of 59250 LinkedIn

Integriteit overkomt je

13 reacties

Afbeelding

Mr. M.J.M. (Marc) Schoonhoven

 

De afgelopen dagen heeft het begrip bestuurlijke integriteit weer verschillende malen de kranten en het nieuws gehaald. Alsof er iets heel nieuws onder de zon is, wordt door de pers gemeld dat raadsleden en bestuurders geschokt hebben gereageerd op de uitkomsten van integriteitsonderzoeken. Is het dan zo slecht gesteld met die integriteit van de gemiddelde volksvertegenwoordiger of bestuurder in Nederland?

Naar mijn stellige overtuiging valt het met bewuste integriteitsschendingen in Nederland, zeker waar er een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging is die dagelijkse besturen op functioneren kan controleren, eigenlijk wel mee. Mag ik de diverse onderzoeken en rapportages geloven, dan is het met de bestuurlijke integriteit bij die instellingen (onderwijs, zorg) die niet direct gecontroleerd worden door een gekozen volksvertegenwoordiging, wel wat zorgelijker gesteld. Als dat nu zo is, dan zou daar de conclusie uit getrokken kunnen worden dat controle op integriteit (een monitor vanuit de samenleving hierop dus) lijkt te werken, in elk geval een functie heeft.

Ik zei het al, voor zover ik dat kan overzien, valt het met bewuste integriteitsschendingen wel mee. Wat volksvertegenwoordigers en leden van dagelijkse besturen zich echter vaak onvoldoende realiseren, is dat integriteit je kan “overkomen”. Eer je het als gemotiveerd, goedwillend en hardwerkend politicus weet, kom je in de schemerzone van de schijn van belangenverstrengeling terecht. Dit is ook verklaarbaar. Mensen die een politieke ambitie hebben, hebben hiermee ook impliciet de wens om de samenleving te dienen. Zij zijn vaak niet alleen politiek in gemeenteraad, provinciale staten of in hun dagelijkse besturen actief, maar vullen ook verschillende andere rollen in die samenleving die zij vertegenwoordigen. Dit nu brengt het risico van een rolvermenging met zich, en daarmee is dus ook direct het risico gecreëerd van belangenverstrengeling. Als dan in aanmerking wordt genomen dat de schijn van belangenverstrengeling in beginsel (zeker in ambtelijke verhoudingen, waarbij het creëren van de schijn van belangenverstrengeling zelfs kan leiden tot strafontslag), kan leiden tot de conclusie dat er sprake is van een integriteitsschending, kan de conclusie dan ook niet anders luiden dan dat met de keuze voor een politiek ambt dus ook een behoorlijk risico wordt gelopen.

“Integriteit overkomt je”.
Ik gaf het net al aan. Het zijn niet zozeer de bewuste integriteitsschendingen, maar telkenmale die situaties waar gekozen moet worden tussen verschillende loyaliteiten.

Treedt een lid van een gemeenteraad als die in het kader van een subsidievraagstuk moet kiezen voor de vraag welke sportclub gesubsidieerd moet worden, de volleybalclub of de voetbalclub, waarvan hij voorzitter is, op als volksvertegenwoordiger of als belangenbehartiger? Mag hij überhaupt keuzes hierin maken, of maakt hij zich schuldig aan de schijn van belangenverstrengeling als hij de voorkeur voor een voetbalclub uitspreekt? Ook als deze keuze wellicht alleszins legitiem is te achten?   Moet van de volksvertegenwoordiger verwacht worden dat hij in dat soort omstandigheden terughoudendheid betracht en aan beraadslagen niet deelneemt? In dit soort discussies zie je met enige regelmaat dus de vraag oppoppen, om een lelijk nieuw Nederlands woord te gebruiken, of er al dan niet sprake is van een integriteitsschending.

Deze discussies komen vele malen vaker voor dan situaties waarbij er sprake is van een doelbewuste zelfverrijking, corruptie of ander verwijtbaar handelen, waarbij zelfbevoordeling of bevoordeling van gelieerde derden een rol speelt. Een strafrechtelijke benadering, zoals door menigeen bepleit, werkt dan niet. Er is simpelweg geen rol voor de rechter weggelegd.

