of 59318 LinkedIn

UWV

UWV voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. UWV biedt mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


 • Regionale arbeidsmarkt van invloed op aantal werkende Wajongers

  Reageer
  Er bestaan grote regionale verschillen in het aantal werkende Wajongers. Het aantal werkende Wajongers bij reguliere werkgevers loopt uiteen door de verschillende kenmerken van de regionale arbeidsmarkt. Van oudsher is het aantal Wajongers relatief hoog in landelijke, sociaal-economisch zwakkere …
 • UWV: invoering nieuwe wetgeving ingrijpend, maar goed verlopen

  Reageer
  De in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid en Participatiewet hebben grote impact gehad op klanten van UWV en op de organisatie. UWV slaagde erin WW-uitkeringen tijdig te betalen en de klanttevredenheid op peil te houden. Door het voorzichtig economisch herstel kwamen meer mensen met een …
 • Doorstroom van WW naar bijstand vooral een grootstedelijk probleem

  Reageer
  Laagopgeleiden, alleenstaanden en 55-plussers hebben de grootste kans om vanuit de WW door te stromen naar de bijstand. Dit geldt ook voor WW’ers die wonen in wijken met een lage sociaaleconomische status. Deze groepen werklozen zijn sterk vertegenwoordigd in de grote steden, waardoor daar …
 • Samenwerking UWV en kringloopbedrijven levert 200 banen op voor Wajongers

  Reageer
  Recente afspraken tussen UWV en de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) over het aan het werk helpen van werkzoekenden met een Wajong-uitkering werpen hun vruchten af. De partijen kwamen afgelopen najaar overeen om in twee jaar tijd 200 arbeidsplaatsen te vervullen bij de …
 • Heeft u al collega's met een beperking?

  Het is alweer ruim een jaar gelden dat de Participatiewet en banenafspraak het licht zagen. Stap voor stap wordt op steeds meer plekken invulling gegeven aan het doel van deze wetgeving: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk bij werkgevers, in het bedrijfsleven en binnen de …
 • Banenkrimp in de jeugdzorg, herstel werkgelegenheid in de kinderopvang

  Reageer
  De decentralisatie van de jeugdzorg gaat de komende jaren naar verwachting zorgen voor verdere krimp van het aantal banen in de sector. UWV gaat uit van een afname van 2.900 werknemers tussen 2015 en 2018. Dit staat in een rapport over de arbeidsmarktontwikkelingen in de sectoren welzijn, …
 • Nieuw inkoopkader re-integratiedienstverlening

  Reageer
  Aanbieders van re-integratiediensten kunnen zich bij UWV registreren om in aanmerking te komen voor de re-integratiebegeleiding van zieken, arbeidsongeschikten en Wajongers. Het inkoopkader omvat twee re-integratiediensten, is resultaatgericht en heeft als uitgangspunt dat de begeleiding …
 • UWV verwacht verder herstel arbeidsmarkt in 2016

  Reageer
  UWV verwacht voor dit jaar, door de economische groei, een verdere verbetering van de arbeidsmarkt. Na een toename van de werkgelegenheid in 2015 met 56 duizend banen rekent UWV voor 2016 op een groei van 102 duizend banen van werknemers. Worden banen van zelfstandigen meegerekend, bedraagt de …
 • Herbeoordeling Wajongers

  Herbeoordeling Wajongers op volle toeren

  Reageer
  De herbeoordeling van Wajongers op hun arbeidsvermogen draait vanaf dit jaar op volle toeren. Mensen die kunnen werken komen onder de hoede van de gemeente. Hoe zien betrokkenen het nieuwe jaar? UWVMagazine online sprak met David van Maanen, regionaal directeur sociale dienst KrommeRijn Heuvelrug, …
 • Jongeren meest gebaat bij snel gesprek met werkcoach UWV

  Reageer
  Jongeren en werkzoekenden die moeilijk aan het werk komen door persoonlijke belemmeringen hebben het meest baat bij een persoonlijk gesprek met een werkcoach van UWV. Het is voor deze groepen van belang om zo snel mogelijk na instroom in de WW met gesprekken te starten. Dit blijkt uit een …

Contactgegevens

UWV

La Guardiaweg 36-162, Amsterdam (Hoofdkantoor)

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meest gelezen

UWV Magazine mei 2019

Afbeelding

Whitepapers