of 59162 LinkedIn

Nieuws

 • Door een andere aanpak van langlopende 'conflictdossiers' kan de Belastingdienst miljoenen besparen. Ook voor gemeenten die kampen met extreem geëscaleerde geschillen kan deze werkwijze nuttig zijn.

  Conflicten kosten fiscus miljoenen

  De Belastingdienst kan miljoenen besparen door een andere aanpak van de langlopende 'conflictdossiers'. Ook voor gemeenten die kampen met extreem geëscaleerde geschillen kan deze werkwijze nuttig zijn.

 • Nu het aantal meldingen van agressie en geweld onder ambtenaren van de gemeente 's-Hertogenbosch blijkt toegenomen, onderzoekt de gemeente of een draagbaar alarm soelaas biedt. ‘Ambtenaren melden vroeger niet dat ze in hun gezicht waren gespuugd.’

  Draagbaar alarm optie voor Bossche ambtenaren

  Een draagbaar alarm zou agressie en geweld tegen Bossche ambtenaren moeten verminderen. Naar die optie loopt een onderzoek, nu is gebleken dat het aantal meldingen is toegenomen. ‘Ambtenaren melden vroeger niet dat ze in hun gezicht waren gespuugd.’

 • Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) maken zich zorgen over de handhaving van vuurwerkvrije zones tijdens Oud & Nieuw. Volgens de Nederlandse Boa Bond (NBB), moeten boa’s steeds meer werk doen en hebben ze er de middelen niet voor. De bond vreest voor gewonden.

  Boa's willen betere uitrusting voor jaarwisseling

  Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) maken zich zorgen over de handhaving van vuurwerkvrije zones tijdens Oud & Nieuw. Volgens de Nederlandse Boa Bond (NBB), moeten boa’s steeds meer werk doen en hebben ze er de middelen niet voor. ‘Met alleen een paar handboeien en een 'scherpe zakdoek' kunnen zij hun werk van orde handhaven simpelweg niet goed uitvoeren’, schrijft de NBB in een persverklaring. De bond vreest voor gewonden.

 • De gemeente Groningen heeft BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) ingeschakeld om onderzoek te doen naar de werksfeer bij de dienst inkomensverlening. De precieze aard van de meldingen die aanleiding zijn voor de onderzoeksopdracht, worden door de gemeente vooralsnog in nevelen gehuld.

  Onderzoek naar verziekte werksfeer inkomensdienst Groningen

  De gemeente Groningen heeft BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) ingeschakeld om onderzoek te doen naar de werksfeer bij de dienst inkomensverlening. De precieze aard van de meldingen die aanleiding zijn voor de onderzoeksopdracht, worden door de gemeente vooralsnog in nevelen gehuld.

 • Half november stapte Arnout Hoekstra (33) op als wethouder van de gemeente Vlaardingen vanwege de problematische verhouding tussen college en raad. Nu blijkt hij voorgedragen als SP-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Een raadslid suggereert een politiek spelletje, maar Hoekstra verzekert dat het geen ‘opzetje’ was.

  Vertrek Vlaardingse wethouder geen ‘opzetje’

  De voorgedragen SP-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, Arnout Hoekstra (33), stapte half november op als wethouder van de gemeente Vlaardingen vanwege de problematische verhouding tussen college en raad. Hij repte toen niet over zijn aanstaand lijsttrekkerschap. Sommige raadsleden suggereren een politiek spelletje, maar Hoekstra verzekert dat geen sprake was van een ‘opzetje’.

 • Gemeenten zelf laten bepalen hoeveel wethouders ze nemen, opnieuw kijken naar de salarissen en weg met de deeltijdfactor. Deze drie stellingen stonden dinsdag en woensdag centraal tijdens de Wethoudersconferentie. Volgens Jeroen van Gool, plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging die het evenement organiseert, heeft de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) toegezegd om hierover binnenkort in gesprek te gaan.

