of 59179 LinkedIn

Special Sociaal 2016

Thema: Sturen op resultaat in het sociaal domein

Zorg dichter bij de burger, maatwerk in participatie, goede toegankelijke jeugdzorg. Ambities hebben gemeenten genoeg bij de uitvoering van hun taken op het terrein van jeugd, zorg en werk. Twee jaar na de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het sociaal domein aan de lokale overheid, is het tijd om te inventariseren wat er in de praktijk van die ambities terechtkomt. Maar hoe meet je als gemeente in dat grote veld in hoeverre je op koers ligt? En hoe stuur je bij als dat nodig is? Daarover gaat de special Sociaal van Binnenlands Bestuur.

 

  • Onderzoek van Binnenlands Bestuur naar de stand van zaken bij de Wmo, jeugd en Participatiewet.  Na twee jaar is het tijd om de ambities van toen tegen het licht te houden, wellicht  te heroverwegen en waar nodig bij te sturen.
  • Een essay van hoogleraar/wethouder Arjo Klamer over hoe je in het sociaal domein de kwaliteit van dienstverlening leidend kunt maken, met name op het gebied van arbeidsbemiddeling en arbeidsparticipatie
  • Een interview met VU-hoogleraar Saskia Keuzenkamp over wat wel en niet werkt bij het stimuleren van participatie
  • In de schijnwerpers: de worsteling van een gemeente om de effecten van het in gang gezette sociaal beleid in kaart te brengen

 

De gehele top van het lokale bestuur heeft een abonnement op Binnenlands Bestuur. Zij ontvangen het blad elke veertien dagen op vrijdag op het huisadres. Het blad is al ruim 35 jaar hét medium voor onafhankelijk nieuws, opinie en achtergrond. Themanummers van Binnenlands Bestuur worden meer dan uitstekend gelezen.

 

De special verschijnt op vrijdag 4 november 2016. U kunt uw advertentie reserveren tot uiterlijk maandag 31 oktober 2016 11.00 uur. 

 

Heeft u interesse om te adverteren?  Neem dan contact op met de afdeling sales; telefoon 020-57 33 634 of email sales@binnenlandsbestuur.nl.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Facts & Figures

Binnenlands Bestuur is een onafhankelijk platform voor de hoger opgeleide ambtenaren en bestuurders bij de overheid vanaf salarisschaal 8.
 

  • 200.000 unieke bezoekers per maand
  • 9 nieuwsbrieven, totaal ca. 53.000 unieke abonnees
  • Linkedin Groep met ca 59.000 leden
  • Magazine (papieren versie) 40.000 abo (op privé adres)
  • Magazine (digitale versie) 12.000 abo
  • Vacaturebank ca 190.000 pageviews per maand

Contact

Uploaden materiaal

Uw advertentie naar ons uploaden zonder advertentiecode? Klik hier en volg de instructies op de site.

 

Wilt u meer informatie over de aanleverspecificaties? Neem contact op met Gerda Bruggeman of Annet van Vliet via sales@binnenlandsbestuur.nl