of 64231 LinkedIn

Dossier: In de clinch

In de clinch  is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. In dit dossier vindt u alle bijdragen bij elkaar. 

In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. In dit dossier vindt u alle bijdragen bij elkaar. 

  Nieuws  Nieuws

  • Stijn Lavier*, als ambtenaar werkzaam in een Amsterdams zwembad, krijgt op een dag toestemming om – onder voorwaarden – nevenwerkzaamheden te verrichten. In zijn geval: het geven van zelfstandige zwemlessen. Als die nevenactiviteit wijzigt, moet hij dit melden aan zijn leidinggevende. En hij mag die zwemlessen niet geven in het zwembad waar hij werkt.

   Zwemlessen mogen niet concurreren

   Een Amsterdamse ambtenaar runt een eigen zwemschool en concurreert daarmee met een gemeentelijk zwembad waar hij werkt. In hoeverre is hier sprake van belangenverstrengeling?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Ongeschikt als lid van rekencommissie

   Als er ruzie in een rekenkamercommissie uitbreekt, trekken vier leden zich terug. Een vijfde lid wil blijven. Hoewel dit lid niet direct schuldig is aan het conflict, wil de gemeenteraad toch het lidmaatschap beëindigen. Kan dat?

  • Een depressieve ambtenaar verscheen enkele weken niet op kantoor, terwijl hij voor vijftig procent geschikt was te werken. Mocht de gemeente Utrecht hem ontslaan? Of kon de ambtenaar de ontoelaatbaarheid van zijn afwezigheid zelf niet inzien?

   Vertrouw niet altijd op de bedrijfsarts

   Een depressieve ambtenaar verscheen enkele weken niet op kantoor, terwijl hij voor vijftig procent geschikt was te werken. Mocht de gemeente Utrecht hem ontslaan? Of kon de ambtenaar de ontoelaatbaarheid van zijn afwezigheid zelf niet inzien?

  • Een ambtenaar rijdt met zijn veegmachine tegen een bloembak. De schade meldt hij niet. Zijn voorgeschiedenis is al niet brandschoon. Laat de hoogste ambtenarenrechter het strafontslag in stand?

   Schade onduidelijk na aanrijding bloembak

   Een ambtenaar rijdt met zijn veegmachine tegen een bloembak. De schade meldt hij niet. Zijn voorgeschiedenis is al niet brandschoon. Laat de hoogste ambtenarenrechter het strafontslag in stand?

  • Een ambtenaar verhuurt in privétijd panden. Als een gemeentelijke cliënt dakloos dreigt te worden, sluiten ze een huurovereenkomst voor een woning. Schijn van belangenverstrengeling, vindt het college. Maar de ambtenaar had zijn nevenactiviteit toch keurig gemeld?

   Ambtenaar verhuurt woning aan cliënt

   Een ambtenaar verhuurt in privétijd panden. Als een gemeentelijke cliënt dakloos dreigt te worden, sluiten ze een huurovereenkomst voor een woning. Schijn van belangenverstrengeling, vindt het college. Maar de ambtenaar had zijn nevenactiviteit toch keurig gemeld?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Lagere functie na kap van verkeerde boom

   Een medewerker van de groenvoorziening snoeit en kapt ten onrechte bomen en een struik. Het college plaatst hem in een andere functie met een lagere salarisschaal en houdt wat loon in. Laat de hoogste ambtenarenrechter dat in stand?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Reiskostendeclaratie wel op tijd indienen

   Een ambtenaar van het ministerie van Financiën spaart een groot aantal reisdeclaraties op en dient ze dan in één keer in. Dat gebeurt minstens een half jaar nadat de reizen zijn gemaakt. Krijgt hij ze nog vergoed?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Middelvinger deed de emmer overlopen

   Een Amsterdamse gemeenteambtenaar wordt ontslagen omdat hij ongepast en bot communiceert met leidinggevenden en collega’s. Is dat gedrag wel voldoende om hem op straat te zetten?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Ongeval: samenloop van omstandigheden

   Een vrijwillige brandweerman van de gemeente Lingewaard raakt gewond bij een blusactie. Het college erkent geen aansprakelijkheid. Had de man spikes moeten krijgen zodat hij door bevroren bluswater niet kon uitglijden?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Nieuwe aow-leeftijd botst met ontslag

   Door een wetswijziging wordt de AOW-leeftijd van een ambtenaar naar voren gehaald, vier maanden vóór de ontslagdatum die door een minnelijke regeling is bepaald. Tot hoe lang moet zijn salaris worden doorbetaald?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Leidinggevende moet wel duidelijk optreden

   Een coördinator handhaving uit Helmond krijgt van een ondergeschikte een appje met een ongepaste foto. Omdat hij hem niet stevig genoeg aanspreekt, vliegt de coördinator eruit. Is die sanctie niet te zwaar?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Second opinion: geen wachtgelduitkering

   Nadat een medisch onderzoek uitwijst dat een voormalig wethouder recht heeft op een verlengde wachtgelduitkering, vraagt het college om een second opinion. Mocht het college wel een tweede onderzoek laten uitvoeren? 

