of 59179 LinkedIn

Het kind centraal

AANPAK JEUGDHULP GEMEENTE HAARLEM

Bijna drie jaar nu dragen gemeenten de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp. Haarlem is trots op wat ze in die periode heeft neergezet, maar ziet ook nog genoeg mogelijkheden om de jeugdhulp beter te maken. Dat kan door de partners in de keten beter te laten samen werken.

 

Nu de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten is voltooid, kan de transformatie beginnen, redeneert wethouder Merijn Snoek. 'Beleidslijnen krijgen steeds meer vorm in concrete projecten en initiatieven. Daarnaast ligt onze focus op een betere samenwerking tussen de gemeente en zorgaanbieders en tussen de zorgpartners onderling. Dat kan, als je niet zozeer in systemen denkt, maar vanuit de behoefte van het kind. Soms betekent dat buiten de bestaande zorgvormen om alternatieve arrangementen organiseren.'

 

WAT IS MOGELIJK?

Als voorbeeld noemt Chantal van Liefland, senior accountmanager Jeugd van de gemeente Haarlem, het onderwijs-zorgarrangement dat de gemeente met haar partners onlangs tot stand bracht. Daarin werd een klaslokaal dat leegstond in een reguliere school, met de nodige aanpassingen geschikt gemaakt voor onderwijs aan drie tot zes kinderen met zowel autisme als gedragsproblemen. 'De ouders zijn zo blij dat hun kind naar school kan en niet naar een jeugdinstelling hoeft of thuis moet blijven. Dit is wat je voor elkaar kunt krijgen als je samen grensoverstijgend kijkt naar wat er nodig is.

 

OUTCOMECRITERIA

Niet alleen onderwijs-jeugdhulp staat hoog op de agenda, ook de 16-27 problematiek, multiproblematiek - met de nadruk op preventie en vroeg ingrijpen - schulden en veiligheid zijn onderwerpen die Haarlem samen met haar ketenpartners heeft geagendeerd. Snoek: 'In dit veranderde jeugdhulplandschap worden wij als gemeente geacht onze regierol te pakken. Niet op inhoud, maar wel op coördinatie en financiering. Samen met onze partners hebben we daarom concrete outcomecriteria voor de jeugdhulp geformuleerd. Op die manier kunnen wij hen gericht aansturen en tegelijkertijd de vrijheid geven voor eigen inhoudelijke invulling.'

 

DUIDELIJKE VISIE

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) begeleidt de gemeente in deze regierol, daarbij gebruikmakend van het Kwaliteitskompas (red. zie kader). Van Liefland: 'Het NJi helpt ons op de juiste manier informatie op te halen bij onze partners en onze visie op de jeugdhulp in de uitvoering te concretiseren, rekening houdend met de landelijke ontwikkelingen. Zonder duidelijke visie kun je het veld niet veranderen. Vanuit die visie kunnen we kijken welke systeeminterventies we kunnen doen om ervoor te zorgen dat partners beter samen werken.

 

GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Snoek en Van Liefland zijn trots op de aanpak in hun gemeente. 'Samen de verantwoordelijkheid pakken is wel het sleutelwoord', stelt Snoek. 'op inhoud kun je overal met elkaar uitkomen. En zolang het beter is dan het was, kun je met elkaar vooruit blijven gaan.'

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Regie op het veranderingsproces

Met het Kwaliteitskompas Resultaatgericht werken aan jeugd- en opvoedvraagstukken helpt het Nederlands Jeugdinstituut de gemeente Haarlem op weg in de transformatie van de jeugdhulp. 'Ervaringen elders uit het land hebben we daarbij ook ingebracht', vertelt Rutger Hageraats, directeur Transformatie van het NJi.

 

Transformatie in de jeugdhulp is een complexe zaak, stelt hij. 'Het vraagt verandering van iedereen: van gemeenten, instellingen én de professionals. Daarom is het goed dat de gemeente de regie pakt op het veranderproces en knopen doorhakt over wie wat doet. Maar ook moet de gemeente zelf meer verbinding maken tussen domeinen als jeugd, zorg, wonen, participatie en inkomensproblematiek.'

www.nji.nl/kwaliteitskompas

 

Afbeelding

 

Afbeelding