of 59147 LinkedIn

Vijftigplussers denken zich kansloos; waarom eigenlijk?

Er moesten heel wat tissues aan te pas komen. Ze was weggestuurd als manager, terwijl haar nooit iets was gezegd over slecht functioneren. Ze had wel degelijk successen geboekt vond ze, het leek wel of niemand dat meer wilde zien. En erger nog; waar moest het dan naar toe met haar carrière als 61-jarige? Ze achtte zichzelf totaal kansloos.

Ik spreek regelmatig 50- en 60-plussers met een soortgelijke instelling. Ze laten het hoofd hangen: voor hen is geen plaats meer op de arbeidsmarkt. Je zou het ook bijna gaan geloven met al die negatieve berichten in de krant en op social media. Maar zijn ‘ouderen’ echt zo kansloos als ze op zoek gaan naar een nieuwe baan? Zeker niet als ik zie wat er om mij heen gebeurt.  

 

Wat je aandacht geeft, dat groeit

De negatieve teneur onder 50-plussers heeft een bekend psychologisch effect als verklaring: wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus waar let je eigenlijk op als je de krant leest of LinkedIn afstruint? Iedere keer valt jouw oog op een bericht over de zwakke positie van senioren op de arbeidsmarkt. Of die ene vriend van 55 die al twee jaar thuis zit en steeds wordt afgewezen bij sollicitatie. Dat de buurvrouw van 62 net een vaste baan heeft gevonden, dringt nauwelijks bij je door. Als alle bewijzen die kant op wijzen, dan zal het wel zo zijn, nietwaar? Het probleem is dat mensen zich al snel naar hun overtuiging gaan gedragen. Voilà, een self fulfilling prophecy is geboren.

Is het echt zo erg?

De cijfers liegen er op het eerste gezicht niet om. Onderzoek toont aan dat maar 3 tot 5% van de werkloze 50-plussers nieuw werk vindt. Maar laten we eens kijken wie hiervan uiteindelijk bij het UWV terechtkomen. Dat is gelukkig lang niet iedereen. Voor 50-plussers die begeleiding krijgen bij het vinden van een andere baan stijgt het slaagpercentage aanzienlijk tot 30%. Voor HBO- en WO-opgeleiden met begeleiding is dat zelfs 60%. Wij zien het bij POSG zelfs al jaren als een sport om het slaagpercentage op 80% te houden.

 

Andere houding vereist

Je hoort mij niet zeggen dat de arbeidsmarkt eenvoudig is voor deze doelgroep. Om succesvol te zijn in het vinden van een nieuwe baan, is het nodig dat 50-plussers op een nieuwe manier gaan kijken naar het vinden van werk. Dat vereist de nodige extra aandacht, ook van loopbaancoaches. De arbeidsmarkt van nu vraagt nu eenmaal om een andere houding en instelling dan 10 jaar geleden. 50-plussers die een baan willen vinden en het patroon waarin ze zitten willen doorbreken, moeten anders gaan kijken. Dezelfde werkelijkheid anders gaan zien en benaderen, daar zijn goede loopbaan coaches voor. Denk aan die wijsheid van Johan Cruijff; ‘je gaat het pas zien als je het door hebt’ . Dit geldt ook voor jouw kansen op de arbeidsmarkt als 50-plusser.

 

En die snuffende mevrouw dan van 61? Die vond een vaste baan met behulp van mensen uit haar netwerk die haar kenden van vroeger.  Zij  wisten: “ze is gewoon goed”.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reageer op dit artikel

Door Auke ten Hoeve (ambassadeur namens die hierna te noemen mensen) op
Het volgende wil ik meegeven. De kaartenbakken van UWV zitten vol talent, mensen die gemotiveerd zijn, maar geen emplooi vinden of vervolgens kunnen behouden. Het gaat hierbij om de volgende groepen:
- Hoogopgeleide mensen met een arbeidsbeperking;
- Hoogbegaafden en;
- Zij die 50+ zijn en twee of meer opleidingen hebben (op minimaal Hbo-niveau).

Re-integratie-bureaus willen deze mensen niet begeleiden, te duur respectievelijk het budget per persoon is niet toereikend. Deze bureaus richten zich alleen op trajecten met laag- en ongeschoolde mensen. Dat zijn korte trajecten en houdt je geld over. Dit heb ik informeel moeten vernemen via UWV en mensen die dit soort trajecten hebben verzorgd. Opdracht was: winst maken en richten op de gemakkelijkste gevallen (laaghangend fruit).

Onlangs is een onderzoek afgerond en een rapport verschenen. Van de uitkomst zijn werkgevers en UWV geschrokken. Ruwweg 2/3-deel van de hoogbegaafden zit thuis. Ten opzichte van andere landen scoort Nederland significant slecht.

Inmiddels zijn (via UWV) informeel een indicatie dat het aantal werkloze 50-plussers ook aan het afnemen is, maar dit niet het geval is bij goed opgeleiden mensen. Ook dit is een voorbeeld van iets wat je niet in macrocijfers terug vindt en glorie en halleluja is, omdat op macroniveau het probleem afneemt. Maar, verborgen gaat het om een ernstige situatie. Onbenut talent!