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Te lange vakantie is reden voor ontslag

   Zonder toestemming verlengt een Amsterdamse ambtenaar haar vakantie. Daarna weigert ze om te gaan werken, omdat ze zich ziek voelt. Mag het college haar ontslaan, gezien haar leeftijd, staat van dienst en positie op de arbeidsmarkt?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Te vroeg voor een transitievergoeding

   Een medewerker van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen wordt na twee jaar arbeidsongeschiktheid eervol ontslagen. Hij wil een transitievergoeding, zoals werknemers toen en ambtenaren nu kunnen krijgen. Heeft hij daar recht op?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Geen baan ondanks terugkeergarantie

   Een ambtenaar van de gemeente Vlaardingen krijgt verlof om elders een politieke functie te vervullen. Hij heeft een terugkeergarantie. In hoeverre is de gemeente verplicht om hem daadwerkelijk weer in dienst te nemen?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Ontslag ook geldig zonder handtekening

   Een Groningse gemeenteambtenaar loopt tegen zijn pensioen en maakt – middels een vaststelingsovereenkomst – afspraken met zijn werkgever over zijn laatste dienstjaren. Die overeenkomst ondertekent hij echter niet. Is deze toch rechtsgeldig?

  • Altijd handig als je de sleutels hebt van de auto van de gemeente. Goed, er worden afspraken gemaakt over het gebruik daarvan, maar een keer wat extra kilometers maken, so what? Dat dacht ook François Postman*, sinds 2008 werkzaam bij de gemeente Rotterdam en bevoegd om in de gemeentelijke dienstauto te rijden.

   Dienstauto niet voor woon-werkverkeer

   Een Rotterdamse ambtenaar mag gebruikmaken van een dienstauto, maar niet voor het woon-werkverkeer. Privéritjes zijn ook niet toegestaan. Desondanks rijdt hij 1.288 kilometers die hij niet kan verantwoorden. Ziet de hoogste ambtenarenrechter dat door de vingers?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Boa wil medaille, geen legpenning

   Een BOA verricht al lange tijd uitvoerende opsporingstaken binnen de politie. Als hij twaalf en een half jaar in dienst is krijgt hij een legpenning. Maar hij wil een hogere onderscheiding: een medaille. Heeft hij daar volgens de rechtbank recht op?

  • Een medewerker van de milieustraat van Woerden hield ingenomen goederen achter en verkocht deze door. Dat is niet alleen plichtsverzuim maar ook strafbaar. Waarom kon hij zich niet beroepen op zijn zwijgrecht, wat voor alle verdachten geldt?

   Bij disciplinaire straf geldt zwijgrecht niet

   Een medewerker van de milieustraat van Woerden hield ingenomen goederen achter en verkocht deze door. Dat is niet alleen plichtsverzuim maar ook strafbaar. Waarom kon hij zich niet beroepen op zijn zwijgrecht, wat voor alle verdachten geldt?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Ook later mag B&W extra diploma eisen

   Het lukt een ambtenaar van de gemeente Hoorn maar niet om het diploma Drank- en Horecawet te halen. Ze wordt overgeplaatst naar een lagere functie. Mag dat, nu dat diploma niet in haar functieomschrijving stond toen ze aan die baan begon?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Dat anderen het ook doen is geen excuus

   Een Tilburgse ambtenaar gebruikte haar gemeentelijke computer voor privédoeleinden – en niet zo’n beetje ook. Daarvoor wordt ze disciplinair gestraft. Maar waarom eigenlijk, nu er een ‘cultuur’ heerste in het persoonlijk gebruik van computers?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Vrijspraak na fikkie stoken, wel ontslag

   Een vrijwillige brandweerman wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn geweest bij twee brandjes. De strafrechter spreekt hem daarvan vrij. Mag zijn werkgever hem dan alsnog disciplinair straffen?

  • Een ambtenaar van de Belastingdienst heeft twee woonadressen: zijn eigen en dat van zijn partner, met wie hij een lat-relatie heeft. Voor beide adressen wil hij zijn mobiliteitskaart gebruiken; die is bedoeld voor het woon-werkverkeer. Meet zijn werkgever met twee maten?

   Mobiliteitskaart was niet voor lat-relatie

   Een ambtenaar van de Belastingdienst heeft twee woonadressen: zijn eigen en dat van zijn partner, met wie hij een lat-relatie heeft. Voor beide adressen wil hij zijn mobiliteitskaart gebruiken; die is bedoeld voor het woon-werkverkeer. Meet zijn werkgever met twee maten?

  • Al drie jaar was een ambtenaar arbeidsongeschikt. Het lokale ambtenarenreglement stond toe dat zij dan kon worden ontslagen. Maar in die periode was zij enkele maanden arbeidsongeschikt wegens zwangerschap. Die maanden moeten er toch vanaf worden getrokken?

   Zwangerschap staat ontslag niet in de weg

   Al drie jaar was een ambtenaar arbeidsongeschikt. Het lokale ambtenarenreglement stond toe dat zij dan kon worden ontslagen. Maar in die periode was zij enkele maanden arbeidsongeschikt wegens zwangerschap. Die maanden moeten er toch vanaf worden getrokken?

  • Een ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid verrichtte tijdens haar arbeidsongeschiktheid nevenwerkzaamheden in een bedrijf.

