/ Blog

Ook een ambtenaar heeft recht op privacy

Ook een ambtenaar heeft recht op privacy. Met een ander perspectief naar de AVG kijken

02 februari 2021

De richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor dienstverlening door de overheid worden in de praktijk vaak uitgelegd als een verbod.

Met een ander perspectief naar de AVG kijken

Om vanuit een ander perspectief naar de regels van de AVG te kijken is het nuttig om even terug te gaan naar de basis. Want dat persoonsgegevens niet zomaar door een organisatie of overheid verwerkt mogen worden heeft een goede reden. Privacy is heel belangrijk en bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht. Het recht op privacy is het recht om met rust gelaten te worden zodat er geen sprake is van ongevraagde inmenging in jouw leven door anderen. Het gaat erom dat je regie houdt over je eigen gegevens, waaronder je medische. En dat bijvoorbeeld één foto waar je als dronken tiener op staat, niet je hele toekomst bepaalt of dat je een vergissing kunt maken wanneer je een beroep doet op een sociale voorziening en dat dat je niet meteen je baan kost. Het is dus van groot belang dat persoonsgegevens goed beschermd worden en niet overal rondslingeren.


Ambtenaar vraagt Tozo aan bij eigen gemeente

Hoe je op verschillende manieren naar een situatie en de regels van de AVG kunt kijken, schets ik aan de hand van een uitspraak van de voorzieningenrechter van 26 oktober 2020 (ECLI:NL:RBAMS:2020:5156).

 

In deze uitspraak ging het om een ambtenaar die werkzaam was voor de gemeente Amsterdam (hierna: betrokkene). Naast zijn functie voor de gemeente verrichtte hij taxiwerkzaamheden als zelfstandige. Naar aanleiding van de corona-uitbraak en de maatregelen die als gevolg daarvan werden getroffen, kon betrokkene zijn taxiwerkzaamheden niet meer uitvoeren en heeft hij op 31 maart 2020 een aanvraag voor een Tozo-uitkering gedaan. In het kader van die aanvraag verwerkte de gemeente persoonsgegevens van betrokkene omdat zonder die persoonsgegevens het recht op een Tozo-uitkering niet vast te stellen is. Op 18 juni is de aanvraag van betrokkene afgewezen omdat hij niet tot de doelgroep van de Tozo-regeling behoort. Hij en zijn partner ontvingen namelijk inkomsten boven het sociaal minimum. Op dezelfde dag heeft de gemeente Amsterdam als uitkeringsinstantie, de gemeente Amsterdam als werkgever erop gewezen dat betrokkene een Tozo-aanvraag  had gedaan en dat mogelijk sprake  was van een integriteitsconflict. De dag erna is betrokkene op staande voet ontslagen.

 

De voorzieningenrechter heeft het ontslag vernietigd en onder meer geoordeeld dat de gemeente Amsterdam als uitkeringsinstantie de gemeente Amsterdam als werkgever niet had mogen inseinen dat er mogelijk sprake was van een integriteitsconflict. Ik kan me voorstellen hoe hard de verzuchting op het stadskantoor in Amsterdam moet zijn geweest na het horen van deze uitspraak. Het gemopper ‘dat er weer iets niet mag van de AVG’ zal niet gering zijn geweest.

 

Maar bekijk het eens vanuit de andere kant. Vanuit het uitgangspunt dat iedereen recht heeft op privacy en dat gegevens over jouw persoonlijke leven niet zomaar (zonder goede reden) gedeeld mogen worden.

 

Betrokkene was werkzaam voor de gemeente Amsterdam en verrichtte daarnaast taxiwerkzaamheden als zelfstandige. Eind maart 2020 werd bekend dat er tijdelijke financiële ondersteuning zou komen voor de zelfstandig ondernemer waarbij sprake was van verlies van inkomen door corona. Op 31 maart 2020 heeft betrokkene een aanvraag bij de gemeente Amsterdam ingediend om ook voor die steun (een Tozo-uitkering) in aanmerking te komen. Op 31 maart (en ook in de weken daarna) was het voor betrokkene noch voor gemeenten duidelijk wie er nou precies in aanmerking kwam voor een Tozo-uitkering. Zeker toen was nog niet voor iedereen duidelijk dat de Tozo-uitkering enkel een aanvulling tot het sociaal minimum (de bijstandsnorm) betrof. Betrokkene had dus een beroep gedaan op een regeling waarvan achteraf bleek dat hij er geen recht op had. De aan hem verstrekte voorschotten heeft betrokkene netjes aan de gemeente terugbetaald.

 

Buiten de vraag of je hier überhaupt kan spreken van een fout door betrokkene of een integriteitsconflict, is de vraag of een uitkeringsinstantie dergelijke persoonlijke informatie aan de werkgever mag doorgeven. Had de gemeente Amsterdam (als uitkeringsinstantie) ook een seintje gegeven als de taxichauffeur werkzaam was bij een bank in plaats van bij de gemeente?


AVG beschermt privacy van burgers

Als burger moeten we beschermd worden opdat onze persoonsgegevens niet zomaar en zonder uitdrukkelijk doel worden gebruikt en gedeeld tussen overheden en organisaties. En dat is ook het uitgangspunt van de AVG. Die is er om privacy van burgers te beschermen, niet om het leven van ambtenaren moeilijker te maken.

 


Vindt u de AVG ook zo ingewikkeld?

Laat u op 25 maart bijpraten over de do’s en dont’s op het terrein van de privacywet.

Meld u nu aan

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.