of 61869 LinkedIn

Zorg-Lokaal

Zorg-Lokaal streeft naar stuur- en managementinformatie voor rechtmatig en doelmatig verantwoorde zorginzet vanuit het sociaal domein (Wmo/Jeugdwet). Gebaseerd op data uit gecontroleerd uitgevoerde en up-to-date geautomatiseerde administratie en onderzoek naar zorglevering. Dit zonder grote IT-investeringen of het aannemen van extra personeel.

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet. Dit doen we door het bieden van diverse oplossingen op het gebied van:

 

Administratie Wmo/Jeugdwet
Het administratieve proces rondom Wmo en/of Jeugdwet voeren we geheel of gedeeltelijk uit. Dit van totale ontzorging vanaf de toewijzing tot aan de accountantsverklaring.

 • Jaarlijks passeren honderden notaregels van zorgaanbieders ons eigen digitale platform Zorg-Portaal voor iJw/iWmo berichtenverkeer.
 • Onze experts staan vijf dagen per week klaar voor vragen vanuit gemeenten, zorgaanbieders en burgers.
 • Jaarlijks ontvangt de gemeente een controleverklaring over het uitgevoerde administratieve proces.


Dashboard
Ons dashboard geeft contractmanagement, beleid, financiën, administratieve uitvoering en wijkteams overzichtelijk inzicht voor toekomstgerichte sturing op lokale zorg. Dit dashboard is een veilig en betrouwbaar platform dat op basis van data uit administratieve backoffice processen interactief inzicht met benchmarkmogelijkheden voor u als gemeente biedt.


Onderzoek
Het uitvoeren van onderzoek levert gemeenten stuur- en managementinformatie rondom de rechtmatig,- en doelmatigheid van zorglevering. Wat veroorzaakt financiële tekorten? Is de zorg die aan een cliënt werd toegekend, geleverd conform gemaakte afspraken? Is het gewenste resultaat bereikt? Is de cliënt tevreden over de geleverde zorg? Dit alles maken wij voor uw gemeente inzichtelijk.


Consultancy en projectmatige ondersteuning
Om grip op Wmo en/of Jeugdwet zorginzet te hebben wordt data voor stuur- en managementinformatie gegenereerd uit de gemeentelijke administratieve organisatie. Administratieve processen en systemen moeten hiervoor op orde zijn en continu aansluiten op landelijke standaarden en overheidsmaatregelen. Onze consultants en backoffice experts adviseren en ondersteunen u als gemeente hier op diverse manieren bij.


Processcans
Om te kunnen sturen op zorginzet en daarmee ook de zorguitgaven is het beschikken over juiste informatie van essentieel belang. Om betrouwbare data te genereren moeten administratieve processen op orde zijn. Voor inzicht in mogelijkheden om de basis op orde te hebben en houden bieden wij twee vormen van processcans aan, namelijk; quickscan en maatwerkscan.

 

Met onze processcans heeft uw gemeente snel inzicht en advies voor verbetering. En geeft antwoord op vragen als; Zijn administratieve processen rondom zorginzet vanuit de Wmo en/of Jeugdwet verantwoord georganiseerd? Draagt de data uit deze administratie bij aan effectieve stuur- en managementinformatie?


Dienstenvoucher
Wilt uw gemeente extra ondersteuning geven aan huishoudens middels dienstenvouchers? Onze technische (softwarematige) en administratieve oplossing maakt dit mogelijk. Voor een succesvolle invulling is het gemeentebeleid leidend. Met ons toegankelijk digitaal dienstenvoucher-portaal en onze backoffice ontzorgen we uw gemeente, de dienstverlener en de burger.

 

Kiest ook uw gemeente ervoor om bijvoorbeeld de administratieve processen voor Wmo/Jeugdwet geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren door Zorg-Lokaal? Dat zorgt voor rechtmatig en doelmatig verantwoorde zorginzet? Onze experts gaan graag het gesprek met u aan. Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens op deze pagina.


