of 60941 LinkedIn

Inzicht en grip op lokale belastingen met Lokale Lastenmeter

Afbeelding

 

Hoeveel zijn inwoners precies kwijt aan lokale lasten? Hoe komt dit bedrag tot stand en hoe verhoudt zich dit tot omliggende gemeenten? Voor veel inwoners blijft het gissen. Dat kan anders, belooft de Lokale Lastenmeter. ‘De lastenmeter laat op elk moment eenvoudig zien wat inwoners moeten betalen aan lokale belastingen en hoe de bedragen tot stand komen’, legt oprichter Gerwin van der Feijst uit. Het resultaat: een gemeente die transparant is naar haar inwoners, minder officiële bezwaren ontvangt en dus kosten bespaart.

 

Het begon met een verzoek van de Rekenkamer van de gemeente Nijmegen; raadsleden wilden een integraal overzicht van alle gemeentelijke heffingen, inclusief grondslagen en tarieven. Van Der Feijst: ‘We ontwikkelden daarom de Lokale Lastenmeter waarin alle gemeentelijke lasten inzichtelijk worden gemaakt en de effecten van het voorgestelde belastingplan in één oogopslag duidelijk zijn. Raadsleden kunnen het effect op verschillende groepen binnen de gemeente inzien en effecten van alternatieve plannen vergelijken. Ook kun je uitkomsten vergelijken met omliggende gemeenten.’ Inmiddels is de Lokale Lastenmeter in gebruik bij meer dan 70 gemeenten en verspreidt de tool zich steeds verder door het land. ‘Gemeenten zien steeds meer in dat een open communicatiestijl naar inwoners belangrijk is, ook bij gevoelige onderwerpen zoals lokale lasten. Om gemeenten hierin nog verder te ondersteunen, bieden we sinds kort ook een toolkit met communicatiemiddelen aan om inwoners te informeren en te activeren om met de Lokale Lastenmeter aan de slag te gaan.’

 

Tijdig en volledig inzicht in lokale lasten

Ook inwoners hebben veel profijt van de Lokale Lastenmeter, legt Van der Feijst uit. ‘Normaal gesproken levert het een hoop rekenwerk op wanneer inwoners willen weten wat ze kwijt zullen zijn aan lokale lasten. Met de Lokale Lastenmeter krijgen ze met een paar simpele klikken zicht op wat zij afdragen en waarom. ‘Het geeft inzicht in zaken waar ze echt behoefte aan hebben, zoals de hoogte van hun toekomstige lasten en de opbouw daarvan. Daarnaast kunnen ze vanuit de Lastenmeter direct worden verwezen naar online tools zoals Pepperflow en LIAS, die inzichtelijk maken waar het belastinggeld aan wordt besteed. Waar veel alternatieven ruim na de aanslagoplegging een ruw inzicht geven, ziet de inwoner met de Lokale Lastenmeter al in oktober of november wat de “rekening” voor komend jaar is.’

 

Efficiencyslag gemeente

De Lokale Lastenmeter helpt gemeenten op eenvoudige wijze om helder en transparant te communiceren met inwoners en bedrijven. Ook over bijvoorbeeld de WOZ-waarde, die met een simpele invoering van de postcode inzichtelijk wordt. Dat geeft gemeenten de mogelijkheid om eerder dan ze nu vaak kunnen, de WOZ-waarde bekend te maken aan haar inwoners. Zo zijn deze niet alleen goed en tijdig geïnformeerd, maar kan de gemeente ook nog eens een efficiencyslag maken, stelt Van der Feijst. ‘Gemeenten houden zo meer tijd over om vragen en bezwaren van inwoners en bedrijven in behandeling te nemen. Bovendien zorgt de Lokale Lastenmeter ervoor dat er überhaupt minder vragen en bezwaren worden ingediend. Dit betekent minder werkdruk en kortere wachtrijen bij het klantencontactcentrum tijdens de bezwaarperiode.’

Verstuur dit artikel naar Google+

De Lokale Lastenmeter

De Lokale Lastenmeter biedt eenvoudig inzicht in lokale lasten. Inwoners krijgen in één oogopslag te zien wat ze aan lokale lasten betalen en waarom. Raadsleden krijgen een integraal overzicht van alle gemeentelijke heffingen en kunnen eenvoudig benchmarken met andere gemeenten. De lokale lastenmeter ook in uw gemeente?

 

www.lokalelastenmeter.nl

0318-712400

 

Afbeelding