of 59130 LinkedIn

Gemeenten niet langer klant voor grote accountants

Gert Veenhof Reageer

Het kost lokale overheden, vooral de middelgrote en kleinere gemeenten, steeds meer moeite (en tegen een fors hoger tarief) om de grote kantoren te interesseren voor hun dienstverlening-accountancy.

De grote vraag is hoe de minister van Binnenlandse Zaken en de VNG hierop gaan reageren. Wie gaat voortaan de specialistische kennis leveren voor de jaarlijkse controle van de gemeentefinanciën? De private kantoren kampen met onvoldoende kennis en capaciteit. Keren de tijden terug dat gemeenten, samen met de VNG, de handen ineen slaan om een nieuwe accountantsdienst te introduceren, of biedt Plasterk alsnog een oplossing? Wat er wel of niet komt, dit wordt spannend; is het al!
 

In de loop van dit jaar werd al duidelijk dat meerdere gemeenten niet voor 15 juli de jaarrekening 2015 zouden weten te voorzien van de vereiste accountsverklaring. De oorzaak hiervan zouden de extra werkzaamheden door de decentralisaties in het sociale domein zijn. In een race tegen de klok zetten gemeenten alles op alles op om de nieuwe deadline van 1 oktober te halen. Uiteindelijk wisten alle gemeenten hun documenten toch nog tijdig vast te laten stellen.
 

Nu de kruitdampen zijn neergedaald, wordt de balans van de samenwerking tussen gemeenten en accountants opgemaakt. Hoe gaan we het voor 2016 oppakken? Halen we de deadline van juli 2017 wel en hoe erg zijn de achterstanden die wellicht nu al bij de interne controle dit najaar zijn ontstaan? De ervaringen en gedachten daarbij zijn wisselend. Worden lopende contracten ordelijk uitgediend? Volgt er voor het lopende boekjaar weer een vertraagde doorlooptijd met alle ambtelijke en bestuurlijke frustraties van dien? Garanties worden niet gegeven en met hun algemene voorwaarden zijn de kantoren voldoende juridisch ingedekt.
 

Op voorhand hebben vertegenwoordigers van grote kantoren deze zomer al aangegeven het lopende contract (nog) te willen respecteren, maar niet meer aan een nieuwe aanbesteding mee te willen doen. Volgens hen ligt daaraan een mix van bezwaren ten grondslag. Tariefstijgingen tot wel 200 procent laten al zien dat ze er weinig trek in hebben. De opeenstapeling van nieuwe regelgeving zoals de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en de VPB (vennootschapsbelasting) maken het werk onevenredig belastend en wisselen zo snel dat het voorcalculeren in tijd en geld nauwelijks doenlijk is. Een vlot proces in aanloop naar de maand juli, bij voorkeur eerder om de gemeenteraden tijdig in positie te brengen, is sterk afhankelijk van de vaart die de ketenpartners in de zorg hanteren bij hun eigen jaarrekeningen.
 

Het “wachten” van de gemeentelijke accountant op zijn/haar collega van de ketenpartners/zorgleveranciers is zeer inefficiënt en volgens berekeningen tot 30 procent kostenverhogend. In de wirwar van fluctuerende voorschriften is het ‘zwaard’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook zo’n factor die de accountancy-dienstverlening niet bespoedigt. Reviews en andere spannende begrippen kosten weken tijd en dus tikt de (financiële) klok verder. Voorheen was het voorbereidende werk al voor de zomer gereed en had dus geen invloed had op het zomerreces van medewerkers, ambtenaren en gemeenteraden, maar nu is dat anders.

Te weinig specialistische kennis van gemeentefinanciën is een ander obstakel om niet voor de lokale overheidsmarkt te kiezen. “Financials zijn schaars en jonge mensen kicken meer op Heineken en Vopak”, aldus de directeur van een gerenommeerd kantoor. Al met al is deze markt bedrijfseconomisch niet langer interessant genoeg. Wie stapt er dan (nog) wel in en wat gaat dat kosten?
 

Nu de grote kantoren dreigen met afhaken, biedt dat kansen voor nieuwe partijen dan wel ruimte voor intergemeentelijke samenwerking. Op een enkele goeroe na, had niemand in de inner circle van de gemeente-financials deze kritische ontwikkeling voorzien, daargelaten wat het voortaan gaat kosten. Stoppen we ons geld straks in extra handen aan het bed of in meer administratie en regelzucht?
 

Gert Veenhof, gemeentesecretaris van Bunnik

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.