   Nevenfunctie stond gewoon op Facebook

   Een ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid verrichtte tijdens haar arbeidsongeschiktheid nevenwerkzaamheden in een bedrijf. Háár bedrijf? Nee hoor, van haar zus. Waarom werd ze toch ontslagen?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Boa zakt drie keer, herplaatsing dreigt

   Een bijzondere opsporingsambtenaar zakte drie keer voor een tentamen en rondde daardoor zijn opleiding niet af. Hij dreigde te worden teruggeplaatst naar zijn vorige afdeling. Waarom hield de rechtbank dat tegen? 

  • Een leidinggevende die op zijn ondergeschikten ‘schiet’ – daar hoef je toch geen respect voor op te brengen? Daarom wilde een Amsterdamse ambtenaar niet naar zijn chef voor het jaarlijkse voortgangsgesprek. Waarom werd die ambtenaar daarvoor toch gestraft?

   Ga respectvol om met gezag leidinggevende

   Een leidinggevende die op zijn ondergeschikten ‘schiet’ – daar hoef je toch geen respect voor op te brengen? Daarom wilde een Amsterdamse ambtenaar niet naar zijn chef voor het jaarlijkse voortgangsgesprek. Waarom werd die ambtenaar daarvoor toch gestraft?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Toestemming nodig na hervatting werk

   Na twee jaar arbeidsongeschiktheid werd een rijksambtenaar verzocht een WIA-uitkering aan te vragen. Dat weigerde hij, want hij zou snel weer aan de slag kunnen. Wie bepaalt nu wanneer een zieke ambtenaar weer aan het werk kan?

  • Een ambtenaar van de gemeente Diemen kreeg een andere functie maar kon dat werk niet aan. Na enkele kritische beoordelingen en verbeterplannen werd haar vertrek aangekondigd. Waarom kon ze toch blijven?

   Verbetertraject moet worden aangetoond

   Een ambtenaar van de gemeente Diemen kreeg een andere functie maar kon dat werk niet aan. Na enkele kritische beoordelingen en verbeterplannen werd haar vertrek aangekondigd. Waarom kon ze toch blijven?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   College mag verlof eenzijdig opleggen

   Een ambtenaar van de gemeente Brunssum had een stuwmeer aan verlofuren opgebouwd. Moest het college deze, bij het einde van het dienstverband uitbetalen? Of kon de ambtenaar verplicht op verlof worden gestuurd?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Geen ruimte voor een individuele afspraak

   Als de Belastingdienst in 2015 aan medewerkers vraagt vrijwillig uit te treden, met een stimuleringspremie, heeft een van hen een goede reden om iets extra’s te eisen. Kan deze ambtenaar aanvullende afspraken met zijn werkgever maken?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Woonwerkbedrag is voor iedereen gelijk

   Een ambtenaar van de gemeente Voerendaal werd overgeplaatst naar een andere dienst, en moest daarvoor verder reizen. Hij vroeg om extra vergoeding voor het woon-werkverkeer. Waarom weigerde het college dat – maar moest het later toch betalen?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Ambtenaar corrupt, B&W veeg uit de pan

   Dat een corrupte Amsterdamse assistentwijkbeheerder zou worden ontslagen, stond wel vast. Maar waarom kreeg het college van B&W meerdere tikken op de vingers van hoogste ambtenarenrechter?

  • Wie in zijn proefperiode goed functioneert kan rekenen op een vaste aanstelling. Dat dacht een ambtenaar van de gemeente West Betuwe ook. Waarom kon hij na zijn geslaagde proeftijd toch vertrekken?

   Toch de deur uit na goed functioneren

   Wie in zijn proefperiode goed functioneert kan rekenen op een vaste aanstelling. Dat dacht een ambtenaar van de gemeente West Betuwe ook. Waarom kon hij na zijn geslaagde proeftijd toch vertrekken?

  • Een medewerker van de Rijksdienst voor het Wegverkeer gebruikte zijn werktelefoon en zakelijk e-mailadres voor nevenactiviteiten. Dat werd lange tijd door de vingers gezien. Waarom werd hij dan toch plotseling ontslagen?

   Werktelefoon niet voor privégebruik

   Een medewerker van de Rijksdienst voor het Wegverkeer gebruikte zijn werktelefoon en zakelijk e-mailadres voor nevenactiviteiten. Dat werd lange tijd door de vingers gezien. Waarom werd hij dan toch plotseling ontslagen?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Advocaatkosten zelf betalen na berisping

   Een Amsterdamse ambtenaar kreeg een schriftelijke berisping opgelegd. Hij nam een advocaat in de arm om dat aan te vechten. Nadat het college de sanctie had ingetrokken, wilde de man zijn advocaatkosten vergoed zien. Moet het college betalen? 

  • Een ambtenaar van het ministerie van Financiën was chronisch ziek. Tijdens haar re-integratie kon ze met de taxi naar het werk, maar zelfs dat was te zwaar. Werd haar vakantieverlof (met de auto naar Kroatië) desondanks goedgekeurd?

