of 60220 LinkedIn

Ambassadeurs bevorderen regionale samenwerking bij bedrijventerreinen

Gemeenten moeten regionaal samenwerken bij de aanleg, uitgifte en herstructurering van bedrijventerrein. Wie er zelf niet uitkomt, kan sinds deze week de hulp inroepen van een ambassadeur om het proces te begeleiden.

Vijf ambassadeurs zijn afgelopen woensdag aan het werk gegaan om de regionale samenwerking rond bedrijventerreinen waar nodig te stimuleren en aan te jagen. Het gaat om vier mannen en een vrouw, die op afroep beschikbaar zijn om vastgelopen processen vlot te trekken of nieuwe samenwerkingsverbanden van de grond te tillen. ‘Wij willen bruggen bouwen, dat is ons doel’, zegt Jan Hendrikx, een van de vijf ambassadeurs.

 

De komst van de ambassadeurs vloeit voort uit een convenant waarin onder meer ‘niet-vrijblijvende’ regionale samenwerking tussen gemeenten is afgesproken. Op deze manier moet worden voorkomen dat onnodig veel nieuwe bedrijfslocaties worden ontwikkeld buiten bebouwde kommen.

 

In het convenant is per provincie vastgelegd hoeveel hectare aan nieuwe terreinen de komende tien jaar mag worden ontwikkeld, en hoeveel er moet worden geherstructureerd Als de regionale samenwerking eind 2011 niet op vrijwillige basis van de grond is gekomen, zullen de provincies ingrijpen en gemeenten hiertoe dwingen. Het convenant is ondertekend door de ministeries van VROM, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken, en de koepelorganisaties VNG en IPO.

 

Hoewel individuele gemeenten ogenschijnlijk weinig te kiezen hebben, willen de ambassadeurs ervoor waken om zich op te dringen. Het is de bedoeling dat gemeenten hén benaderen, en niet andersom. ‘Wij zullen niet zelf het initiatief nemen’, zegt ambassadeur Ferry Houterman.

 

Jan Hendrikx: ‘Ongevraagde adviezen worden zelden op prijs gesteld.’ De ambassadeurs hebben één ding gemeen: ze hebben allemaal ruime bestuurlijke ervaring. Deze is opgedaan in diverse functies in verscheidene delen van het land. ‘Als gemeenten een beroep willen doen op een van de ambassadeurs, kunnen zij zelf kiezen wie zij willen inschakelen. Sommige gemeenten zullen de voorkeur geven aan iemand die bekend is in de regio, terwijl andere misschien liever de hulp inroepen van iemand die juist geen enkele binding heeft met het gebied. Die keuze ligt bij de gemeenten’, zegt Hendrikx.

 

Volgens Ferry Houterman zullen de ambassadeurs onderling hun ervaringen uitwisselen. ‘Gezien de mix aan brede bestuurlijke ervaring, kan een mooie kruisbestuiving ontstaan. We komen vier keer per jaar bijeen om van gedachten te wisselen, en om gebruik te maken van elkaars expertise.’

 

Het is de bedoeling dat de ambassadeurs via een hiertoe aangestelde coördinator de ontwikkelingen in het land zo goed mogelijk gaan volgen. Dit biedt tevens de mogelijkheid om zogeheten best practices uit te wisselen. Hendrikx: ‘Het is zonde om het wiel twee keer uit te vinden. Als in één regio bijvoorbeeld een succesvol model van regionale verevening is ontwikkeld, kan dit elders wellicht ook worden toegepast.’

 

Houterman is ervan overtuigd dat de behoefte aan regionale afstemming breed wordt gevoeld. De gedachte dat zuinig moet worden omgegaan met de spaarzame open ruimte, vindt in het openbaar bestuur steeds meer weerklank. ‘Je kunt ook zeggen dat het ruimtelijk en het economisch beleid steeds beter op elkaar zijn afgestemd’, aldus Houterman.

 

Reputatie

 

Volgens Houterman is het ook een ondernemersbelang om zorg vuldig om te gaan met bedrijventerreinen. ‘Ondernemers moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen. Doen zij dit niet, dan lopen zij kans op reputatieschade.’

 

Houterman vindt het niet meer van deze tijd om een lap goedkope bouwgrond te kopen, als je ook kunt investeren in je bestaande bedrijfspand. Ondernemers moeten volgens hem de kwaliteit van de huisvesting van hun bedrijf op waarde schatten. Eigenlijk zouden ze zelfs blij moeten zijn als de ozb-aanslag hoger uitvalt dan het jaar ervoor, zegt hij: ‘Als de waarde van een bedrijfslocatie stijgt, is dat ook goed nieuws. Value for money.

 

Ondernemers moeten rekening houden met de toekomstige schaarste op de arbeidsmarkt. Het menselijk kapitaal in je bedrijf is minstens zo belangrijk als de waarde van het onroerend goed. Als je personeelsverloop minder wordt, ben je automatisch minder geld kwijt voor het recruteren van nieuw personeel. En of werknemers het naar hun zin hebben, is mede afhankelijk van de vraag hoe het bedrijf is gehuisvest.’

 

De ambassadeurs zijn aangesteld voor een periode van anderhalf jaar. Jan Hendrikx verwacht dat het in sommige regio’s mogelijk nog even duurt voordat de samenwerking goed van de grond komt: ‘Men heeft tijd nodig. Na de raadsverkiezingen hebben gemeenten met personele mutaties te maken gekregen. Komend voorjaar gaat hetzelfde gebeuren bij de provincies.’

 

De ambassadeurs hopen dat hun hulp sporadisch zal worden ingeroepen. Houterman: ‘Als eind 2011 nul keer een beroep op ons is gedaan, en het convenant is toch uitgevoerd, dan gaat de vlag uit.’

 

Ruime bestuurlijke ervaring

 

De vijf ambassadeurs voor de bedrijventerreinen hebben allemaal ruime bestuurlijke ervaring. Het team van ambassadeurs bestaat uit:
Roel Boer - Heemraad Waterschap Vallei & Eem, oud-wethouder Amersfoort, ex-Statenlid Utrecht.
Jan Hendrikx
- Senator CDA, oud-commissaris van de koningin Overijssel, ex-gedeputeerde Gelderland, oud-burgemeester Herwen en Aerdt, en Wijchen.
Ferry Houterman - Oud-fractievoorzitter VVD Amsterdam, ex-voorzitter MKB Amsterdam, ex-bestuurslid Kamer van Koophandel Amsterdam.
Henri Meijdam - Voorzitter VROM-raad, ex-burgemeester Zaanstad, exwethouder Huizen, oud-Statenlid en oud-gedeputeerde Noord-Holland.
Annemiek Rijckenberg - Adviseur stedelijke ontwikkeling, oud-wethouder Utrecht, voorzitter Commissie Welstand en Monumenten Amsterdam.

De ambassadeurs hebben de beschikking over een coördinator, Thomas Boelaars, die kantoor houdt bij de VNG.

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.