Het probleem zit niet bij laag- en ongeschoold personeel (en daar blijven we maar op richten). Er is dan ook een taskforce nodig om rap het tij te keren, ook om in een kenniseconomie als land de internationale positie te kunnen behouden. En, deze is tanende. De werkgevers hebben de sleutel hiervoor in handen. Maar, ook werving en selectiebureaus hebben een rol. En, dat is durven af te wijken van alle mooie functieomschrijvingen en profielschetsen. Gooit dat weg en stuur op talent. En, zoals in andere landen, kijk naar de mogelijkheden en niet naar beperkingen, gebruiksaanwijzing of leeftijd. In die andere landen worden zij bij voorbaat met open armen ontvangen en al van de straat geplukt, men zit men juist op deze mensen te wachten, hoe gek ze ook zijn. Deze mensen zijn juist goud waard om tot innovaties te komen.
Door Leo Dunki Jacobs en Just van den Ende op
Het is goed te zien dat er weer aandacht besteed wordt aan 50-plussers op de arbeidsmarkt. Het promoten van deze doelgroep t.a.v. hun positie op de arbeidsmarkt kan in onze ogen niet vaak genoeg gebeuren. In de meeste gevallen gaat die aandacht over de moeite die de 50-plussers hebben bij het vinden van een nieuwe baan als werknemer.

Naast het blijven volgen van het bekende pad, zien we dat er steeds meer belangstelling bij de doelgroep is voor een doorstart als ondernemer (1). Daarbij blijkt vaak dat het verwerven van een positie in ondernemersland een drempel vormt, ook als de startende ondernemer goed voor ogen heeft wat hij de klant te bieden heeft. Als werknemer kon hij een beroep doen op ondersteunende diensten en leidinggevenden van het bedrijf waarvoor hij werkte. Als ondernemer kan hij terecht bij diverse organisaties die de belangen van ondernemers behartigen, de stap naar die organisaties lijkt echter te groot. Zeker, een aantal startende ondernemers zal succesvol een beroep kunnen doen op het eigen netwerk, maar bij een carrièreswitch is het de vraag of dat netwerk toereikend is. Zo komt uit het Nidi-onderzoek (2) naar voren dat een deel van deze starters er niet in geslaagd is om als ondernemer een inkomen te genereren, ondanks inspanningen daartoe. Verder blijkt uit dat onderzoek dat van de succesvolle doorstarters bijna een kwart die doorstart gemaakt heeft na minimaal een jaar niet te hebben gewerkt. De startende oudere ondernemer is als het ware “A stranger in a strange land”.

Naast het moeizame zoeken naar aansluiting treedt er nog een ander fenomeen op. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat het merendeel van de 65-plussers in de doelgroep niet meer actief op zoek is naar werk. Tegelijkertijd zou men wel weer willen gaan werken als er een beroep op hen zou worden gedaan. Die tendens bij de 65-plussers nemen wij ook bij “Senior2go” (3) waar. Dit platform voor 55-plussers stimuleert hen zich actief te blijven opstellen. In het bovengenoemde onderzoek wordt er in dat kader gesproken over een ‘stille arbeidsreserve’. Dit laatste kan echter ook gelezen worden als een verlies aan kennis, expertise en ervaring. Terwijl juist die categorie van de 55-plussers (4) het hoogste percentage scoorde op de vraag of men een eigen onderneming zou willen starten.

Hiervoor hadden wij het over de vaak moeizame start die de beginnende 50-plus ondernemer doormaakt. Daar kan tegen ingebracht worden dat deze niet-succesvolle ondernemers niet uit het goede ondernemershout zijn gesneden en dat het daarom niet zo verbazingwekkend is dat het hen niet gelukt is met succes een eigen onderneming te beginnen. Opvallend aan deze groep “doorstarters” (5) is echter dat zij wel voldoen aan eigenschappen die ondernemers kenmerken. Strangers in a strange land?

Senior2go
Leo Dunki Jacobs
Just van den Ende


1 CBS, 2016. http://www.ikwordzzper.nl/landelijk/zzp-kennisba …
2 Doorwerken over de drempel van het pensioen. Kène Henkens, Hanna van Solinge, Harry van Dalen, 2013
3 www.senior2go.nl, een platform voor ondernemende 55-plussers
4 Wijzer in geldzaken, 2016. http://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/ …
5 Becoming an Entrepreneur after Retirement. Hanna van Solinge, 2015

Door peter glerum (consultant) op
Het klinkt allemaal heel aardig en logisch zoals het neergeschreven wordt. Natuurlijk is het van belang hoe je tegen je toekomst aankijkt om daarmee je kansen te vergroten.
Wat echter in dit artikel niet aangegeven word is dat je als 50 plusser zelf wel positief kunt denken, maar dat de werkgever ook een ander houding en instelling nodig heeft. Als recruiters nog de opdracht krijgen geen 50+ te selecteren (letterlijk gehoord), leidinggevenden in bedrijven (ook in overheidsinstellingen) te horen krijgen dat er vooral jongeren geselecteerd moeten worden, dan kun je als 50+ nog zo positief denken, dan is er echt een grote achterstand.
Ik zou dan als POSG ook richting bedrijven dit gaan aankaarten : ook daar is een grote mentaliteitsverandering nodig !
Door Titia Kroep (Ondernemerscoach/trainer) op
Helemaal mee eens en mooi geschreven Gerard! Mindset en drive zijn bepalend voor je eigen succes. Groet, Titia Kroep