of 59318 LinkedIn

Nieuws

 • In 2018 gaven gemeenten 1,8 procent van de loonsom uit aan opleidingskosten. Dat komt neer op gemiddeld 1.042 euro per medewerker.

  Opleiding: dik 1000 euro per medewerker

  In 2018 gaven gemeenten 1,8 procent van de loonsom uit aan opleidingskosten. Dat komt neer op gemiddeld 1.042 euro per medewerker. In 2017 was het gemiddelde bestede bedrag aan opleidingen 1.003 euro per medewerker en gaven gemeenten 1,7 procent van de loonsom uit aan opleidingen. Met name in kleine gemeenten met minder dan 20.000 inwoners steeg het percentage van de loonsom dat men uitgaf aan opleidingskosten, van 1,4 procent naar 1,9 procent. 

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden gaan vrijdag verder met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Het streven is om nog vóór de zomervakantieperiode de handtekeningen te zetten.

  Nog voor de zomer cao-gemeenten verwacht

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden gaan vrijdag verder met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Het streven is om nog vóór de zomervakantieperiode de handtekeningen te zetten.

 • Noord-Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk maakt zich grote zorgen over de geloofwaardigheid van de kern van de democratische rechtsstaat. Die uitte hij afgelopen vrijdag op het symposium ‘De burgemeester: vriend of vijand van de rechtsstaat?’ ‘Met de deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester maakte de senaat de fout van de eeuw.'

  ‘Grote twijfels over geloofwaardigheid rechtsstaat’

  Grote zorgen maakt de Noord-Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk zich over de geloofwaardigheid van de kern van de democratische rechtsstaat. Die uitte hij afgelopen vrijdag op het symposium ‘De burgemeester: vriend of vijand van de rechtsstaat?’ ‘Misdaad loont nu. We slaan geen deuk in een pakje boter. We worden uitgelachen.’

 • Helder communiceren, zodat iedereen de gemeente beter begrijpt. De vier grote steden zijn enthousiast en ondertekenden de deal onlangs.

  Overheid leert helder te schrijven

  Helder communiceren, zodat iedereen de gemeente beter begrijpt. Dat is het doel van de Direct Duidelijk-deal, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taalunie. Voor veel mensen is het taalgebruik van de overheid namelijk te moeilijk. De vier grote steden zijn enthousiast en ondertekenden de deal onlangs. 

 • De dataficering van de samenleving vraagt nieuwe skills van de gemeenteambtenaar, als die al niet door een robot wordt vervangen. Hoe kunnen de gemeentelijke organisatie en individuele werknemers zich voorbereiden op de veranderingen?

  Dataficering vraagt nieuwe skills van ambtenaar

  Sommige ambtenaren zullen door robot worden vervangen, maar van andere gemeenteambtenaren vraagt de dataficering van de samenleving nieuwe skills. Hoe kunnen de gemeentelijke organisatie en individuele werknemers zich voorbereiden op de veranderingen?

 • De gemiddelde leeftijd blijkt vorig jaar te zijn gedaald naar 48,1 jaar. De gemiddelde leeftijd van gemeentepersoneel was in de jaren ervoor stabiel met 48,3 jaar. Ondanks de opgetreden daling ligt de gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren wel nog altijd hoger dan het landelijke gemiddelde van de beroepsbevolking (46,3 jaar).

  Gemiddelde leeftijd ambtenaar daalt

  De gemiddelde leeftijd van gemeenteambtenaren daalt. Dat is voor het eerst in jaren. De trendbreuk wordt gesignaleerd in de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten.

 • De voormalige Amsterdamse topambtenaar Saadia Ait-Taleb heeft in de zomer van 2017 terecht strafontslag gekregen. Volgens de rechtbank Amsterdam heeft de vrouw in elk geval de schijn van belangenverstrengeling laten ontstaan door met een zakelijke relatie ook een privérelatie te onderhouden.

  Ontslag ex-topambtenaar Ait-Taleb terecht

  4 reacties

  De voormalige Amsterdamse topambtenaar Saadia Ait-Taleb heeft in de zomer van 2017 terecht strafontslag gekregen. Volgens de rechtbank Amsterdam heeft de vrouw in elk geval de schijn van belangenverstrengeling laten ontstaan door met een zakelijke relatie ook een privérelatie te onderhouden.

 • De uitgaven aan externe inhuur stijgen daarmee al sinds 2014. Toen besteedden gemeenten 13 procent van de totale loonsom aan externe inhuur.

  Meer externe inhuur bij gemeenten

  In 2018 besteedden gemeenten een vijfde van de totale loonsom aan externe inhuur. Dat is een stijging van 3 procentpunten ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten.

 • Meer helderheid en structuur in de besluitvorming en meer inhoudelijke debatten was het doel. De raad van Leidschendam-Voorburg wilde vergaderingen anders aanpakken, zonder vakcommissies en werkgroepen. Maar de doelstellingen bleken te ambitieus en soms tegenstrijdig, dus gaat de raad op zoek naar een nieuwe opzet.

  Nieuw vergadermodel Leidschendam-Voorburg van tafel

  Meer inhoudelijke debatten en meer helderheid en structuur in de besluitvorming was het doel. De raad van Leidschendam-Voorburg wilde vergaderingen anders aanpakken, zonder vakcommissies en werkgroepen. Maar de doelstellingen bleken te ambitieus en soms tegenstrijdig, dus gaat de raad op zoek naar een nieuwe opzet.

 • De gemeente Tynaarlo heeft haar voormalig VVD-wethouder Nina Hofstra aangesteld als concern controller. Met dit besluit is de gemeente niet over één nacht ijs gegaan, laat burgemeester Marcel Thijsen weten in een korte verklaring.

  Tynaarlo stelt oud-wethouder aan

  Voormalig VVD-wethouder Nina Hofstra van de gemeente Tynaarlo is in dezelfde gemeente aangesteld als concern controller. Met dit besluit is de gemeente niet over één nacht ijs gegaan, laat burgemeester Marcel Thijsen weten in een korte verklaring.

 • In twee op de drie gemeenten nam de personele bezetting vorig jaar toe. Ook in 2016 en 2017 nam de totale bezetting bij gemeenten toe, al vond die stijging toen vooral bij de vier grote gemeenten plaats. In 2018 steeg de bezetting juist het meest bij gemeenten in de categorie 50.000 tot 100.000 inwoners.

  Ambtenarenkorps gemeenten blijft groeien

  Het aantal gemeenteambtenaren blijft toenemen. Uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 van het A&O fonds Gemeenten blijkt dat de bezetting vorig jaar toenam met 1,8 procent ten opzichte van 2017. Het grootste deel van de gemeenten verwacht ook dit jaar dat de formatie zal toenemen.