   Ziek zijn en toch met de auto op vakantie

   Een ambtenaar van het ministerie van Financiën was chronisch ziek. Tijdens haar re-integratie kon ze met de taxi naar het werk, maar zelfs dat was te zwaar. Werd haar vakantieverlof (met de auto naar Kroatië) desondanks goedgekeurd?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Wie vaak porno kijkt schaadt vertrouwen

   Een ambtenaar van de Belastingdienst wordt betrapt op het kijken van porno onder werktijd. Zijn verweer: het is de eerste keer dat hij dat doet. Hij biedt excuses aan en betuigt spijt. Waarom toch de zware sanctie van onvoorwaardelijk ontslag?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Gedrag in ene functie telt door in andere

   Een conciërge op een openbare school in Westerwolde wordt beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Maar als marktmeester, zijn tweede baan bij die gemeente, valt niets op hem aan te merken. Waarom wordt hij dan toch in twee functies ontslagen?

  • De werksfeer bij een team binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid was ronduit slecht. Een ambtenaar leed daaronder en meldde zich lange tijd ziek. Waarom hoefde haar werkgever het salaris in haar tweede ziektejaar niet door te betalen?

   Slecht werkklimaat is nog niet buitensporig

   De werksfeer bij een team binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid was ronduit slecht. Een ambtenaar leed daaronder en meldde zich lange tijd ziek. Waarom hoefde haar werkgever het salaris in haar tweede ziektejaar niet door te betalen?

  • Een Rotterdamse ambtenaar kwam regelmatig te laat op het werk, wat werd gezien als herhaald en doorgaand plichtsverzuim. Zijn verklaring: door een longziekte had hij minder energie. Waarom werd hij toch ontslagen?

   Vaak te laat komen is reden voor ontslag

   Een Rotterdamse ambtenaar kwam regelmatig te laat op het werk, wat werd gezien als herhaald en doorgaand plichtsverzuim. Zijn verklaring: door een longziekte had hij minder energie. Waarom werd hij toch ontslagen?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Eigenaar diensthond moet schade betalen

   Een douanebeambte loopt tijdens haar dienst een neusfractuur op, veroorzaakt door een speurhond die zij begeleidde. De staatssecretaris schond zijn zorgplicht niet, vindt de rechtbank. Waarom krijgt de ambtenaar toch een schadevergoeding? En waarom zo weinig?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Ook tijdens vakantie lopen termijnen door

   Een Gooise ambtenaar verzette zich tegen zijn herplaatsing. Toen het college daarover een besluit nam, ging hij net op vakantie. Om meerdere reden kon hij niet op tijd in beroep gaan tegen het besluit. Was zijn termijnoverschrijding verschoonbaar?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Openheid geven over twijfel aan integriteit

   Een ambtenaar uit Zaanstad hield zich bezig met nevenactiviteiten, die twijfel opriepen over zijn betrouwbaarheid. Hij bekende en werkte mee aan het integriteitsonderzoek, wat het college wist te waarderen. Waarom volgde toch ontslag? Collega’s deden hetzelfde.

  • Als gemeenteambtenaar Jonas Binden* en het college van de Gelderse grens gemeente Aalten in 2013 gesprekken voeren over zijn eervol ontslag, per 1 januari 2016, komt ook het ABP Keuzepensioen ter sprake.

   College hoeft geen pensioen te berekenen

   Een gemeenteambtenaar, wonende in Duitsland, vraagt het college van Aalten hoe hoog zijn pensioen wordt na zijn ontslag. Vervolgens verhuist hij naar Nederland. Achteraf had hij in Duitsland veel meer pensioen gekregen. Moet het college de schade betalen?

  • Het bekendste cliché over ambtenaren is wel dat ze weinig uitvoeren. Daarvan bestaat ten minste één voorbeeld: Co Meppels* uit Rijswijk. De eerste aanvaring met zijn gemeente stamt uit 2010, als hem wordt verweten gedurende drie maanden te weinig uren te hebben gewerkt. Zijn excuus: door privéomstandigheden begon hij laat en ging vroeg naar huis.

   Te lang pauzeren kan leiden tot ontslag

   Hij schreef verlofuren onvoldoende af en nam te lange lunchpauzes. En áls deze Rijswijkse ambtenaar al ‘werkte’, ging veel tijd verloren aan privé-internetten en -mailen. Maar was alles wat hij deed wel echt plichtsverzuim? En ging de gemeente niet zelf een stap te ver?

  • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   De ene aow-leeftijd is de andere niet

   Een ambtenaar van Justitie en Veiligheid komt, na eervol ontslag, een wachtgelduitkering overeen met zijn werkgever. Die loopt tot de AOW-leeftijd. Moet de duur van het wachtgeld worden aangepast, nu de AOW-leeftijd in de tussentijd is verhoogd?

  • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. In dit dossier vindt u alle bijdragen bij elkaar.

   Reservewerkrooster tijdig bekendmaken

   Een ambtenaar van Justitie en Veiligheid verzette zich tegen de late bekendmaking van het reservewerkrooster. Dat ging ten koste van zijn privéleven. De minister beriep zich echter op circulaires en instemming van de OR. Waarom kreeg de ambtenaar toch gelijk?

  • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. In dit dossier vindt u alle bijdragen bij elkaar.

