of 59130 LinkedIn

Wat wil de jongere?

Ontschotting sociaal domein is essentieel

 

Veel gemeenten worstelen met kwetsbare jongeren die na hun achttiende uit beeld raken bij jeugdzorg. De gemeente Boxtel bundelde haar krachten met de plaatselijke jeugdinstelling om de verschillende werelden van jongeren zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen. Wethouder Maruška Lestrade: 'We werken toe naar één sociaal domein.'


Nederland telt ruim 350.000 jongeren bij wie leren, werken, zelfstandig wonen, sociale relaties of zelfredzaamheid niet vanzelf gaan. Het kan dan gaan om licht verstandelijk beperkten, maar ook schoolverlaters, vluchtelingen, et cetera. Deze jongeren in een kwetsbare positie vallen tot hun achttiende onder de Jeugdwet. Daarna vallen ze als officieel volwassene onder de Wmo en Participatiewet. Vaak raken ze dan uit beeld, 'zorgmoe' als ze zijn en niet in staat de zelfredzaamheid te tonen die deze wetten vereisen.


Transitie

Ook Boxtel kent dit probleem. De gemeente scoort met een 63e plek bij Jeugd in Beeld opvallend hoog op jeugdgezondheidsproblematiek. 'Boxtel heeft slechts dertigduizend inwoners, maar kent een stedelijke problematiek', vertelt wethouder Maruška Lestrade. 'Wij hebben veel inwoners met een migrantenachtergrond, vroeger uit Turkije en Marokko, tegenwoordig ook uit voormalig Oost-Europa. Wat ook meetelt is dat wij een grote jeugdinstelling hebben.' Maar er is meer aan de hand, legt jeugdverbinder Gijs Schampers uit. 'De omschakeling van 18- naar 18+ is een probleem. Belangrijke factoren hierbij zijn dat gemeenten door de transitie in het sociaal domein veel op hun bordje hebben en er vaak een cultuurverschil is tussen de gemeentelijke domeinen (intern) en zorginstellingen. Helaas staan vaak de regels centraal in plaats van de behoefte van de jongere, waardoor deze niet de juiste hulp krijgt.'


Zicht op omvang

De gemeente besloot dat het anders moest. Lestrade: 'Waar wij naartoe willen is één sociaal domein, zonder schotten. Een gemeentelijk beleid waarin we de verschillende werelden van de jongere – onderwijs, werken, wonen, sociaal netwerk, enzovoort – al vroeg met elkaar verbinden tot een integraal geheel. Steeds met de gedachte: hoe kan deze jongere het leven leiden dat hij wil?' De jeugdverbinder kijkt waar de pijnpunten liggen in de samenwerking tussen de verschillende partijen en hoe dat beter kan. Ook is de gemeente samen met jeugdinstelling Koraal onder de noemer Let's Move drie pilots gestart, waaronder een buddyproject, om de doorlopende zorglijn te vergroten. Daarbij maakt de gemeente gebruik van het Kwaliteitsmodel Jeugd van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), waarbij gemeenten in verschillende stappen zicht en grip krijgen op de realisatie van hun transformatiedoelen. 'Dankzij dit model zien we de werkelijke omvang van het probleem. Van daaruit kunnen we de pilots verder vorm geven', vertelt Schampers. 'Het Nji gaat ons daarbij begeleiden. Zij hebben de ervaring en expertise om ons verder te brengen.'

 

Aanpak 16-27 van het NJi

Onder de noemer Aanpak 16-27 heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) samen met de VNG, Divosa, Movise en een groep gemeenten kennis, good practices en tools online beschikbaar gesteld voor zowel professionals, ouders als jongeren. Een van de tools is het Stappenplan 16-27. Dit is een uitwerking van het kwaliteitsmodel, dat gemeenten helpt om in tien stappen zicht én grip te krijgen op integraal beleid en ondersteuning voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Programmamanager Bas Wijnen van het NJi: 'Met het stappenplan werken gemeenten toe naar een integraal beleid. Het NJi kan gemeenten daarbij meehelpen om een traject op maat op te zetten.'

 

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

 

Afbeelding

 

Meer informatie over Aanpak 16-27?

Nederlands Jeugdinstituut

Bas Wijnen

E: b.wijnen@nji.nl

www.16-27.nl 

 

 

Afbeelding