • Er is een tekort aan vrijwilligers bij de brandweer, maar het personeelsbestand van de brandweer groeit niet verder. Op 1 januari werkten er ruim 28 duizend mensen bij de brandweer, meldt het CBS. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als in het voorgaande jaar, terwijl er in het jaar dáárvoor nog sprake was van een lichte groei.

  Personeelsbestand brandweer groeit niet

  Er is een tekort aan vrijwilligers bij de brandweer, maar het personeelsbestand van de brandweer groeit niet verder. Op 1 januari werkten er ruim 28 duizend mensen bij de brandweer, meldt het CBS. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als in het voorgaande jaar, terwijl er in het jaar dáárvoor nog sprake was van een lichte groei.

 • Een plan van de SP om wachtgeld voor politici en bestuurders af te schaffen, stuit op kritiek van de Raad van State. De belangrijkste raadgever van parlement en regering vraagt zich af waarom het wachtgeld eraan moet en hoe de SP kwetsbare politici dán denkt te beschermen. Dat maakt het plan van Tweede Kamerlid Ronald van Raak niet duidelijk, vindt de raad.

  RvS: Van Raak slaat plank mis met afschaffing wachtgeld

  4 reacties

  Een plan van de SP om wachtgeld voor politici en bestuurders af te schaffen, stuit op kritiek van de Raad van State. De belangrijkste raadgever van parlement en regering vraagt zich af waarom het wachtgeld eraan moet en hoe de SP kwetsbare politici dán denkt te beschermen. Dat maakt het plan van Tweede Kamerlid Ronald van Raak niet duidelijk, vindt de raad.

 • Steeds groter wordende stapels informatie, als gevolg van digitalisering en een toenemend takenpakket, maken het werk van raadsleden en griffiers zwaarder. Daarnaast lukt het raadsleden niet om eigen prioriteiten te stellen en om goede banden te onderhouden met de bewoners.

  ‘Fear of missing out’ hindert raadsleden

  Steeds groter wordende stapels informatie, als gevolg van digitalisering en een toenemend takenpakket, maken het werk van raadsleden en griffiers zwaarder. Daarnaast lukt het raadsleden niet om eigen prioriteiten te stellen en om goede banden te onderhouden met de samenleving.

 • De SP zit niet meer in het stadsbestuur van Sittard-Geleen. Raadslid Tom Baars en wethouder Felix van Ballegooij zijn overgestapt van de SP naar de PvdA. Van Ballegooij blijft lid van het college van burgemeester en wethouders, maar vanaf nu namens de PvdA.

  SP weg uit bestuur Sittard-Geleen

  Reageer

  De SP is verdwenen uit het stadsbestuur van de gemeente Sittard-Geleen. Raadslid Tom Baars en wethouder Felix van Ballegooij zijn overgestapt van de SP naar de PvdA in die plaats.

 • Nadat een rapport van Berenschot geen spaander heel liet van de werkwijze van intergemeentelijke sociale dienst Laborijn, slaat in de Achterhoek nóg een spreekwoordelijke bom in. Daags na de presentatie van het rapport heeft de gemeente Oude IJsselstreek besloten dat zij niet langer deel wil uitmaken van de gemeenschappelijke regeling. Bij de resterende deelnemers Doetinchem en Aalten kwam dat schijnbaar als een verrassing.

  Gemeente Oude IJsselstreek stapt uit GR Laborijn

  Nadat een rapport van Berenschot geen spaander heel liet van de werkwijze van intergemeentelijke sociale dienst Laborijn, slaat in de Achterhoek nóg een spreekwoordelijke bom in. Daags na de presentatie van het rapport heeft de gemeente Oude IJsselstreek besloten dat zij niet langer deel wil uitmaken van de gemeenschappelijke regeling. Bij de resterende deelnemers Doetinchem en Aalten kwam dat schijnbaar als een verrassing.

 • Minister Grapperhaus ontvangt signalen vanuit de veiligheidsregio’s dat de brandweer vooral overdag te kampen heeft met beperktere beschikbaarheid van vrijwilligers. De gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft aspirant brandvrijwilligers voorrang op een huurwoning. Grapperhaus gaat die oplossing verder onder de aandacht brengen.

  ‘Geef brandweervrijwilligers voorrang op huurwoning’

  De brandweer heeft vooral overdag te kampen met beperktere beschikbaarheid van vrijwilligers. Minister Grapperhaus ontvangt die signalen vanuit de veiligheidsregio’s. De gemeente Utrechtse Heuvelrug geeft aspirant brandvrijwilligers voorrang op een huurwoning. Grapperhaus gaat die oplossing nader onder de aandacht brengen in het programma Vrijwilligheid.

 • De Amsterdamse gemeenteraad blijft verontwaardigd over de ontslagvergoeding van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils en de communicatie erover vanuit het college. Bij de behandeling van het jaarverslag in een commissievergadering was wethouder Meliani afwezig. De voor haar waarnemend wethouder Kock kon vragen over haar brief niet beantwoorden.

  Ontslagvergoeding Van Gils blijft sudderen

  De verontwaardiging over de ontslagvergoeding van oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils en de communicatie daarover vanuit het college blijft maar bestaan in de Amsterdamse gemeenteraad. Tijdens de behandeling van het jaarverslag in een commissievergadering bleek wethouder Meliani afwezig. De voor haar waarnemend wethouder Kock kon vragen over haar brief niet beantwoorden.