of 59130 LinkedIn

Nieuws

 • Hoofdverdachte in deze zaak is de inmiddels ontslagen wagenparkbeheerder Chany R. (44) uit Badhoevedorp. Hij zou middels valse facturen voor miljoenen euro's aan gemeentegeld hebben weggesluisd. De gemeente Amsterdam meldde zelf vorig jaar dat de schade 4,3 miljoen euro bedraagt. Op kosten van de gemeente werden vliegreisjes gemaakt en juwelen en Porsches aangeschaft, meent het Openbaar Ministerie.

  Raadsman: 'Amsterdam mede schuldig aan fraude'

  6 reacties

  De gemeente Amsterdam heeft mede schuld aan de miljoenenfraude die in 2015 in stadsdeel West aan het licht kwam. Dat betoogden de advocaten van vier verdachten van deze fraude en oplichting maandag in de rechtbank in Zwolle. Ze verwijten de gemeente een gebrek aan controle.

 • Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) krijgt een meldpunt waar organisaties kunnen klagen over misdragingen door medewerkers van het departement. Het besluit volgde nadat een BuZa-ambtenaar die contacten onderhield met organisaties over vrouwenrechten, zich schuldig heeft gemaakt aan (seksuele) intimidatie.

  BuZa krijgt meldpunt misdragingen medewerkers

  Reageer

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) krijgt een meldpunt waar organisaties kunnen klagen over misdragingen door medewerkers van het departement. Het besluit volgde nadat een BuZa-ambtenaar die contacten onderhield met organisaties over vrouwenrechten, zich schuldig heeft gemaakt aan (seksuele) intimidatie.

 • Den Haag zou zich moeten schamen. ‘Ze weten kennelijk echt niet wat er in Zuid-Nederland aan de hand is’, zegt waarnemend burgemeester Emile Roemer van Heerlen. 'De afstand met de Randstad is absurd groot.'

  Roemer (Heerlen): ‘Afstand met Randstad is absurd groot’

  Den Haag zou zich moeten schamen. ‘Ze weten kennelijk echt niet wat er in Zuid-Nederland aan de hand is’, zegt waarnemend burgemeester Emile Roemer van Heerlen. Zijn stad moet volgens hem vooral niet blijven hangen in bescheidenheid, maar trots en ambitie gaan uitstralen.

 • De lokale democratie is sterk, maar heeft wel onderhoud nodig. Dat stelt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) in een interview in Binnenlands Bestuur.

  Lokale democratie heeft onderhoud nodig

  De lokale democratie is sterk, maar heeft wel onderhoud nodig, stelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Gemeenten moeten meer inzetten op burgerparticipatie. ‘Als we heel eerlijk zijn, zien we te vaak dat burgerparticipatie iets is dat moet worden afgevinkt.’ Terwijl het beleid er zo veel beter van wordt.

 • Het Generatiepact, waarbij ouderen uren inleveren die door jongere werknemers worden ingevuld, blijkt een goed middel te zijn om de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers te verbeteren en een meer evenwichtige leeftijdsopbouw van de organisatie te bewerkstelligen. Vooral over het eerste punt, de duurzame inzetbaarheid van ouderen, zijn gemeenten enthousiast.

  Generatiepact heeft ook keerzijde

  De gemeentesector is de eerste sector in Nederland die werk met een Generatiepact. Sinds de intrede in 2014 maken inmiddels ruim honderd gemeenten gebruik van een Generatiepact, zo blijkt uit het rapport ‘Generatiepact gemeenten: sleutel tot succes in handen van gemeenten’ van het A+O fonds. 

 • Gemeenten hebben nu lokaal de mogelijkheid om extra bovenwettelijk verlof toe te kennen voor bijvoorbeeld lokale feestdagen of leeftijdsverlof. Daardoor is er bij gemeenten in de loop der jaren een verscheidenheid aan bovenwettelijke verlofuren ontstaan. Harmonisatie van al dat bovenwettelijk verlof zou volgens de VNG tegemoetkomen aan de behoefte van medewerkers om verlofuren flexibel en naar eigen keuze in te zetten.

