of 64740 LinkedIn

Dossiers

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: In de clinch

  In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. In dit dossier vindt u alle bijdragen bij elkaar. 

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Coronavirus

  Wat begon als een mysterieus virus in de Chinese miljoenenstad Wuhan heeft zich over de hele wereld verspreid. Ook Nederland sloeg het virus toe. Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Thuiswerken in tijden van corona

  De meeste ambtenaren werken vanwegde de corona-crisis sinds medio maart noodgedwongen thuis. Binnenlands Bestuur hield in maart een enquête onder de thuiswerkende ambtenaren, en samen met de Radboud Universiteit werd een tweede enquête begin juni gehouden. In de tweede enquête wordt gevraagd hoe het de thuiswerkende ambtenaar vergaat. 

   

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Coronacrisis en de bestuurswetenschap

  In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB). In dit dossier vindt u alle colleges bij elkaar.

 • Bijgewerkt op:

  Prinsjesdag 2020

  Nieuws, achtergrond, begrotingen, de Miljoenennota, tweets, foto's, verslagen en interviews vanuit Den Haag op Prinsjesdag. Binnenlands Bestuur brengt alle ontwikkelingen die interessant zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen.

 • Bijgewerkt op:

  Prinsjesdag 2020

  Nieuws, achtergrond, begrotingen, de Miljoenennota, tweets, foto's, verslagen en interviews vanuit Den Haag op Prinsjesdag. Binnenlands Bestuur brengt alle ontwikkelingen die interessant zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Ambtenaar in oorlogstijd

  De serie ‘Ambtenaar in oorlogstijd’ laat zien dat de Duitse bezetting kansen bood aan Nederlandse ambtenaren om beleidsterreinen naar hun hand te zetten. Medewerkers van de Radbouduniversiteit onderzochten wat er op de diverse departementen in de oorlogsjaren aan nieuw beleid werd ontwikkeld dat ook na de bevrijding bleef bestaan. Binnenlands Bestuur presenteert tot mei een serie artikelen waarin de beleidsmaatregelen van een aantal departementen worden uitgelicht.

 • Bijgewerkt op:

  JONG & ambtenaar 2018

  Alles over werken bij de overheid.
  Over werken bij een gemeente, provincie of waterschap bestaan veel vooroordelen. Zo zouden er alleen oude, vastgeroeste mensen rondlopen en zou het werk saai zijn. Niets is minder waar, blijkt uit dit inspirerende boek over jonge mensen die carrière maken als ambtenaar!

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: De Digitale Ambtenaar

  Ambtenaren maken in wisselende mate gebruik van diverse sociale media. Binnenlands Bestuur zet in een serie op een rij welke digitale platforms bij ambtenaren in zwang zijn, wat de mogelijke voor- en nadelen zijn voor zowel medewerker als organisatie.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: cao gemeenteambtenaren

  Na anderhalf jaar onderhandelen ligt er eindelijk: een principe-akkoord voor een nieuwe cao voor gemeente ambtenaren. Maar of de cao doorgaat, blijft de vraag. In het geactualiseerde stabiliteitsprogramma, oftewel het wandelgangenakkoord, is de nullijn voor ambtenaren afgesproken. Of die nullijn ook al van kracht wordt voor 2012 is punt van heftige discussie.

 • Bijgewerkt op:

  Jonge Ambtenaar van het Jaar

  Uit een lange lijst van talentvolle, creatieve, slimme en gepassioneerde dieners van de publieke zaak zijn vier genomineerd voor de titel Jonge Ambtenaar van het Jaar. Het jonge ambtenarennetwerk Futur organiseert jaarlijks deze verkiezing. De vier superambtenaren zijn: (vlnr) Maarten Sinnema, (Gemeente Diemen) Ellemieke van Doorn, (Rijkswaterstaat) Maarten Verkerk, (Waterschap AA en Maas) en Wybren Jorritsma (Provincie Friesland). Op 23 januari werd Wybren Jorritsma uitgeroepen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Taskforces

  Steeds vaker roept de rijksoverheid de hulp in van een groepje wijze mannen een vrouwen. Het aantal taskforces, commissies en werkgroepen groeit jaarlijks gestaag. Van Schiphol tot de recreatievaart en de schoolboeken: er is geen onderwerp te bedenken of een partijprominent of bekende onderzoeker wordt gevraagd zich erover te buigen. Maar ook gemeenten laten zich niet onbetuigd en stellen regelmatig commissies in. In dit dossier houden we alle landelijke commissies bij en leest u meer over de voor- en tegenstanders van dit oprukkende verschijnsel.

 • Bijgewerkt op:

  Dossier: Externe adviseurs

  Het Rijk, provincies en gemeenten worden door gedwongen minder dure krachten van buiten in te huren. Tegelijkertijd zeggen overheden meer externen nodig te hebben om de vermindering van ambtenaren te compenseren. Ondertussen bestaat er voor ingehuurde adviseurs geen Balkenendenorm, met soms zeer hoge vergoedingen als gevolg. Graaien of marktwerking? Externe inhuur leidt, zeker in tijden van bezuiniging, tot veel discussie.