  'Laat gemeenten zelf aantal wethouders bepalen'

  Gemeenten zelf laten bepalen hoeveel wethouders ze nemen, opnieuw kijken naar de salarissen en weg met de deeltijdfactor. Deze drie stellingen stonden dinsdag en woensdag centraal tijdens de Wethoudersconferentie. Volgens Jeroen van Gool, plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging die het evenement organiseert, heeft de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) toegezegd om hierover binnenkort in gesprek te gaan.

 • Zet een streep onder het verleden en richt je blik op de toekomst. Met die boodschap kwam Bas Eenhoorn dinsdagavond naar IJsselstein en Montfoort, waar hij aan beide gemeenteraden zijn voorstel toelichtte voor de financiële afwikkeling van de ontvlechting van de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie.

  Montfoort en IJsselstein moeten claims opgeven

  Zet een streep onder het verleden en richt je blik op de toekomst. Met die boodschap kwam Bas Eenhoorn dinsdagavond naar IJsselstein en Montfoort, waar hij aan beide gemeenteraden zijn voorstel toelichtte voor de financiële afwikkeling van de ontvlechting van de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie.

 • Vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevenden wordt in de publieke sector als belangrijkste voorwaarde genoemd om medewerkers de ruimte te kunnen geven waar, wanneer, hoe en met wie ze hun werk doen. Anne-Marie Buis, senior adviseur bij Binnenlandse Zaken, en filosoof Jelle de Boer stellen in een essay in Binnenlands Bestuur dat ethisch leiderschap tonen daarvoor een absolute voorwaarde is, naast het op gezette tijden houden van moreel beraad onder collega’s.

  Bouwen aan vertrouwen op ambtelijke werkvloer

  Vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevenden wordt in de publieke sector als belangrijkste voorwaarde genoemd om medewerkers de ruimte te kunnen geven waar, wanneer, hoe en met wie ze hun werk doen. Maar dat vertrouwen moet wel worden opgebouwd.

 • Niemand is zo goed voorbereid aan het burgemeesterschap begonnen als Ruud van Bennekom in Bunnik. De voormalig directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters kent de valkuilen van het ambt, maar weet ook dat ‘adviseren echt iets anders is dan burgemeester zijn’.

  ‘Burgemeester word je pas door het te zijn’

  Niemand is zo goed voorbereid aan het burgemeesterschap begonnen als Ruud van Bennekom in Bunnik. De voormalig directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters kent de valkuilen van het ambt, maar weet ook dat ‘adviseren echt iets anders is dan burgemeester zijn’.

 • Ambtenarenfonds ABP kan de pensioenen in 2019 niet laten meegroeien met de inflatie, oftewel de gemiddelde prijsontwikkeling. De financiële positie van het fonds is daarvoor niet toereikend. De pensioenpremie voor deelnemers van het grootste pensioenfonds van Nederland gaat wel verder omhoog.

  Pensioenen ABP niet omhoog, premie wel

  17 reacties

  Ambtenarenfonds ABP kan de pensioenen in 2019 niet laten meegroeien met de inflatie, oftewel de gemiddelde prijsontwikkeling. De financiële positie van het fonds is daarvoor niet toereikend. De pensioenpremie voor deelnemers van het grootste pensioenfonds van Nederland gaat wel verder omhoog.

 • Burgemeester Marco Out van Assen heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd en is nu bewust partijloos burgemeester. In een verklaring via Twitter zegt hij dat zijn beslissing is ingegeven door de landelijke VVD-lijn, waarin hij zich niet kan vinden. Maar ook de wijze waarop hij invulling wil geven aan het burgemeestersambt speelt een grote rol bij de opzegging. 'Ik geloof niet in een gepolitiseerde burgemeester.'

  Burgemeester Assen stapt uit VVD

  Burgemeester Marco Out van Assen heeft zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. In een verklaring via Twitter zegt hij dat zijn beslissing is ingegeven door de lijn van de landelijke VVD, waarin hij zich niet kan vinden. Maar ook de wijze waarop hij invulling wil geven aan het burgemeestersambt speelt nadrukkelijk een rol bij zijn opzegging. 'Ik geloof niet in een gepolitiseerde burgemeester.'