of 59199 LinkedIn

Nieuws

 • Het belang van een betere afspiegeling van de samenleving in de samenstelling van de raad wordt door raadsleden omarmd. Als daar het begrip diversiteit aan wordt gekoppeld, ontstaat in sommige gevallen ‘ongemak en weerstand', zo blijkt uit onderzoek.

  Diversiteit in gemeenteraad blijft lastig

  Raadsleden zijn, ongeacht hun identiteit, bezorgd over de achterstelling en discriminatie van maatschappelijke groepen in de politiek. Dat wil echter niet zeggen dat raadsleden de oplossing zien in meer diversiteit in de politiek.

 • Driekwart van de gemeenten heeft voor de nieuwe cao Gemeenten gestemd. Daarmee heeft het College voor Arbeidszaken van het VNG-bestuur geadviseerd in te stemmen met de afspraken die met de vakbonden zijn gemaakt. En dat gaat ook gebeuren. Als de vakbonden ook instemmen gaat de regeling, waarbij gemeentepersoneel onder ‘normaal’ arbeidsrecht valt, op 1 januari 2020 in.

  Driekwart gemeenten voor cao ‘normalisering’

  Een kwart van de gemeenten heeft tegen de nieuwe cao Gemeenten gestemd. Daarmee heeft het College voor Arbeidszaken van de VNG het bestuur geadviseerd in te stemmen met de afspraken die met de vakbonden zijn gemaakt. En dat gaat ook gebeuren. Als de vakbonden ook instemmen gaat de regeling, waarbij gemeentepersoneel onder ‘normaal’ arbeidsrecht valt, op 1 januari 2020 in.

 • De Tilburgse wethouder Erik de Ridder (CDA) wordt de nieuwe watergraaf van Waterschap De Dommel. Naar verwachting wordt De Ridder in het voorjaar benoemd. Hij volgt Peter Glas op. De benoeming geldt voor zes jaar.

  Tilburgse wethouder wordt watergraaf

  De Tilburgse wethouder Erik de Ridder (CDA) wordt de nieuwe watergraaf van Waterschap De Dommel. Naar verwachting wordt De Ridder in het voorjaar benoemd. Hij volgt Peter Glas op. De benoeming geldt voor zes jaar.

 • Voor zeer kritische Rotterdamse oppositiepartijen beperkt VVD-wethouder Bas Kurvers zich graag tot de feiten. Zo begint hij ook zijn antwoord op vragen vanuit de raad over wat hij wanneer wist van het lekken van een waarschijnlijk geheime presentatie uit juni 2009. ‘Ik wist dat er een presentatie in de media circuleerde, maar kende de bron niet. Ik deed wat ik moest doen: de burgemeester informeren.’

  Wantrouwen alom bij Rotterdamse oppositie

  De Rotterdamse VVD-wethouder Bas Kurvers beperkt zich graag tot de feiten. Zo begint hij ook zijn antwoord op kritische vragen vanuit de raad over wat hij wanneer wist van het lekken van een mogelijk geheime presentatie uit juni 2009. ‘Ik wist dat er een presentatie in de media circuleerde, maar kende de bron niet. Ik deed wat ik moest doen: de burgemeester informeren.’

 • Het raadsdebat i Maastricht draaide om een extern onderzoek door een recherchebureau. Daarbij werden de mailboxen van 41 ambtenaren buiten hun weten uitgelezen, en enkele kritische ambtenaren verhoord. Het bureau zocht naar degene die vertrouwelijke notulen had laten uitlekken.

  College Maastricht overleeft debat

  1 reactie
 • Bij het rijk zullen de komende jaren tekorten ontstaan aan bepaalde ict-specialisten, maar ook een overschot aan lastig om te scholen oudere experts. De impact van technologie op de arbeidsmarkt van het rijk is weliswaar groot, maar dus niet eenduidig. Het is verder moeilijk om voor het schaarse ict-talent op salaris te concurreren met de markt, dus kan voor het rijk externe inhuur doelmatiger en doeltreffender zijn.

