of 63908 LinkedIn

Adresgegevens Awbz-cliënten vrij voor vervangende zorg

Sandra Olsthoorn Reageer
Staatsecretaris Bussemaker laat haar bezwaren varen tegen het overdragen van adresgegevens uit de Awbz. Gemeenten willen de adressen voor het regelen van vervangende zorg.

Gemeenten kunnen de adressen krijgen van mensen die hun zorg via de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) verliezen. Staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid,PvdA) heeft dat toegezegd, bevestigt haar woordvoerder, Annette Dijkstra. Mensen die van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te horen krijgen dat ze zorg verliezen, wordt gevraagd of ze er bezwaar tegen hebben dat hun adresgegevens aan hun gemeente worden doorgegeven. Zijn die bezwaren er niet, dan kan de gemeente contact met ze opnemen en bespreken of er mogelijkheden zijn om vervangende zorg te leveren.

 

Met deze toezegging komt een einde aan een al enige tijd durende discussie tussen de gemeenten en de staatssecretaris. Bussemaker gaat 800 miljoen euro besparen op de Awbz door de toelatingseisen aan te scherpen. Naar schatting zestigduizend mensen verliezen hun aanspraak, overigens niet van de ene op de andere dag: de zorg wordt afgebouwd.

 

Bussemaker hoopt dat een deel van deze mensen de zorg in het eigen netwerk gaat organiseren, bijvoorbeeld door de buren om hulp te vragen bij het doen van de boodschappen, als vervanging van de betaalde hulp die ze nu hebben. Een ander deel van de zorg zou moeten worden opgevangen door de gemeenten, die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ook de taak hebben mensen met een beperking zoveel mogelijk te laten participeren in de samenleving.

 

Loketten

 

In eerste instantie wilde Bussemaker de gegevens van deze mensen niet aan de gemeenten doorgeven, in verband met privacywetgeving. De staatssecretaris ging ervan uit dat wie een hulpvraag had zich wel zelf zou melden. Gemeenten maakten daar bezwaar tegen. Ze willen die adressen om een goede inschatting te kunnen maken van de benodigde hulp en om bijvoorbeeld een netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers op te kunnen zetten. Nu krijgen de gemeenten alsnog hun zin.

 

Hans Martin Don, wethouder in Eindhoven (SP) en woordvoerder van de G27 over dit onderwerp, is blij met de toezegging. Hij verweet Bussemaker eerder nog dat zij in deze kwestie ‘onbehoorlijk bestuur’ voert. ‘Het is correct dat dit gebeurt. Dan weet ik waar wat gebeurt en kan ik pro-actief wat ondernemen. Ik benader die mensen liever zelf, dan dat ik moet wachten tot ik die mensen pas aan mijn loketten krijg als de hulpvraag weer groter is geworden.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.