   Re-integreren, anders geen ontslagpremie

   Een ambtenaar van de Belastingdienst neemt na burn-out-klachten vrijwillig ontslag, en krijgt een stimuleringspremie mee. Waarom wordt hij tijdens een re-integratietraject alsnog ontslagen?

  • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Bericht op intranet was onrechtmatig

   Een eenheidsmanager van de gemeente Assen kon niet doorstromen naar de nieuwe functie van concernmanager. Een bericht hierover op het gemeentelijke intranet beoordeelt de rechter als onrechtmatig. Waarom krijgt hij geen schadevergoeding?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Terugvorderen van te veel betaalde toelage

   Een ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kreeg ten onrechte een woonwerkverkeervergoeding. Hijzelf en zijn werkgever deden er niets aan dit stop te zetten. Waarom moet hij, als de minister aan de bel trekt, het volle pond terugbetalen?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   College in retraite krijgt slecht advies

   Het college van Oegstgeest ging op retraite en een politiek adviseur voorzag het bestuur van twee rapporten als discussiemateriaal. Het waren echter controversiële rapporten, wat zijn loyaliteit geen goed deed. Was dat voldoende om hem te ontslaan?

  • Ook na het verbeterplan werd het functioneren van een ambtenaar uit Losser als onvoldoende beoordeeld. Toch had dat geen directe consequenties voor haar. Waarom moest het beoordelingsbesluit van tafel?

   Beoordelingsperiode mag niet te kort zijn

   Ook na het verbeterplan werd het functioneren van een ambtenaar uit Losser als onvoldoende beoordeeld. Toch had dat geen directe consequenties voor haar. Waarom moest het beoordelingsbesluit van tafel?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Jaren soebatten over nabetaling van salaris

   Het begon erop te lijken dat de gemeente Amsterdam de betaling van achterstallig salaris van een ambtenaar (over drie jaar) zat te traineren. Toch kon de man, wiens ontslag was teruggedraaid, niet in hoger beroep. Wat zat daar achter?

  • 'In de clinch' is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Ontslagen om foute aftrekposten partner

   Jarenlang diende hij belastingaangiften in met veel te hoge aftrekposten. Zijn vrouw, werkzaam bij de Belastingdienst, bemoeide zich daar nauwelijks mee, maar werd wel ontslagen. Waarom werd zij zo zwaar gestraft voor iets wat haar man had gedaan?

  • Op een receptie drinkt een ict-beheerder van Eindhoven acht glazen bier. ’s Avonds werkt hij vanuit huis even aan het computersysteem van zijn stad, maar handelt daarmee in strijd met het zero tolerance-beleid ten aanzien van alcohol. Wat zijn de consequenties?

   Acht glazen bier op, daarna aan het werk

   Op een receptie drinkt een ict-beheerder van Eindhoven acht glazen bier. ’s Avonds werkt hij vanuit huis even aan het computersysteem van zijn stad, maar handelt daarmee in strijd met het zero tolerance-beleid ten aanzien van alcohol. Wat zijn de consequenties?

  • Een ambtenaar van de gemeente Rotterdam legde een opdracht (of verzoek?) van zijn teamleider naast zich neer, omdat hij zich niet lekker voelde. Voor straf moet hij zonder bezoldiging gaan werken. Is dat niet wat overdreven voor een kwartiertje ‘werkweigeren’? 

   Voor straf werken zonder bezoldiging

   Een ambtenaar van de gemeente Rotterdam legde een opdracht (of verzoek?) van zijn teamleider naast zich neer, omdat hij zich niet lekker voelde. Voor straf moet hij zonder bezoldiging gaan werken. Is dat niet wat overdreven voor een kwartiertje ‘werkweigeren’? 

  • Een afdelingshoofd van de gemeente Westland vindt dat de nieuwe functie van clusterdirecteur veel lijkt op zijn huidige werk. En dat het dus vrij logisch is dat hij daarin wordt benoemd. Waarom denkt iedereen daar anders over?

   Vergelijkbare functie, toch geen benoeming

   Een afdelingshoofd van de gemeente Westland vindt dat de nieuwe functie van clusterdirecteur veel lijkt op zijn huidige werk. En dat het dus vrij logisch is dat hij daarin wordt benoemd. Waarom denkt iedereen daar anders over?

  • Een verpleegkundig centralist van een veiligheidsregio belt na een ongeval in de privésituatie naar een intern meldnummer, in plaats van naar 112. Dat is misbruik van haar functie, waarna ze wordt ontslagen. Waarom is die straf te zwaar?

   Misbruik van functie door niet 112 te bellen

   Een verpleegkundig centralist van een veiligheidsregio belt na een ongeval in de privésituatie naar een intern meldnummer, in plaats van naar 112. Dat is misbruik van haar functie, waarna ze wordt ontslagen. Waarom is die straf te zwaar?

  • In de wachtkamer van de huisarts kletst een ambtenaar wat over wethouders en de gemeentesecretaris van zijn gemeente. Het college krijgt die opmerkingen via via te horen, vindt ze denigrerend en zet de ambtenaar op straat. Maar kan dat zomaar?

   Hoor en wederhoor is een verplichting

   In de wachtkamer van de huisarts kletst een ambtenaar wat over wethouders en de gemeentesecretaris van zijn gemeente. Het college krijgt die opmerkingen via via te horen, vindt ze denigrerend en zet de ambtenaar op straat. Maar kan dat zomaar?

  • Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam had last van migraineaanvallen en oververmoeidheid. Thuiswerken zou leiden tot meer rust en een betere werk-privé-balans. Collega’s mochten ook thuiswerken. Waarom zij niet?

   Thuiswerken is geen absoluut recht

   Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam had last van migraineaanvallen en oververmoeidheid. Thuiswerken zou leiden tot meer rust en een betere werk-privé-balans. Collega’s mochten ook thuiswerken. Waarom zij niet?

  • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Ongeval met fiets was eigen schuld

   Een ambtenaar van de Belastingdienst komt met haar fiets op de parkeerplaats van haar kantoor flink ten val. Daar waren werkzaamheden bezig, maar die waren volgens haar niet goed zichtbaar. Heeft de werkgever zijn zorgplicht geschonden?

  • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Informatie lekken is geen klokkenluiden

   Twee ambtenaren van de gemeente Utrecht brengen een misstand in een aanbestedingsprocedure onder de aandacht van een aannemer die had meegedongen. Ze worden ontslagen. Maar klokkenluiders zijn toch beschermd? 

  • Een medewerker van het ministerie van Financiën kwam te werken in een andere standplaats, waar ze zelf ook naartoe verhuisde. Ze kreeg een verhuiskostenvergoeding, die later werd ingetrokken. Maar er waren toch toezeggingen gedaan?

   Wel of geen recht op verhuisvergoeding?

   Een medewerker van het ministerie van Financiën kwam te werken in een andere standplaats, waar ze zelf ook naartoe verhuisde. Ze kreeg een verhuiskostenvergoeding, die later werd ingetrokken. Maar er waren toch toezeggingen gedaan?

  • Dronken op het werk? Kom nou, zegt de zweminstructeur van de gemeente Amsterdam. Zijn coördinator die bij hem alcohol rook wilde hem sowieso weg hebben, en is dus niet betrouwbaar. Andere collega’s roken niets. Waarom werd hij toch ontslagen?

   Thuis drinken mag, nuchter op het werk

   Dronken op het werk? Kom nou, zegt de zweminstructeur van de gemeente Amsterdam. Zijn coördinator die bij hem alcohol rook wilde hem sowieso weg hebben, en is dus niet betrouwbaar. Andere collega’s roken niets. Waarom werd hij toch ontslagen?

  • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Een keer verslapen levert berisping op

   Na een buitenlandse reis komt een Veenendaalse ambtenaar middag in de nacht thuis. Die ochtend moet hij gaan werken, maar hij verslaapt zich. Waarom wordt hij voor zo’n kleine misstap toch schriftelijk berispt?

  • Alles wijst in de richting van die ene ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij móét wel degene zijn die sms’jes heeft gestuurd met beledigingen en ­bedreigingen. Plichtsverzuim, dus strafontslag. Waarom kan deze man van de rechter toch blijven?

   College Amsterdam leed aan tunnelvisie

   Alles wijst in de richting van die ene ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij móét wel degene zijn die sms’jes heeft gestuurd met beledigingen en ­bedreigingen. Plichtsverzuim, dus strafontslag. Waarom kan deze man van de rechter toch blijven?

  • Het is weer sinds zo’n tien jaar dat Ilse Maalbroek* regelmatig ziek is. Haar gemeente, Roermond, laat een fysiek-belastbaarheidsonderzoek uitvoeren en er volgt een arbeidsfysiotherapeutische diagnose. De bedrijfsarts geeft adviezen hoe haar gezondheid kan worden bevorderd en het ziekteverzuim kan worden teruggedrongen.

   Stoppen met roken is geen dienstopdracht

   Een ambtenaar van Roermond tobde met haar gezondheid en was vaak ziek. Meerdere dienstopdrachten – stop met roken, ga sporten, bezoek een diëtist – werden genegeerd. Plichtsverzuim, oordeelde de gemeente en ontsloeg haar. Waarom mocht ze van de rechter toch blijven?

  • In een loods van een ambtenaar van de gemeente Brunssum wordt een hennepplantage ontdekt. De ambtenaar licht het college niet in over de politie-inval en de inbeslagname van twee auto’s. Hij wordt ontslagen wegens plichtsverzuim. Waarom mag hij van de rechter toch in dienst blijven? 

   Ambtenaar wist echt niet van hennepteelt

   In een loods van een ambtenaar van de gemeente Brunssum wordt een hennepplantage ontdekt. De ambtenaar licht het college niet in over de politie-inval en de inbeslagname van twee auto’s. Hij wordt ontslagen wegens plichtsverzuim. Waarom mag hij van de rechter toch in dienst blijven? 

  • Het is een delict dat bijna altijd wel een keer uitlekt. Dat ontdekt ook Antoinette Hushoven*. Ze wordt ervan verdacht dat ze zich onrechtmatig toegang heeft verschaft tot de personeels-, registratie-, en administratiesystemen van de gemeente Weert, waar ze sinds 1993 werkt ...

