of 59250 LinkedIn

Actieve rol van overheidswerkgevers bij re-integratie ex-medewerkers: hoe deze rol in te vullen?

In het artikel van mr. Jacobien Frederix-Gianotten van 13 januari jl. geeft zij aan dat er een actieve rol van gemeenten of overheidswerkgevers wordt gevraagd bij de re-integratie van ex-medewerkers. Zo moeten overheidswerkgevers onder andere toezien op de sollicitatieverplichting van ex-medewerkers. In dit licht worden strategische HR-oplossingen steeds relevanter. Iets wat wij in onze dienstverlening ook steeds meer horen van overheidswerkgevers. Graag ga ik in dit artikel dieper in op deze HR-oplossingen.

In de eerste plaats zien wij op het gebied van de verantwoordelijkheden voor mobiliteit en re-integratie een ontwikkeling die maakt dat een actieve rol als overheidswerkgever veel tijd en capaciteit vergt. Ook zijn er vaak veel kosten mee gemoeid. Niet alleen leidinggevenden, ook de HR-afdeling en de juristen houden zich bezig met de uitdagingen rondom mobiliteit. Vaak wordt in individuele gevallen gekeken of er intern plaats is of dat er wellicht in een bestaand samenwerkingsverband een oplossing te vinden is. Dit kan heel goed werken als er genoeg middelen en goede communicatie is. Aan genoemde voorwaarden wordt echter niet altijd voldaan. Niet in de minste plaats omdat de uitdagingen bij de overheidswerkgever op andere vlakken prioriteit hebben. Hierdoor kunnen er onnodig hoge personeel gerelateerde kosten ontstaan door een eventueel procesrisico, bijvoorbeeld als het p-dossier niet voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld. Daarnaast is er veelal een aanmerkelijk eigen risico voor wat betreft de uitkeringsaansprakelijkheid.

 

Op het gebied van reguliere mobiliteitsvraagstukken betreft het vaak een onverenigbaarheid van karakters of een verkeerde allocatie waardoor een disfunctioneringstraject ontstaat. Vaak pijnlijke dossiers waarbij het prettig is om binnen een redelijke termijn een goede oplossing voor alle partijen te vinden. Het Mobiliteitsdienstverband van POSG is zo’n oplossing waar momenteel steeds meer overheidswerkgevers gebruik van maken in genoemde trajecten. Daarnaast kan het Mobiliteitsdienstverband de overheidswerkgever en overheidswerknemer helpen wanneer er sprake is van boventalligheid. Ten onrechte wordt dan vaak eerst gewacht tot de 24-maandstermijn (of andere overeengekomen termijn) voor re-integratie dreigt te verstrijken. Terwijl juist na een maand er meestal wel duidelijkheid is of interne plaatsing mogelijk is. Op dat moment is er een mogelijkheid om een goede oplossing te faciliteren om de kosten te beheersen, het capaciteitsverlies tegen te gaan en het eigenrisico te exonereren.

 

Het loont om als overheidswerkgever te onderzoeken of een marktpartij met voldoende wortels in de overheid, en mét ABP-aansluiting, winst kan genereren door een oplossing te bieden voor alle partijen. Een structurele oplossing voor de overheidswerkgever zonder procesrisico’s die tevens voor de medewerkers waarborgen en perspectief biedt. Het Mobiliteitsdienstverband biedt duurzame loopbaanontwikkeling omdat het ‘losmaken’ van werkneembaarheid centraal staat. Werkneembaarheid betekent: meer professionele autonomie, bredere inzetbaarheid en duurzaam loopbaanperspectief. Met het Mobiliteitsdienstverband verwerven medewerkers de ruimte om vrij van risico en met waarborgen omkleed een nieuwe weg in te slaan. Juist in de verantwoordelijkheden die de overheidswerkgever én de overheidswerknemer hebben, is er met een dergelijke mobiliteitsoplossing dus aan beide kanten enorme voordelen te behalen.

 

Mocht door de snelle ontwikkelingen en gestelde prioriteiten de gestelde personeelsreductie niet gehaald zijn en er onverhoopt medewerkers aanspraak moeten maken op de WW, dan kan het een idee zijn om dit traject per medewerker te volgen door middel van het WW-reductie en reactiveringsprogramma van POSG. Net als het Mobiliteitsdienstverband is dit programma gericht op het besparen van kosten. Bij dit programma gaat het om gerichte Van Werk naar Werk trajecten waarbij de ex-overheidswerkgever voldoet aan de eisen zoals gesteld in de WW. Daarnaast biedt het een duidelijk inzicht in de activiteiten en kansen van de ex-overheidsmedewerkers.

 

Naast deze mobiliteitsvraagstukken krijgen we tegenwoordig steeds meer praktische vragen in het kader van flexibiliseren. Het door POSG ontwikkelde generatiemanagement biedt een mogelijkheid om de overheidsorganisatie in balans te brengen en de doorstroom te bevorderen. Genoeg mogelijkheden om de beoogde mobiliteit op gang te krijgen!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.