of 59345 LinkedIn

UWV

UWV voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. UWV biedt mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


 • Nederland doet het goed bij hulpverlening en re-integratie bij schulden

  Reageer
  Nederland behoort in Europa tot de landen die voorop lopen bij het aanbieden van hulpverlening en re-integratie aan mensen met schulden bij uitvoeringsinstellingen. UWV doet dit door schulden bij mensen met een uitkering te herkennen en klanten met kleine financiële problemen van informatie …
 • UWV verstrekt minder nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren

  Reageer
  Het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV is de afgelopen periode met 12% gedaald. Met name vanuit de bouw- en zorgsector doen minder jongeren een beroep op een uitkering. Dit blijkt uit het rapport Basiscijfers Jeugd dat SBB en UWV vandaag uitbrengen. Uit de cijfers blijkt …
 • WW’er vaak selectief in nakomen verplichtingen

  Reageer
  Mensen met een WW-uitkering vinden niet alle plichten die horen bij de uitkering even belangrijk en zijn daardoor selectief in het nakomen van die verplichtingen. De sollicitatieplicht is goed bekend, omdat deze verplichting wordt gezien als nuttig. Zonder solliciteren is het vinden van een baan …
 • ‘Ruim 200.000 banen erbij in twee jaar tijd’

  Reageer
  Door het economisch herstel neemt de vraag naar arbeid dit jaar en volgend jaar verder toe in Nederland. UWV verwacht een toename van het aantal banen met ruim 200.000. Dit staat in de arbeidsmarktprognose die UWV vandaag presenteert. De sterkste werkgelegenheidsgroei is in de uitzendsector. In de …
 • Meer kansen op een minder ruime arbeidsmarkt

  De arbeidsmarkt wordt minder ruim. Hoewel een generieke krapte nog ver uit zicht is, vinden meer werkgevers het lastig om vacatures te vervullen. Met de verruimde brug-WW en scholingsvouchers liggen er twee nieuwe instrumenten die juist nu kansen bieden voor werkzoekenden én werkgevers.
 • Werkgevers vaker op zoek naar personeel via sociale media

  Reageer
  Steeds meer bedrijven zetten sociale media in om personeel te werven. Dit blijkt uit een enquête van UWV onder 4.700 bedrijven die vorig jaar vacatures hebben vervuld. Bijna 1 op de 5 bedrijven zet sociale media, zoals LinkedIn of Facebook, in bij het zoeken naar personeel, in 2013 was dat …
 • Regionale arbeidsmarkt van invloed op aantal werkende Wajongers

  Reageer
  Er bestaan grote regionale verschillen in het aantal werkende Wajongers. Het aantal werkende Wajongers bij reguliere werkgevers loopt uiteen door de verschillende kenmerken van de regionale arbeidsmarkt. Van oudsher is het aantal Wajongers relatief hoog in landelijke, sociaal-economisch zwakkere …
 • UWV: invoering nieuwe wetgeving ingrijpend, maar goed verlopen

  Reageer
  De in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid en Participatiewet hebben grote impact gehad op klanten van UWV en op de organisatie. UWV slaagde erin WW-uitkeringen tijdig te betalen en de klanttevredenheid op peil te houden. Door het voorzichtig economisch herstel kwamen meer mensen met een …
 • Doorstroom van WW naar bijstand vooral een grootstedelijk probleem

  Reageer
  Laagopgeleiden, alleenstaanden en 55-plussers hebben de grootste kans om vanuit de WW door te stromen naar de bijstand. Dit geldt ook voor WW’ers die wonen in wijken met een lage sociaaleconomische status. Deze groepen werklozen zijn sterk vertegenwoordigd in de grote steden, waardoor daar …
 • Samenwerking UWV en kringloopbedrijven levert 200 banen op voor Wajongers

  Reageer
  Recente afspraken tussen UWV en de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) over het aan het werk helpen van werkzoekenden met een Wajong-uitkering werpen hun vruchten af. De partijen kwamen afgelopen najaar overeen om in twee jaar tijd 200 arbeidsplaatsen te vervullen bij de …

Contactgegevens

UWV

La Guardiaweg 36-162, Amsterdam (Hoofdkantoor)

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meest gelezen

UWV Magazine oktober 2019

Afbeelding

Whitepapers