Dit nu constaterend, dient de vraag beantwoord te worden hoe voor volksvertegenwoordigers het risico van het trappen in de valkuil van een integriteitsschending voorkomen kan worden. De kernwoorden hierin zijn het creëren van besef van de positie en de daarbij behorende risico’s, alsook inzicht in de wijze waarop gehandeld moet worden indien een loyaliteitsconflict, daarmee het risico van belangenverstrengeling en een integriteitsschending, dreigt. Transparantie en goede procedures lijken dan kernbegrippen. Toverwoorden zijn het echter niet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Chris op
Een ding staat vast de toverformule u heeft de schijn tegen is absoluut ontoereikend. Daar kan je iedereen mee kaltstellen. Als we ons concentreren op die zaken waar keihard bewijs is van niet integer handelen, zelfverrijking en machtsmisbruik dan maken we deze ongrijpbare materie wellicht wat hanteerbaarder
Door Chris op
Ik vind de ophanging van een soort integriteitsrecherche onder de Nationale Ombudsman een goede gedachte. Want integriteitschendingen raken de vertrouwensband tussen burger en overheid. Wat me overigens mateloos in dit dossier irriteert is de oorverdovende stilte bij politici en bestuurders over dit topic. Heeft men geen mening, is men het wel of niet met deze fundamentele kritiek eens ? Stuur die journalisten maar er op af van Powned anders zou ik het ook niet meer weten.
Door Henri Okken (klokkenluider misbruik praktijken gehandicapten Alescon gemeente Hoogeveen,Drenthe.) op
Integriteit overkomt je door over corrupte praktijken te zwijgen!. Bestuurders raadsleden en ambtenaren die zich hiermee zelf in de problemen brengen. De bevolking word hiermee op een zij spoor geplaatst. Daar door komt men steeds dieper in de problemen. Zolang onze Overheid deze praktijken niet de kop in drukt, geeft men een verkeerd voorbeeld. Daardoor komen ook steeds meer politieke bestuurders in de schijnwerpers. De bevolking is deze praktijken meer dan zat, en zal meer van zich af bijten. Zodra Raadsleden op de hoogte zijn van srafbare delicten,heeft men de plicht deze aan te geven!. Doet men dat niet, maakt men zich ook schuldig. En zo blijft het rad draaien!. Raadsleden en ambtenaren die onder het schrikbarende bewind staan,worden op deze wijze mee gezogen de afgrond in. Bewust of onbewust ! komt men in de put terecht. Ik weet en velen met mij, dat de voorbeelden niet meer worden uit gelegd!. Onze bestuurders die langzamerhand steeds verder afglijden. Vriendelijke groet, H. Okken.
Klokkenluider misbruik praktijken Hoogeveen Drenthe.
Door Hans op
En aan alle toekomstige onderzoeksobjecten: Pertinent medewerking weigeren aan dit soort Pinokkio-onderzoeken. Alleen meewerken als onder ede wordt gehoord! En meneer Schoonhoven integriteit overkomt je, ja mee eens en het wordt tegenwoordig in de politieke arena meer en meer georganiseerd om opponenten uit de weg te ruimen.
Door Frank (gedupeerde) op
Beste @Hans H.. als het om integriteit gaat vind ik alles interessant. Temeer omdat de raakvlakken zo groot zijn. Mij is integriteit OOK overkomen. En ook ik ben slachtoffer geworden als het gaat om een weinig 'integer' integriteitsonderzoek. Kennelijk is integriteit een rekbaar begrip geworden, en valt het middels het integriteitsmonopolie van een bep. bureau te gebruiken als middel om corrupte bestuurders te vrijwaren van rechtsvervolging, door als vorm van cliëntelisme rapporten te schrijven die op zijn zachts gezegd weinig wetenschappelijk en integer blijken te zijn. Dat de uitwerking van deze misdadige praktijken ernstige gevolgen hebben voor gedupeerden mag evident heten, maar dat het daarnaast ons hele rechtssysteem ondermijnd is simpelweg desastreus te noemen. Dus je mag het een vorm van zelfmedelijden noemen, dat gedupeerden elkaar vinden middels dit medium.. Het is meer een zoveelste bewijs dat er grondig iets mis is met bepaalde integriteitsonderzoekers. Maak je daar maar zorgen over.. lees en huiver want dit is slechts het topje van de ijsberg als het gaat om een democratie die pretendeert geen corruptie te kennen. Maar die verborgen grote en kleine corruptie tiert welig in dit land.. en sommige integriteitsonderzoekers maken misbruik van hun positiemacht binnen dit bestel. Wie controleert de controleurs?. Integriteit overkomt je gewoon, ja.. en dan?.. Is het dan goed?.. Omdat bijv. Japie het zegt?..