 • De consulent als veelkunner. Vaardigheden die kunnen helpen om rechtmatigheid toe te passen

  De consulent als veelkunner

  Zorg-Lokaal Reageer
  In onze voorgaande blogs stonden we stil bij dat consulenten te maken hebben met een aantal uitdagingen bij het doen van goed onderzoek. Dit met de bijbehoren valkuilen en knelpunten. Tevens namen …
 • Op weg naar expertise in toegepaste rechtmatigheid. Wet- en regelgeving kunnen toepassen in het sociaal domein

  Op weg naar expertise in toegepaste rechtmatigheid

  Zorg-Lokaal Reageer
  In onze voorgaande blogs stonden we stil bij het in de praktijk vaak vastlopen in het onderzoeken van rechtmatigheid. Tevens namen we u mee in het onderzoeken van rechtmatigheid vanuit informatie …
 • Onzekerheden rondom het verantwoordingsproces 2020. De voorbereidingen van het verantwoordingsproces 2020 staan voor de deur

  Onzekerheden rondom het verantwoordingsproces 2020

  Zorg-Lokaal Reageer
  De voorbereidingen van het verantwoordingsproces 2020 staan voor de deur. Een jaarlijks terugkerend moment voor alle Nederlandse gemeenten. Maar dit jaar anders dan normaal gesproken.
 • Het werk van een consultant. Een brede kijk op ontwikkelingen in het sociaal domein

  Het werk van een consultant

  Zorg-Lokaal Reageer
  Deze keer geen nieuwe ontwikkelingen of directe tips en tricks voor u als gemeente of zorgaanbieder, maar de ervaring van een consultant van Zorg-Lokaal in de dagelijkse gang van zaken.
 • Dé 8 aandachtspunten voor controle over zorguitgaven. Betrouwbare stuur- en managementinformatie rondom zorguitgaven ontbreekt

  Dé 8 aandachtspunten voor controle over zorguitgaven

  Zorg-Lokaal Reageer
  Vaak blijkt dat gemeenten niet ‘in control’ zijn over Wmo en Jeugdwet uitgaven. Het ontbreekt in meer of mindere mate aan de betrouwbare stuur- en managementinformatie om het …
 • Gericht werken aan rechtmatigheid. Wat is een goede aanpak?

  Gericht werken aan rechtmatigheid

  Zorg-Lokaal Reageer
  Het sturen op en onderzoeken van rechtmatigheid is een goede strategie voor gemeenten om de uitgaven binnen de Wmo en Jeugdwet te beheersen en de kwaliteit van de ondersteuning te borgen. Echter, …
 • Gehaaste beslissingen na onvolledig onderzoek. Wat kan de voorziening echt voor de cliënt betekenen?

  Gehaaste beslissingen na onvolledig onderzoek

  Zorg-Lokaal Reageer
  Factoren als tijdsdruk en gebrek aan duidelijke kaders of ondersteuning leiden regelmatig tot beslissingen en beschikkingen, waarbij consulenten twijfels kunnen hebben over wat de voorziening echt …

Contactgegevens

Zorg-Lokaal

Wilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard
Postbus 5065, 6130 PB Sittard

 

Meer informatie?
www.zorg-lokaal.nl
info@zorg-lokaal.nl
secretariaat@zorg-lokaal.nl
088 007 9494
ma-vr van 9:00u tot 16:30u

Over ons

Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten bij grip op verantwoorde zorginzet vanuit de Wmo/Jeugdwet.

 

Gemeenten die de administratie Wmo/Jeugdwet door Zorg-Lokaal laten uitvoeren hebben stuur- en managementinformatie vanuit een totaalconcept. Kiest ook uw gemeente voor Zorg-Lokaal? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan of download hier alvast onze brochures.

GRIP OP VERANTWOORDE ZORGINZET

Afbeelding

 

Door de toenemende tekorten binnen gemeenten op het gebied van Jeugdzorg en Wmo ervaren steeds meer gemeenten financiële druk. Wij als Zorg-Lokaal laten in deze video zien dat wij de administratieve processen die gemeenten op dit moment uitvoeren, goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren.

 

Bent u naar aanleiding van deze video nieuwsgierig of benieuwd naar wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen? Lees hier verder of klik hier voor ons contactformulier.

Meest gelezen

Bloggers

Whitepapers