of 60941 LinkedIn

Borg het succes van leren in 6 stappen

De succesvolle inzet van leren en ontwikkelen wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Wendbaarheid is het toverwoord en daarbij hoort een diversiteit aan ontwikkel- en groeimogelijkheden. Maar hoe zorg je ervoor dat je hele organisatie aan boord is? En het nut en de noodzaak van leren en ontwikkelen bij iedereen bekend is? Op basis van onderzoek onder 200 klanten kwamen wij tot een 6-stappen model dat je helpt om leren en ontwikkelen succesvol te borgen. Daarmee weet je gelijk ook hoe je de belangrijkste valkuilen vermijdt.

Voordat je leren en ontwikkelen een vaste plek hebt gegeven, moet je een aantal barrières overwinnen. Allereerst is er een verschil in perspectief op leren tussen medewerkers en werkgevers. Op de werkvloer leeft vaak het idee dat leren een “moetje” is waarvoor te weinig tijd en faciliteiten worden vrijgemaakt. Voor werkgevers is het andersom, want zij vinden juist dat medewerkers zelf onvoldoende initiatief tonen. Daarnaast is leren vaak geen strategisch doel. Er is dan geen of onvoldoende communicatie (en sturing) over het nut en de waarde van kennis delen en effectiever samenwerken. Wat wij ook vaak tegen komen is dat medewerkers simpelweg niet op de hoogte zijn van het leeraanbod. Dat komt meestal doordat er geen communicatieplan is gemaakt om leren in de organisatie te promoten.

Als je het leeraanbod alleen vanuit managementperspectief bekijkt (top down) is er een grote kans dat medewerkers zich niet herkennen in het leeraanbod. Natuurlijk kun je niet om de verplichte stof heen, maar juist door te focussen op de individuele leerbehoeften krijg je een leeraanbod waarin iedereen zich herkend. Een laatste barrière die succes in de weg staat is een slechte monitoring van de aangeboden trainingen en opleidingen. Daarbij weten werknemers vaak ook zelf niet hoeveel ze te besteden hebben.

 

          "Meestal is er helemaal geen communicatieplan om leren in de organisatie te promoten"

 

In 6 stappen naar een succesvolle borging van leren en ontwikkelen
Deze barrières zorgen er in veel gevallen voor dat leren in een organisatie niet goed van de grond komt. Dat komt doordat er te weinig aandacht is voor de adoptie van leren en ontwikkelen in de organisatie.

 

 1. Stel heldere doelen
  Vaak worden doelen wel duidelijk omschreven, maar zijn ze niet altijd realistisch of meetbaar. Het helpt om klein te starten, bijvoorbeeld met één afdeling of functiegroep. En maak deze niet zelf, maar met zoveel mogelijk input van werknemers, bijvoorbeeld in de vorm van een enquête.
 2. Zorg dat je medewerkers betrekt
  Als medewerkers begrijpen hoe ze – door te leren – hun werk beter, sneller en slimmer kunnen doen heb je de eerste helft al gewonnen. Vaak helpt het om de meest actieve medewerkers te belonen, want zij zijn je ambassadeur binnen de organisatie. Een sponsor binnen het management helpt enorm.
 3. Creëer een divers en relevant leeraanbod
  Hou niet te star vast aan de leervorm, maar kijk hoe je kunt variëren om de aandacht vast te houden. En zorg dat leren toegankelijk is voor alle opleidingsniveaus. Hoger- en lageropgeleiden leren vaak anders!
 4. Regel beleid en borging
  Een standaard leermoment herinnert medewerkers om te blijven investeren in de ontwikkeling van hun competenties. Door leren terug te laten komen in de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers, wordt de drempel om daadwerkelijk aan de slag te gaan met leren lager.
 5. Maak een communicatieplan
  Dit onderdeel wordt door organisaties in de haast van het moment vaak onderbelicht. Maar dit is één van de belangrijkste onderdelen om leren echt geadopteerd te krijgen. Maak een boodschap die antwoord geeft op de 5 W-vragen (Wie, Wat, Waar, Waarom en Wanneer) over het belang van leren.
 6. Continue verbeteren
  Als je al deze stappen hebt doorlopen ben je goed op weg om leren succesvol te adopteren. Je belangrijkste taak nu: zorg dat je leren in je organisatie borgt. Dat doe je door deze stappen steeds te blijven herhalen en van je fouten en successen te leren.


Het volledige e-book is hier te downloaden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingStudytube

Naritaweg 70 

1043 BZ, Amsterdam

 

020 233 0217

www.studytube.nl

info@studytube.nl

of Gernant Brem: gernant@studytube.nl

(Binnenlands Bestuur Account Executive)

Meer nieuws

Partnerbloggers

Whitepapers