of 59244 LinkedIn

Nieuws

 • Over integriteit is in de Cao Gemeenten bijna niets afgesproken. Er is geen tuchtrecht vastgesteld, gemeenten moeten het zelf maar uitzoeken. Meerdere gemeenten zijn ontevreden over deze ‘kale’ cao. Het is nu zaak dat gemeenten hun integriteitsbeleid herijken en een uitvoerige gedragscode opstellen.

  ‘Integriteitsbeleid gemeenten vergt herijking’

  In de Cao Gemeenten is bijna niets afgesproken over integriteit. Er is geen tuchtrecht vastgesteld, gemeenten moeten het zelf maar uitzoeken. Meerdere gemeenten zijn ontevreden over deze ‘kale’ cao. Het is nu zaak dat gemeenten hun integriteitsbeleid herijken en een uitvoerige gedragscode opstellen.

 • De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Wnra, wordt als het goed is, van kracht op 1 januari 2020. De wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk wordt gelijkgetrokken met werknemers in de private sector. Uit onderzoek van Berenschot in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat ambtenaren er zo het hunne van denken. Bijna de helft (48 procent) van hen is er bang voor dat ze als gevolg van de nieuwe wet niet alleen makkelijker kunnen worden overgeplaatst of op een andere functie gezet, maar ook sneller kunnen worden ontslagen.

  Ambtenaar somber over loonkansen

  Bijna de helft van de ambtenaren vreest dat hun rechtspositie er volgend jaar op achteruit gaat. Onderzoek van Berenschot in opdracht van Binnenlands Bestuur laat zien dat voornamelijk argwanend wordt gekeken naar de gevolgen van de invoering van de Wet normalisering.

 • Ruim de helft van de ambtenaren – 58 procent – is niet bekend met de plannen van zijn of haar organisatie om te verduurzamen.

  Ambtenaar onbekend met duurzame plannen werkgever

  Ruim de helft van de ambtenaren – 58 procent – is niet bekend met de plannen van zijn of haar organisatie om te verduurzamen. En één op de drie ambtenaren denkt dat het hun organisaties niet lukt om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs.

 • De langere geldigheid van identiteitspapieren wordt door gemeenten aangegrepen voor bezuinigingen op burgerzaken. Maar de burgers die komen, hebben complexere vragen. En ook het werk zelf wordt ingewikkelder. ‘Moderniseer, digitaliseer en bundel je dienstenpalet.’

  Burgerzaken moet op de schop

  Gemeente grijpen de langere geldigheid van identiteitspapieren aan voor bezuinigingen op burgerzaken. Maar de burgers die komen, hebben complexere vragen. En ook het werk zelf wordt ingewikkelder. ‘Moderniseer, digitaliseer en bundel je dienstenpalet.’

 • Oud-gemeentesecretaris van Amsterdam en huidig wethouder van Rotterdam Arjan van Gils heeft in 2018 een ‘commissarissen-leergang’ gevolgd aan Nyenrode Business Universiteit voor 11.611 euro, betaald door de gemeente Amsterdam. De gemeente ging daar in 2017 mee akkoord. Van Gils vertrok in juli 2018. Het Amsterdamse SP-raadslid Erik Flentge doet een moreel beroep op Van Gils het bedrag terug te betalen.

  Moreel beroep op Arjan van Gils

  Oud-gemeentesecretaris van Amsterdam en huidig wethouder van Rotterdam Arjan van Gils heeft in 2018 een ‘commissarissen-leergang’ van 11.611 euro gevolgd aan Nyenrode Business Universiteit, betaald door de gemeente Amsterdam. De gemeente ging er in 2017 mee akkoord. Van Gils vertrok in juli 2018. Het Amsterdamse SP-raadslid Erik Flentge doet een moreel beroep op Van Gils het bedrag terug te betalen.

 • Het cao-overleg gemeenten is geklapt. De bonden gaan niet akkoord met het loonbod van de gemeentelijke werkgevers van 4,9 procent voor twee jaar en zijn weggelopen. De bonden noemen het een ‘respectloos bod’.

  Cao-overleg gemeenten klapt

  Het cao-overleg gemeenten is geklapt. De bonden gaan niet akkoord met het loonbod van de gemeentelijke werkgevers van 4,9 procent voor twee jaar en zijn weggelopen. De bonden noemen het een ‘respectloos bod’.

   

 • Vrijwel alle overheden in Nederland zijn klaar met of leggen de laatste hand aan de invoering van e-factureren. Dat blijkt uit een inventarisatie van het PIANOo programmabureau. Alleen de gemeenten Arnhem en Haaren (NB) geven nog ‘rode cijfers’.

  Merendeel overheden klaar voor e-factureren

  Vrijwel alle overheden in Nederland zijn klaar met of leggen de laatste hand aan de invoering van e-factureren. Dat blijkt uit een inventarisatie van het PIANOo programmabureau. Alleen de gemeenten Arnhem en Haaren (NB) geven nog ‘rode cijfers’.

 • Pensioenfonds ABP noemde in de jaarlijkse en maandelijkse overzichten niet de mogelijkheid dat pensioenen of uitkeringen kunnen worden teruggevorderd, zegt minister Koolmees (Sociale Zaken, D66). Begin maart gebeurde dat wel bij de partnerpensioenen van honderden mensen, wat tot verbazing leidde.

  Terugvordering niet genoemd in overzichten ABP

  Pensioenfonds ABP noemde in de jaarlijkse en maandelijkse overzichten niet de mogelijkheid dat pensioenen of uitkeringen kunnen worden teruggevorderd, zegt minister Koolmees (Sociale Zaken, D66). Begin maart gebeurde dat wel bij de partnerpensioenen van honderden mensen, wat tot verbazing leidde.

 • Werkgerelateerde appjes en sms’jes op de privételefoon van ambtenaren en wethouders vallen voortaan onder de Wet openbaarheid van bestuur. Wat betekent de recente beslissing van de Raad van State voor de gemeentelijke praktijk?

  FF appen kst je zmr de kop :-(

  Werkgerelateerde appjes en sms’jes op de privételefoon van ambtenaren en wethouders vallen voortaan onder de Wet openbaarheid van bestuur. Wat betekent de recente beslissing van de Raad van State voor de gemeentelijke praktijk?

 • Het Belfort van Sluis

  Sluis wipt ambitieuze wethouder Babijn

  Het gemeentebestuur van Sluis moet op zoek naar een nieuwe wethouder. Wethouder François Babijn stapte op, nadat de coalitiepartijen hun vertrouwen in hem hadden opgezegd in. Reden was dat de wethouder, tijdens de Provinciale Statenverkiezingen lijsttrekker voor de Partij voor Zeeland, ook graag gedeputeerde wil worden. Die ‘dubbele pettenproblematiek’ ging coalitiepartijen CDA, VVD en Nieuw Gemeentebelangen Sluis te ver.

 • De spionageaffaire in Maastricht is nog niet uitgewoed. Vakbond CNV Overheid gaat, mede namens FNV Overheid, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Reden is dat het college geen officiële excuses heeft aangeboden voor de manier van handelen en zelfs tijdens de raadsvergadering heeft gezegd het de volgende keer niet anders te doen.

  Privacy-klacht over Maastrichtse spionageaffaire

  Vakbond CNV Overheid gaat, mede namens FNV Overheid, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens naar aanleiding van de spionageaffaire in Maastricht. Reden is dat het college geen officiële excuses heeft aangeboden en zelfs tijdens de raadsvergadering heeft gezegd de volgende keer niet anders te handelen.