   Terugbetalen van niet-gewerkte uren

   Een medewerker van de gemeente Weert rommelde in het urenregistratiesysteem en kreeg daardoor meer uitbetaald dan waar ze recht op had. Maar het college kon niet helemaal bewijzen dat ze die uren níet had gewerkt. Waarom moest ze die uren dan toch terugbetalen?

  • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Wie niet meewerkt die verliest vertrouwen

   Een senior medewerker van de gemeente Den Haag krijgt een slechte beoordeling, waarop een conflict met zijn leidinggevende volgt. Het college probeert hem te herplaatsen, zelfs mediation wordt ingezet. Waarom wordt de man alsnog ontslagen?

  • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Minder vakantie na negeren bedrijfsarts

   Een medewerker van de Regio Gooi- en Vechtstreek meldt zich ziek en traineert vervolgens ieder medisch onderzoek. Als straf worden haar verlofuren verminderd. Waarom wordt dat alsnog omgezet in een berisping, een veel mildere sanctie?

  • Een ambtenaar kan door haar arbeidsbeperking haar werk niet meer aan. Twee instanties adviseren het college om middels jobcarving een speciale functie voor haar te creëren, zodat ze gewoon kan blijven werken. Waarom wordt ze toch ontslagen?

   Geen verplichting tot inzetten jobcarving

   Een ambtenaar kan door haar arbeidsbeperking haar werk niet meer aan. Twee instanties adviseren het college om middels jobcarving een speciale functie voor haar te creëren, zodat ze gewoon kan blijven werken. Waarom wordt ze toch ontslagen?

  • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Diefstal van tien euro is reden voor ontslag

   Een cassière van de gemeente Rotterdam liet een tientje in haar zak glijden. Ze slikte medicijnen en was even niet bij zinnen, zei ze. Het ging trouwens om een bedrag van niks. Waarom werd ze toch ontslagen? 

  • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   De zorgplicht voor de gevallen ambtenaar

   Een reinigingsmedewerker viel van een vuilniswagen en liep ernstig letsel op. Het college had als werkgever gezorgd voor instructies over risico’s die beladers kunnen lopen. Waarom moet het dan, ondanks de nagekomen zorgplicht, toch de letselschade vergoeden?

  • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Wie betaalt onderzoek naar valse declaraties?

   Een medewerker van het Kadaster declareert valse horecabonnen. Om na te gaan hoeveel ze precies moet terugbetalen, schakelt haar werkgever een recherche bureau in. Moet ze de kosten van dat onderzoek ook vergoeden?

  • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   De klokkenluider en haar leidinggevende

   Een ambtenaar die een klokkenluidersmelding doet, mag geen nadelen ondervinden voor zijn rechtspositie. Waarom werd de Maastrichtse ambtenaar die een misstand aan de kaak stelde toch ontslagen?

  • Henneptoppen pikken van de dump, is dat reden voor ontslag? Of een leidinggevende onvoldoende respecteren? Liegen over een schadegevalletje? Nee, zegt de rechtbank. Waarom werd de buitengewoon opsporingsambtenaar uit Kerkrade dan toch op straat gezet?

   Drie akkefietjes zijn reden voor ontslag

   Henneptoppen pikken van de dump, is dat reden voor ontslag? Of een leidinggevende onvoldoende respecteren? Liegen over een schadegevalletje? Nee, zegt de rechtbank. Waarom werd de buitengewoon opsporingsambtenaar uit Kerkrade dan toch op straat gezet?

  • Een relatie met een ondergeschikte en een illegale klus van zijn schoonfamilie kosten een ambtenaar uit Enschede de kop. Maar de liefdesverhouding was toch gelijkwaardig? En hij creëerde met die opdracht toch een zinvol project voor de gemeente?

   Gemeente benadeeld door illegale klus

   Een relatie met een ondergeschikte en een illegale klus van zijn schoonfamilie kosten een ambtenaar uit Enschede de kop. Maar de liefdesverhouding was toch gelijkwaardig? En hij creëerde met die opdracht toch een zinvol project voor de gemeente?

  • Een ambtenaar van de gemeente Den Haag solliciteert intern naar een nieuwe functie. Ze laat weten dat ze wegens ziekte beperkter inzetbaar zal zijn dan eerst was bedoeld. Waarom gaat die functie toch aan haar neus voorbij?

   Feiten verzwijgen bij interne sollicitatie

   Een ambtenaar van de gemeente Den Haag solliciteert intern naar een nieuwe functie. Ze laat weten dat ze wegens ziekte beperkter inzetbaar zal zijn dan eerst was bedoeld. Waarom gaat die functie toch aan haar neus voorbij?

  • Na een dienstverband van 41 jaar wordt een gemeenteambtenaar uit Renkum ontslagen wegens onherstelbaar verstoorde arbeidsverhoudingen. Ze krijgt een ‘onverplichte’ ontslagvergoeding mee. Waarom stapt ze toch naar de rechter?

   Ontslagvergoeding drie keer zo hoog

   Na een dienstverband van 41 jaar wordt een gemeenteambtenaar uit Renkum ontslagen wegens onherstelbaar verstoorde arbeidsverhoudingen. Ze krijgt een ‘onverplichte’ ontslagvergoeding mee. Waarom stapt ze toch naar de rechter?

