of 63946 LinkedIn

De smeerolie tussen de afdelingen

Als trainee kun je worden ingezet op totaal verschillende werkplekken. Scott de Boer en Naciye Kayhan zijn bij de gemeente Arnhem eerst twee jaar trainee geweest, nu hebben ze allebei een vaste aanstelling op nieuw-gecreëerde werkplekken. Niet alleen hun werkplek verschilt, ook hun motivatie. Scott wil de wereld veranderen, Naciye de samenleving dienen.
Reageer

Als trainee kun je worden ingezet op totaal verschillende werkplekken. Scott de Boer en Naciye Kayhan
zijn bij de gemeente Arnhem eerst twee jaar trainee geweest, nu hebben ze allebei een vaste aanstelling op nieuw-gecreëerde werkplekken. Niet alleen hun werkplek verschilt, ook hun motivatie. Scott wil de wereld veranderen, Naciye de samenleving dienen.

Deze portretten verschenen eerder in het jaarboek JONG & ambtenaar 2018 - Alles over werken bij de overheid. Lees hier het jaarboek.

 

Scott de Boer
Afbeelding

Foto: Sake Rijpkema


Je bent adviseur proces en informatie bij de afdeling programmeren van de gemeente Arnhem. Dat klinkt vaag.
‘Onze afdeling is onderdeel van het cluster openbare ruimte. Wij beheren de gebieden in de stad en voeren programma’s uit in de openbare ruimte. Ik adviseer zes afdelingen die zich bezighouden met stedelijk ontwerp, onderhoud, projecten, beheer en producten. Het gaat bijvoorbeeld om het plannen
van projecten voor wegen, groen, parkeren of spelen. ‘Ik ben bezig met zowel de inhoud als de processen en wordt overal voor ingezet. Eigenlijk ben ik een soort smeerolie tussen de afdelingen. Momenteel doe ik onderzoek naar nieuw, betaald restafvalbeleid. Een megaproject dat de productbeheerder
van de betreffende afdeling niet in z’n eentje kan. Ik help daarbij. Tegelijk ben ik bezig met de nieuwe gemeentelijkerioleringsnota. Dus de ene keer werk ik administratief, de andere keer adviserend of ben ik zelf projectleider.’


Is dat niet lastig? De ene keer een leidinggevende pet en de volgende keer alleen hulpje zijn?
‘Vreselijk lastig! Volgzaamheid past me niet zo. Maar ik zie het als een uitdaging om mezelf uit mijn comfortzone te krijgen. Het is soms best moeilijk niet op de stoel van de projectleider te gaan zitten en ik bemoei me graag inhoudelijk met alles. Gelukkig waarderen mijn collega’s het als ik weer ergens iets van vind.’

Had je als kind ooit gedacht dat je in de rioleringen zou gaan?
‘Nee. Mijn aanloop was een studie planologie, met als vervolgstudie stedebouwkunde. Ik wil de steden veranderen. Na mijn studies heb ik gewerkt bij een adviesbureau en een woningcorporatie. Maar ik had de “trucjes” van woningrenovaties al snel door. Beide organisaties voelden wel dat ik niet helemaal op mijn plek zat. Ik wilde immers de wereld veranderen. Ze adviseerden me bij een gemeente te gaan werken. De onderwerpen die hier voorbij komen, raken namelijk aan de volle breedte van de samenleving.’


Zo kwam je dus bij de gemeente Arnhem terecht.
‘Ja, mijn eerste opdracht was direct al fantastisch. Het was de tijd van decentralisaties en transitie van zorg naar de gemeenten en ik kreeg de abstracte opdracht om voor heel Arnhem het fysieke zorgdomein met het sociale domein te verbinden. Daartussen zit een kloof van jewelste. De één is met ontwikkeling en onderhoud bezig, de ander met zorg en welzijn. Via workshops heb ik gezorgd dat het fysieke domein kennis kreeg van de zorg. En nu ben ik in vaste dienst, op een plek die ze speciaal voor mij hebben gecreëerd.’

 

Naciye Kayhan

Afbeelding

Foto: Sake Rijpkema


Je werk bij de gemeente Arnhem heeft geen relatie met je twee studies. Hoe komt dat?
‘Klopt. Ik heb bachelor wijsbegeerte en master milieu- en maatschappijwetenschappen gestudeerd. En ik houd me bezig met jeugdwerkloosheid, onder andere als projectleider van het Schakelpunt Onderwijs-Werk, dat mbo-jongeren aan werk helpt. Samen met regiogemeenten, school- en werkgeversorganisaties ben ik inhoudelijk opdrachtgever van het Schakelpunt.’


Met een schakelpunt hebben jongeren nog geen werk. Of gaat dat tegenwoordig makkelijk, nu de economie weer booming is?
‘Het betreft een kwetsbare doelgroep, soms met licht-verstandelijke beperkingen. Vaak spelen zaken op meerdere levensdomeinen tegelijk of hebben deze jeugdigen zorg nodig. Niet iedereen wordt op school even goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Het nakomen van afspraken kan bijvoorbeeld al een probleem zijn. Het is belangrijk dat onze consulenten goed schakelen tussen partijen en deze jongeren goed begeleiden. Binnen vier jaar moet het Schakelpunt zichzelf overbodig maken. Betrokken partijen moeten elkaar dan gemakkelijk weten te vinden bij het helpen van deze jongeren.’

En je traineeship, had dat iets met wijsbegeerte of milieu te maken?
‘Ook niet. Als trainee kwam ik in 2015 terecht op een technisch project voor openbare ruimte. Ik werd projectleider en heb het toetsproces geoptimaliseerd bij de inrichting van de openbare ruimte. Daarna kreeg ik weer totaal andere opdrachten, zoals vroegsignalering van financiële problemen bij burgers. En een onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid bij De Connectie, de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden.’

Zijn je twee studies niet zonde van je tijd geweest dan?
‘Nee. Ik vind het belangrijk dat ik breed inzetbaar ben, mijn studies vormen een goede basis. Als één van de weinige trainees heb ik in twee jaar vijf grote projecten waargemaakt. Bovendien is studeren belangrijk voor me. Ik ben binnen mijn familie de eerste met een universitaire opleiding. Mijn grootvader kwam als gastarbeider naar Arnhem. Dit is voor mij de stad waar ik ben opgegroeid, waar ik m’n kansen gegrepen
heb. Het geeft een mooi gevoel de maatschappij dan iets terug te kunnen geven. Werken bij de gemeente past in mijn levensfilosofie. Het heeft meer inhoudelijke betekenis dan een functie in het commerciële bedrijfsleven.

 

Naam: Scott de Boer
Leeftijd: 31 jaar
Functie: Adviseur proces en informatie
Bij: Gemeente Arnhem
Opleiding: Planologie, Radboud Universiteit Nijmegen, stedebouwkundige, Technische Universiteit Eindhoven

 

Naam: Naciye Kayhan
Leeftijd: 28 jaar
Functie: Bestuursadviseur jeugdwerkloosheid
Bij: Gemeente Arnhem
Opleiding: Wijsbegeerte, milieu en maatschappijwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.