  Gelijktrekken verlof weer ter discussie

  Per 1 januari 2021 moet er eenheid zijn in het woud aan bovenwettelijke verlofregelingen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil het opnemen in de voor dan af te sluiten cao. Maar sommige gemeenten voelen er niet meer zoveel voor.

 • Het personeelsbestand van het ministerie van Buitenlandse Zaken moet diverser en inclusiever. Secretaris-generaal Joke Brandt werkt daar hard aan. De uitlatingen van minister Blok voor de zomer hielpen niet echt.

  Diversiteit bij Buitenlandse Zaken moet beter

  De diversiteit en inclusiviteit moet verbeterd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Je beleid wordt er beter van en de organisatie creatiever en innovatiever’, stelt secretaris-generaal Joke Brandt. De uitlatingen van minister Blok voor de zomer hielpen niet echt.

 • Werknemers in de publieke sector zijn over het algemeen gelukkiger dan mensen die in de private sector werken. Dat blijkt uit een onderzoek van Kantar TNS in opdracht van Driessen. Uit onderzoek blijkt ook dat een gelukkige ambtenaar een goed presterende ambtenaar is, en dat een goede publieke sector tot een gelukkige burger leidt.

  Gelukkige ambtenaar maakt gelukkige burger

  Werknemers in de publieke sector zijn over het algemeen gelukkiger dan mensen die in de private sector werken. Dat blijkt uit een onderzoek van Kantar TNS in opdracht van Driessen. Uit onderzoek blijkt ook dat een gelukkige ambtenaar een goed presterende ambtenaar is, en dat een goede publieke sector tot een gelukkige burger leidt.

 • Momenteel werkt 31,7 procent van het personeel in een overheadfunctie. In het begin van de collegeperiode 2014- 2018 was dat 33,8 procent. Dat betekent een relatieve daling van ruim 6 procent. Onder overhead vallen alle medewerkers die het primaire proces – zowel uitvoering als beleid – aansturen en ondersteunen, zoals management, personeel en organisatie, financiën, ict en secretariaten.

  Overhead bij gemeenten daalt

  De overheadformatie bij gemeenten is in de afgelopen collegeperiode gedaald. Toch zijn de overheadkosten gelijk gebleven. Dat blijkt uit benchmarkonderzoek van Berenschot onder 80 gemeenten. 

 • De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, diversiteit, inkoop, GroenLinks) wil een openbare zwarte lijst gaan bijhouden van werkgevers die discrimineren, zegt hij tegen stadsomroep AT5. Discriminerende werkgevers moeten de gevolgen ook echt gaan voelen, is de teneur.

  'Geen instrument onbenut' tegen arbeidsdiscriminatie

  De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, diversiteit, inkoop, GroenLinks) wil een openbare zwarte lijst gaan bijhouden van werkgevers die discrimineren, zegt hij tegen stadsomroep AT5. Discriminerende werkgevers moeten de gevolgen ook echt gaan voelen, is de teneur.

 • De VNG is op zoek naar overheidswerkgevers die geen gemeente zijn, maar wel de gemeentelijke rechtspositieregeling CAR-UWO toepassen. Zij worden gevraagd middels een ‘aansluitingsovereenkomst’ de Cao Gemeenten toe te passen als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is ingegaan. Juristen plaatsen vraagtekens bij zo'n overeenkomst.

  VNG op zoek naar cao-volgers

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is op zoek naar overheidswerkgevers die geen gemeente zijn, maar wel de gemeentelijke rechtspositieregeling CAR-UWO toepassen. Zij worden gevraagd middels een ‘aansluitingsovereenkomst’ de Cao Gemeenten toe te passen als de Wnra is ingegaan. Advocaat ambtenarenrecht Lianne van Vliet waarschuwt dat daar haken en ogen zitten.