  • De gemeente Rotterdam erkent dat het werk van een juridisch medewerker een ‘buitensporig karakter’ heeft. Ze raakt arbeidsongeschikt maar kan niet aantonen dat dit door haar werk komt. Waarom krijgt ze dan toch een aanvullende uitkering?

   Bedreigd op het werk, dus extra uitkering

   De gemeente Rotterdam erkent dat het werk van een juridisch medewerker een ‘buitensporig karakter’ heeft. Ze raakt arbeidsongeschikt maar kan niet aantonen dat dit door haar werk komt. Waarom krijgt ze dan toch een aanvullende uitkering?

  • Als het ontslagbesluit na enkele jaren wordt teruggedraaid, wil een gerehabiliteerde gemeenteambtenaar alsnog de misgelopen reiskostenvergoeding en vakantiegeld. Waarom krijgt hij dat niet? Hij was toch met terugwerkende kracht in dienst van de gemeente?

   Niet financieel beter worden van ontslag

   Als het ontslagbesluit na enkele jaren wordt teruggedraaid, wil een gerehabiliteerde gemeenteambtenaar alsnog de misgelopen reiskostenvergoeding en vakantiegeld. Waarom krijgt hij dat niet? Hij was toch met terugwerkende kracht in dienst van de gemeente?

  • In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht.

   Bijklussen in de tijd van de baas, soms mag het

   Een ambtenaar verrichtte nevenwerkzaamheden voor zijn privé-adviesbureau. Hij boekte zijn ADV-uren niet af en mogelijk leidde die schnabbels tot belangenverstrengeling. Waarom werd een aangekondigd ontslag en verminderd salaris dan toch teruggedraaid?

  • Het was een rommeltje op de salarisadministratie van St. Maarten. Eén ambtenaar moet daarvoor boeten. Of toch niet? Want hoe moet het Bezoldigingsbesluit worden uitgelegd?

   Te veel salaris? U mag het houden

   Het was een rommeltje op de salarisadministratie van St. Maarten. Eén ambtenaar moet daarvoor boeten. Of toch niet? Want hoe moet het Bezoldigingsbesluit worden uitgelegd?

  • Een Rotterdamse ambtenaar werd op eigen verzoek ontslagen. Zelf vindt hij helemaal niet dat het ‘op eigen verzoek’ was. Hoe letterlijk moet worden genomen wat met het college was afgesproken? 

   Gedwongen ontslag of toch op eigen verzoek

   Een Rotterdamse ambtenaar werd op eigen verzoek ontslagen. Zelf vindt hij helemaal niet dat het ‘op eigen verzoek’ was. Hoe letterlijk moet worden genomen wat met het college was afgesproken? 

  • Een gemeenteambtenaar met lichamelijke klachten en depressies verschijnt niet altijd op haar werk. Ze wordt ontslagen als ze ook een afspraak bij de bedrijfsarts laat schieten. Maar ze heeft toch het nodige gedaan om zich daarvoor af te melden?

   Afspraak bedrijfsarts gemist? Plichtsverzuim

   Een gemeenteambtenaar met lichamelijke klachten en depressies verschijnt niet altijd op haar werk. Ze wordt ontslagen als ze ook een afspraak bij de bedrijfsarts laat schieten. Maar ze heeft toch het nodige gedaan om zich daarvoor af te melden?

  • Een gebiedsmedewerker van de gemeente Haarlem wilde meer uren werken. Het college wees haar verzoek af wegens ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’. Waarom stelde de rechter deze ambtenaar toch in het gelijk? 

   Extra uren werken ondanks 'dienstbelang'

   Een gebiedsmedewerker van de gemeente Haarlem wilde meer uren werken. Het college wees haar verzoek af wegens ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’. Waarom stelde de rechter deze ambtenaar toch in het gelijk? 

  • Geer en Goor in het gemeentehuis

   Een Maastrichtse gemeenteambtenaar stuurt een vrouwelijke ondergeschikte Whatsapp-berichten met grof taalgebruik en een seksuele inhoud. Het college van B en W ontslaat hem, maar hij mag van de rechter nu toch blijven.

  • Voorzichtig met andermans spullen

   Medewerkers en leidinggevenden van het milieudepot in Zoetermeer namen op grote schaal afgedankte spullen mee naar huis. Niemand handelde integer. Waarom wordt alleen de depotbeheerder ontslagen?

  • Zwijgen over verboden contacten

   Een gevangenismedewerkster onderhield een relatie met een gedetineerde. Maar ze bracht toch niemand in gevaar? Waarom dan toch oneervol ontslag? 

  • Doorstromer, geen aspirant meer

   Alles deed politievrouw Anja Kamperts* eraan naar een hogere salarisschaal te worden bevorderd. Ze had toch een relevante opleiding gedaan? En die collega dan?

Vacatures

De nieuwe BB is uit!

Afbeelding

Met deze week: 

- Interview burgemeester René Verhulst
- Controlesystemen eenvoudig te hacken
- Gezondheidskloof vraagt om
   'beleid via de band'
- Essay: de waarde van de reclassering
- Ellen van Selm reageert op Geert Mak
- Personeelszaken in coronatijd
- De digitale gemeente is er al
    ... in Estland
- Special Energietransitie

 

Lees Binnenlands Bestuur hier online

Partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!