of 60264 LinkedIn

Seminar Planning & Control 2019

Gemeenten zijn tegenwoordig verplicht om in hun begroting en jaarrekening 6 uniforme financiële indicatoren en 39 uniforme beleidsindicatoren op te nemen. Ook moet een taakveldoverzicht toegevoegd worden in deze verantwoordingsdocumenten. Maar wat zeggen die indicatoren als je raadsleden en andere gebruikers geen ijkpunt biedt in en vorm van bijvoorbeeld streefwaarden, eigen normen of een vergelijking met andere gemeenten?


Afbeelding

 

Tijdens het seminar Planning & Control op 21 november neemt Tjerk Budding (Opleidingsdirecteur Public Controllersopleidingen Vrije Universiteit Amsterdam) je aan de hand van onderzoek mee in de zin en onzin van indicatoren. Ook geeft hij aanbevelingen over hoe je een betere invulling aan het sturen op indicatoren kunnen geven.

 

Het seminar Planning & Control is een initiatief van Finolia. Het kennisevenement beleeft dit jaar alweer zijn derde editie en is in korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke bijeenkomst voor overheidsprofessionals die betrokken zijn bij de P&C-cyclus. Vorig jaar woonden ruim honderd adviseurs, controllers, managers en andere financials het seminar in Nijkerk bij. Voor ambtenaren geldt dit jaar een speciaal gereduceerd toegangstarief van 299,- euro .

 

Programma

Op het programma staan dit jaar - naast de plenaire sessie over indicatoren - drie workshoprondes. Seminarbezoekers kunnen zich tijdens deze rondes verdiepen in vakinhoudelijke inspiratiesessies en workshops, gericht op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 

Zo neemt Clemens Rutten (strategisch adviseur Stadscontrol) je mee in de procesdoorlichting van de zorgketen WMO/Jeugd bij de gemeente Nijmegen. In de sessie ontdek je hoe op een datagedreven manier werk- en controleprocessen verbetert, waardoor je beter kan sturen op de transformatieopgave en bezuinigingstaakstellingen.

 

Oscar van Voskuilen (Interim Business Controller en auteur van 'Reinventing Control') gaat in op verdraaide situaties bij gemeenten en provincies. In onze huidige manier van sturing, beheersing en control kloppen een aantal dingen niet. Alleen: je gaat het pas zien als je het doorhebt…. Hoe kun je daar verandering in brengen? En weer echte maatschappelijke waarde creëren als adviseur of controller?

 

Verder kan je aanschuiven bij een workshop over het BBV-proof maken van je onderhoudsplan voor kapitaalgoederen. Aan de hand van twee praktijkcases zien hoe je technische meerjarendoorrekeningen kan vertalen naar de gemeentebegroting en de dekking kan optimaliseren. Als uitsmijter delen ze 7 belangrijke lessons learned voor een goede samenwerking tussen de technische en beheerafdeling in de gemeente.

 

Wil je zelf effectiever worden als P&C-professional? Dan kun je deelnemen aan workshops die gaan over thema’s als talent, zelfsturing, samenwerking, beïnvloedingstechnieken, verandermanagement en omgaan met veranderende rollen in het financiële overheidsdomein. Ook is er een sessie over hoe je met de scrum-methodiek een nieuwe set indicatoren vaststelt.

 

Bekijk het programma en de sprekers op finolia.nl/seminar2019

Locatie

Congrescentrum De Schakel

Oranjelaan 10, Nijkerk

 

Datum

21 november 2019

 

Doelgroep

Business controllers, financial controllers, financieel adviseurs, strategisch adviseurs, managers en teamleiders financiën.

 

Kosten

€ 299,- (ex btw, speciaal tarief voor ambtenaren)

€ 499,- (ex btw, regulier tarief voor overige deelnemers)

 

Afbeelding