of 59147 LinkedIn

Jan-Willem Kok

Mr. Jan-Willem Kok

 

Mr. Jan-Willem Kok is directeur bij POSG en verantwoordelijk voor de businessunit Mobiliteitsadvies & Hoger Management. In deze functie houdt hij zich bezig met het zoeken naar creatieve en structurele oplossingen voor uiteenlopende mobiliteitsvraagstukken. Door zijn achtergrond in de advocatuur, het bedrijfsleven en bij Abvakabo FNV heeft hij ruime ervaring op het gebied van arbeidsrechtelijke onderwerpen. Dit maakt hem een scherpe sparringspartner voor opdrachtgevers in zowel het publieke als het private veld.


 • De Wnra en duurzame inzetbaarheid

  1 reactie

  Het waarom, de consequenties en kansen van een enorme wetgevingsoperatie.

  Lang dimdamde politieke partijen, bestuurders, geleerden en vakbonden erover: moet er wel of geen aanpassing van de ambtenarenstatus komen? Nu is de kogel dan toch door de kerk: per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Een van de grootste wetgevingsoperaties op het gebied van het arbeidsrecht in de Nederlandse geschiedenis. De wet heeft (financiële) consequenties voor zowel de werkgever en werknemer en biedt vooral ook kans op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

 • Morgen is vandaag

  Reageer

  Met trots heb ik het eerste exemplaar van het boek Morgen is Vandaag in ontvangst genomen van Joan Hoexum. Joan, een voormalig professional van POSG, leerde ik kennen tijdens een van onze voorlichtingssessies over contractovername bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Spontaan, open en vol van het doel dat zij nastreefde om door middel van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) de verbinding te leggen tussen de veranderende rol van de ambtenaar en de wijze waarop die meer grip krijgt op deze verandering. Dat dit zou resulteren in een boek wist ik toen nog niet. Ik was dan ook blij verrast door de uitnodiging om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen.

 • Door werkneembaar te zijn maak je de slag van baan- naar werkzekerheid

  Reageer

  De invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli, zet de verhoudingen op de arbeidsmarkt op scherp. In een interview met het FD (28 april 2015) voorspelt hoogleraar en arbeidsmarktexpert Ton Wilthagen dat bedrijven flexkrachten eerder op straat zullen zetten, omdat werkgevers hen per 1 juli niet na drie, maar twee jaar een vaste aanstelling moeten geven. Feit is dat sommige bedrijven nu al uitzendkrachten wegsturen in anticipatie op de nieuwe wet – een averechts effect.

 • Actieve rol van overheidswerkgevers bij re-integratie ex-medewerkers: hoe deze rol in te vullen?

  Reageer

  In het artikel van mr. Jacobien Frederix-Gianotten van 13 januari jl. geeft zij aan dat er een actieve rol van gemeenten of overheidswerkgevers wordt gevraagd bij de re-integratie van ex-medewerkers. Zo moeten overheidswerkgevers onder andere toezien op de sollicitatieverplichting van ex-medewerkers. In dit licht worden strategische HR-oplossingen steeds relevanter. Iets wat wij in onze dienstverlening ook steeds meer horen van overheidswerkgevers. Graag ga ik in dit artikel dieper in op deze HR-oplossingen.

 • Zelfregisserend vermogen: aan het vliegwiel van je eigen loopbaan

  Reageer

  Graag wil ik een inzicht met u delen dat mij inspireert. De komende jaren zal Nederland in het teken staan van het zelfregisserend vermogen. Niet meer in de bijrijdersstoel van je eigen leven zitten, maar zelf sturen, zelf de regie nemen.