  Rijk kan schaars ict-talent beter inhuren

  De impact van technologie op de arbeidsmarkt van het rijk is groot, maar niet eenduidig. Er zullen tekorten ontstaan aan bepaalde ict-specialisten, maar ook een overschot aan lastig om te scholen oudere experts. Verder is het moeilijk om voor het schaarse ict-talent op salaris te concurreren met de markt, dus kan voor het rijk externe inhuur doelmatiger en doeltreffender zijn.

 • Militairen die Kamer-, Staten- of raadslid zijn en ervoor kiezen uitgezonden te worden voor een vredesmissie krijgen hiervoor ook in de toekomst geen politiek verlof. Minister Ollongren wil de Grondwet niet aanpassen voor deze sporadische gevallen. Dat schrijft zij in antwoord op Kamervragen van D66 en PvdA naar aanleiding van het pleidooi van het Roosendaalse D66-raadslid Alex Raggers.

  Geen politiek verlof voor militairen

  Een Kamer-, Staten- of raadslid dat er zelf voor kiest te worden uitgezonden voor een vredesmissie krijgt hiervoor ook in de toekomst geen verlof. Minister Ollongren wil de Grondwet niet aanpassen voor de sporadische gevallen dat dit gebeurt. Dat schrijft zij in antwoord op Kamervragen van D66 en PvdA naar aanleiding van het pleidooi van het Roosendaalse D66-raadslid Alex Raggers.

 • Burgers die er naast het intensieve zorgen voor een naaste een baan op nahouden, hebben een lagere kwaliteit van leven, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het gaat daarbij om ongeveer 400.000 Nederlanders.

  Intensieve mantelzorgers met baan onder druk

  Burgers die er naast het intensieve zorgen voor een naaste een baan op nahouden, hebben een lagere kwaliteit van leven, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het gaat daarbij om ongeveer 400.000 Nederlanders.

 • De rust op het Rotterdamse stadhuis is na het aftreden van D66-wethouder Adriaan Visser vanwege het lekken van geheime stukken allerminst weergekeerd. Een oud-politieman heeft aangifte gedaan tegen Visser, VVD-wethouder Bas Kurvers en CDA-fractievoorzitter Christine Eskes. En Jozias van Aartsen moet het lekken door de laatste onderzoeken. Donderdag is er een extra raadsvergadering.

  Rotterdamse lek-affaire suddert door

  Na het aftreden van D66-wethouder Adriaan Visser vanwege het lekken van geheime stukken is de rust op het Rotterdamse stadhuis allerminst weergekeerd. Een oud-politieman heeft aangifte gedaan tegen Visser, VVD-wethouder Bas Kurvers en CDA-fractievoorzitter Christine Eskes. En Jozias van Aartsen moet het lekken door de laatste onderzoeken. Donderdag is er een extra raadsvergadering.

 • De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer (CSU) laat onderzoeken in hoeverre het lidmaatschap van de Alternative für Deutschland (AfD) verenigbaar is met de verplichtingen en politieke terughoudendheid die voor ambtenaren gelden.

  Mag Duitse ambtenaar lid zijn van AfD?

  De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer (CSU) laat onderzoeken in hoeverre het lidmaatschap van de Alternative für Deutschland (AfD) verenigbaar is met de verplichtingen en politieke terughoudendheid die voor ambtenaren gelden.

 • De vergoeding van Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen wordt onderzocht. Op grond daarvan beslist minister Ollongren van Binnenlandse Zaken of de vergoeding wordt aangepast.

  Vergoeding Statenleden onder de loep

  Er komt een onderzoek naar de vergoeding van Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen. Op grond van dat onderzoek beslist minister Ollongren van Binnenlandse Zaken of de vergoeding wordt aangepast. Dat schrijft Ollongren in een brief aan de Kamer.