of 59345 LinkedIn

Dossiers

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: In de clinch

  In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. In dit dossier vindt u alle bijdragen bij elkaar.  • Bijgewerkt op:

  JONG & ambtenaar 2018

  Alles over werken bij de overheid.
  Over werken bij een gemeente, provincie of waterschap bestaan veel vooroordelen. Zo zouden er alleen oude, vastgeroeste mensen rondlopen en zou het werk saai zijn. Niets is minder waar, blijkt uit dit inspirerende boek over jonge mensen die carrière maken als ambtenaar!

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: De Digitale Ambtenaar

  Ambtenaren maken in wisselende mate gebruik van diverse sociale media. Binnenlands Bestuur zet in een serie op een rij welke digitale platforms bij ambtenaren in zwang zijn, wat de mogelijke voor- en nadelen zijn voor zowel medewerker als organisatie.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: cao gemeenteambtenaren

  Na anderhalf jaar onderhandelen ligt er eindelijk: een principe-akkoord voor een nieuwe cao voor gemeente ambtenaren. Maar of de cao doorgaat, blijft de vraag. In het geactualiseerde stabiliteitsprogramma, oftewel het wandelgangenakkoord, is de nullijn voor ambtenaren afgesproken. Of die nullijn ook al van kracht wordt voor 2012 is punt van heftige discussie.

 • Bijgewerkt op:

  Jonge Ambtenaar van het Jaar

  Uit een lange lijst van talentvolle, creatieve, slimme en gepassioneerde dieners van de publieke zaak zijn vier genomineerd voor de titel Jonge Ambtenaar van het Jaar. Het jonge ambtenarennetwerk Futur organiseert jaarlijks deze verkiezing. De vier superambtenaren zijn: (vlnr) Maarten Sinnema, (Gemeente Diemen) Ellemieke van Doorn, (Rijkswaterstaat) Maarten Verkerk, (Waterschap AA en Maas) en Wybren Jorritsma (Provincie Friesland). Op 23 januari werd Wybren Jorritsma uitgeroepen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar.

 • Bijgewerkt op:

  De Kandidaat

  De kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn weer gevuld met een keur aan bekende en onbekende gezichten. Binnenlands Bestuur zoekt interessante kandidaten op.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Taskforces

  Steeds vaker roept de rijksoverheid de hulp in van een groepje wijze mannen een vrouwen. Het aantal taskforces, commissies en werkgroepen groeit jaarlijks gestaag. Van Schiphol tot de recreatievaart en de schoolboeken: er is geen onderwerp te bedenken of een partijprominent of bekende onderzoeker wordt gevraagd zich erover te buigen. Maar ook gemeenten laten zich niet onbetuigd en stellen regelmatig commissies in. In dit dossier houden we alle landelijke commissies bij en leest u meer over de voor- en tegenstanders van dit oprukkende verschijnsel.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Externe adviseurs

  Het Rijk, provincies en gemeenten worden door gedwongen minder dure krachten van buiten in te huren. Tegelijkertijd zeggen overheden meer externen nodig te hebben om de vermindering van ambtenaren te compenseren. Ondertussen bestaat er voor ingehuurde adviseurs geen Balkenendenorm, met soms zeer hoge vergoedingen als gevolg. Graaien of marktwerking? Externe inhuur leidt, zeker in tijden van bezuiniging, tot veel discussie.