of 58952 LinkedIn

Wederkerig uitzettingsbeleid

De regeringen van Nederland en de Nederlandse Antillen zijn er nog niet uit hoe het personenverkeer na 10 oktober over en weer geregeld moet worden. Een aangenomen ‘Terugkeermotie’ voor Antillianen die zich in Nederland misdragen, hangt als een donkere wolk boven 10-10-2010.

Het is misschien wel de laatste brief die de Antilliaanse premier Emily de Jongh-Elhage aan haar demissionaire collega Jan Peter Balkenende heeft geschreven. Haar regering wordt opgeheven en in Nederland komt een nieuw kabinet met een andere premier. In de brief vraagt ze de aangenomen motie van VVD’er André Bosman niet uit te voeren. Zij en de eilanden zullen zich blijven verzetten ‘tegen elke aantasting van het ongedeelde Nederlanderschap’, staat in de brief.

 

Als op 10 oktober 2010 de staatkundige verhoudingen veranderen, is er voor de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten nog geen aangepaste Rijkswet Personenverkeer. Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba is die niet nodig. De bewoners van die eilanden - Nederlandse gemeenten immers - kunnen zich net zo vrij bewegen in Nederland als een Zwollenaar.

 

Voor Curaçao en Sint Maarten geldt de oude regeling, zolang er geen nieuwe is: inwoners van die eilanden kunnen zich vrij vestigen in Nederland. Andersom wordt een visum gevraagd. En, belangrijker: misdraagt een ‘Europese’ Nederlander zich op die eilanden, dan kan hij teruggestuurd worden naar het moederland.

 

Door de motie van Bosman - aangenomen met steun van VVD, CDA, PVV en SGP - wordt de mogelijkheid een rijksgenoot terug te sturen ‘wederkerig’, zoals Bosman het noemt. ‘Dat lijkt ons alleszins redelijk. Als een Antilliaanse burger zich hier schuldig maakt aan criminaliteit of bij herhaling met politie en justitie in aanraking komt, moet die naar zijn of haar eiland uitgezet kunnen worden.’

 

Bosman begrijpt de gevoeligheid. In 2006 kwam Rita Verdonk als minister van Integratie met een regeling voor het terugsturen van criminele en kansloze Antilliaanse jongeren. De Raad van State plaatste forse kanttekeningen: ‘Zij treft Nederlanders uit de Nederlandse Antillen en Aruba, terwijl andere Nederlandse risicojongeren in vergelijkbare situaties niet kunnen worden verplicht Nederland te verlaten’.

 

Toch houdt Bosman vast aan zijn motie. Het beoogde kabinet van VVD en CDA gaat met steun van de PVV verder borduren op zijn motie. ‘Als Curaçao en Sint Maarten volwassen landen binnen het Koninkrijk willen zijn, dan moet je deze “wederkerigheid” accepteren. We krijgen trouwens veel steun van Antillianen in Nederland, die het zat zijn geassocieerd te worden met criminaliteit en overlast van landgenoten.’ Bosman wijst erop dat er altijd een rechter aan te pas zal komen wanneer het tot een uitzetting komt. ‘Je moet het zien als een sluitstuk van een heel proces dat past in een rechtsstaat’, voegt hij eraan toe.

Verstuur dit artikel naar Google+