of 59318 LinkedIn

Zelfregisserend vermogen: aan het vliegwiel van je eigen loopbaan

Graag wil ik een inzicht met u delen dat mij inspireert. De komende jaren zal Nederland in het teken staan van het zelfregisserend vermogen. Niet meer in de bijrijdersstoel van je eigen leven zitten, maar zelf sturen, zelf de regie nemen.

Dit geldt niet alleen voor ondernemers, maar in toenemende mate ook voor werknemers – in het bedrijfsleven én de publieke sector. De komende jaren zal de balans verder verschuiven van ‘passief’ naar ‘initiatief’. Dat is zichtbaar op vele niveaus in de samenleving, waar zelfbeschikking, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing meer ruimte krijgen. We zien het op de flexibiliserende arbeidsmarkt, die van werknemers steeds meer autonomie verlangt. In de zorg, waar zelfsturende, wijkgerichte teams furore maken en de rol van mantelzorg toeneemt. Bij de rijksoverheid, die taken afstoot en regie overhevelt naar gemeenten. Bij burgers, die initiatieven ontplooien in hun buurt en meer zelforganiserend vermogen aan de dag leggen.

 

De balans tussen overheid en markt verschuift. We nemen afscheid van de klassieke verzorgingsstaat en signaleren een revitalisering van civil society, van burgerschap, ondernemerschap en professionaliteit. De burger is maatschappelijk ondernemer. De ondernemer is actief burger. De professional is bekwaam en autonoom. Binnen alle regeldruk en verantwoordingsdrift ontstaat ademruimte. We zien een groot potentieel aan energie en dadendrang.

 

Het komt de komende jaren dus aan op zelfregisserend vermogen. De moderne werknemer staat steeds meer aan het vliegwiel van de eigen levensloop. Hij of zij is in toenemende mate ondernemer. Regisseur van de eigen loopbaan.

 

Om die reden hebben we bij POSG onze strategische focus verlegd van baanzekerheid naar het scheppen van werkzekerheid. Crux hierbij is werkneembaarheid – de sleutel tot de moderne arbeidsmarkt. Voor professionals – of het nu gaat om ambtenaren, ambtelijk managers of

bestuurders – betekent werkneembaarheid meer professionele autonomie, bredere inzetbaarheid en duurzaam loopbaanperspectief. Door doelgericht de werkneembaarheid van mensen te ontwikkelen, kunnen zij een betekenisvolle loopbaanstap zetten. Binnen of buiten de huidige organisatie.

 

Ik ben benieuwd naar uw mening over het zelfregisserend vermogen van de eigen loopbaan voor werknemers in de publieke sector. Laat daarom uw reactie achter en praat mee.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.