Door Hans H. (docent) op
@Martien en @Hans (een andere Hans dus!), kunnen jullie elkaar niet even bellen of zo. Deze discussie is wel erg gevuld met zelfmedelijden en gericht op specifieke personen/organisaties. Niet echt interessant voor andere lezers. Heeft ook weinig meer met het lezenswaardige artikel van de heer Schoonhoven te maken.
Door Hans op
Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de bestuurders, ambtenaren en rechters hardwerkende integere mensen zijn. Het gaat om het aanpakken van misstanden en excessen. De huidige hype slaat nergens op. We doen onszelf tekort met deze bangmakerij. Niet integer gedrag heeft vele verschijningsvormenm, varierend van zelfverrijking tot het bewust in diskrediet brengen van kwetsbare personen.Ik blijf er vertrouwen in hebben dat het uiteindelijk goed komt. Gewoon professioneel organiseren minister Plasterk. Commercieel gewin en integriteitstonderzoeken gaan moeilijk samen en de kans dat men de pen van de opdrachtgever leent is levensgroot aanwezig.
Door Henri Okken (Klokkenluider misbruik praktijken Hoogeveen &Drenthe.) op
Geen rol voor de rechter!. Zo gaat dat in Nederland. Laten we er geen doekjes om winden. Bestuurders die zich op alle fronten misdragen worden beschermt door de Rechtelijke macht. Een gigantische puinhoop. Onze volksvertegenwoordigers die zich bezig houden met corruptie intimidatie en misbruik praktijken. onze democratie;s gekozen bestuurders!. Het word alsmaar grotesker. Onze rechtstaat is verloren!,de bevolking heeft het nakijken. De politiek maakt zich niet druk,men is zelf verweeft in deze smerige kliek. Zolang de bevolking niet in opstand komt, zal er niets veranderen. De Censuur speelt hierbij een grote rol!. Vaak weet men niet hoe de vork in de steel zit. Word men gewezen op zeer corrupte praktijken, geeft men niet thuis of verdraaid men de zaak. Onder het schrikbarende bewind van onze Overheid!. De bedriegers aan het front !. Raadsleden die drommels goed weten wat er speelt, en zich van de domme houden!. Vriendjes politiek en bedrog. Democratie's gekozen bestuurders!. Men heeft de bevolking weinig in tel!. Zo lang we gehoorzamen,en onze mond niet open doen is er niets aan de hand. Welke Overheid instantie is nog te vertrouwen,om van te kotsen. We kennen de uitspraak, lokale criminelen,en zo is het maar net!. Een Overheid die over lijken gaat,haar bevolking tot het bot uit kleed. De Recht sprekende macht! ,het is maar hoe u hier over denkt,de bewijzen spreken voor zich. Vriendelijke groet, klokkenluider misbruik praktijken Hoogeveen Drenthe.
Door Hans op
@Martien. Je hebt gelijk. Hoe kunnen een minister van Biza en een minister van Veiligheid oogluikend toelaten dat commerciele Bureaus de rechtstaat uithollen? De rechtsbescherming is helemaal zoek. Negatieve kwalificaties over iemands integriteit hebben in ons internet en mediatijdperk net zo'n of grotere impact als een strafrechtelijke veroordeling voor een ernstig misdrijf. Er is echter 1 verschil de naam en het gezicht van een strafrechtelijk veroordeelde wordt veelal onherkenbaar in beeld gebracht. De schandpaal nieuwe stijl heeft zijn intrede gedaan. Laat dit soort (quasi) rechtspraak over aan de rechtsprekende macht of aan de Nationale Ombudsman omdat ook die vertrouwen en gezag geniet.
Door jan op
Waar in ambtelijke verhoudingen het creëren van de schijn van belangenverstrengeling zelfs kan leiden tot strafontslag (aldus schrijver van bovenstaand stuk), stappen politici "vrijwillig" op, krijgen een paar jaar wachtgeld en verkrijgen vervolgens een dozijn baantjes als bestuurder, voorzitter of wat dan ook, via hun netwerk (lees vriendjespolitiek). Tja, verschil moet er zijn., nietwaar?

Zolang dergelijke verschillen tussen de gewone werknemer en de bestuurder blijven bestaan, zal corruptie in de bestuurslagen welig kunnen woekeren.

Afbeelding

 

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle

Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.n


Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl

Capra werkt in het publieke domein

 

 

App store

Cursusaanbod Capra Academie

Capra biedt diverse cursussen in company aan. Meer informatie leest u op onze website.

Capra Concreet