of 59250 LinkedIn

UWV

UWV voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. UWV biedt mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


 • Aandacht voor alfabetisering moet altijd

  Het was de ‘Week van de Alfabetisering’. Op initiatief van de Stichting Lezen & Schrijven werden verspreid over het land bijna 6000 activiteiten georganiseerd, van voorlezen voor kinderen op de BSO tot wetenschappelijke lezingen over taalonderwijs. Al deze aandacht juich ik van …
 • Oudere werkzoekende positief over groepsgewijze ondersteuning UWV

  Reageer
  De extra ondersteuning die UWV sinds september 2013 biedt aan 50-plus werkzoekenden wordt goed gewaardeerd. Dit blijkt uit een onderzoek onder 600 deelnemers aan de groepstraining Succesvol naar Werk. In de training leren werkzoekende 50-plussers sollicitatie- en netwerkvaardigheden die hun kansen …
 • UWV Kennisverslag 2015-2

  Kans op arbeidsongeschiktheid vrouwen flink afgenomen

  Reageer
  Onder de WAO werden vrouwen relatief veel vaker arbeidsongeschikt dan mannen. De WIA zou vanwege de activerende werking positief uitvallen voor vrouwen. Uit een analyse op de instroomcijfers blijkt dat dit inderdaad het geval is geweest. Stroomde in 2000 nog 1,86 procent van de werkende vrouwen in …
 • Expositie ‘Kunst met perspectief’ te gast bij VNG

  Reageer
  Sinds vijf jaar organiseert UWV een dag waarop kunstenaars met een arbeidsbeperking hun werk kunnen exposeren op een toonaangevende plek, zoals het Kröller-Müller museum of het Cobra museum. Een jury beoordeelt de kunstwerken en de prijswinnaars mogen een jaar lang exposeren bij …
 • Gemeente Eindhoven, UWV en Philips bieden werkzoekenden kansen op betaalde baan

  Reageer
  Gemeente Eindhoven, UWV en Philips hebben hun lopende samenwerking bij de re-integratie van werkzoekenden vastgelegd in een convenant. Doel is om werkzoekende kandidaten van gemeente of UWV via een betaalde werkervaringsplaats in het Philips Werkgelegenheidsplan op de reguliere arbeidsmarkt te …
 • Asscher: “Balans tussen vast en flex was uit het lood geraakt”

  Asscher: “Balans tussen vast en flex was uit het lood geraakt”

  Reageer
  “Een grote verandering die hard nodig is”, dat zegt Minister Asscher in de online editie van UWVMagazine juni over de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz), die op 1 juli in werking treedt. De wet moet de arbeidsmarkt gereedmaken voor de komende decennia. Volgens de minister was de …
 • Krimp in de zorg houdt voorlopig aan

  Reageer
  De daling van het aantal banen van werknemers in de zorg zet nog tot 2017 door. Dit blijkt uit de sectorbeschrijving over de zorg van UWV. In de periode 2012- 2015 gingen er al 22.000 werknemersbanen verloren in de sector. De komende twee jaar zal de werkgelegenheid in de zorg naar verwachting met …
 • Kans op werk voor 50-plussers in detailhandel en zakelijke dienstverlening

  Reageer
  Werkzoekende 50-plussers maken de komende jaren de meeste kans op werk in de detail- en groothandel en zakelijke dienstverlening. In deze sectoren worden nieuwe banen verwacht en kennen nog een relatief klein aandeel oudere werknemers. De gezondheidszorg daarentegen biedt weinig kans om aan de …
 • Herstel arbeidsmarkt zet door in 2015-2016

  Reageer
  Het ingezette economisch herstel wordt steeds duidelijker zichtbaar op de arbeidsmarkt. In 2015 neemt voor het eerst in drie jaar het aantal banen in Nederland weer toe, in 2016 is de groei naar verwachting nog iets sterker. Het aantal WW-uitkeringen kan na jaren van stijging weer licht dalen. Ook …
 • Privacy en ICT in UWV Magazine Online

  Privacy en ICT in UWV Magazine Online

  Reageer
  De greep van de overheid op ICT en de bescherming van de privacy van burgers zijn hete hangijzers. In het mei-nummer van UWVMagazine online aandacht voor deze onderwerpen, en wat we eraan kunnen doen. Onder andere Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en …

Contactgegevens

UWV

La Guardiaweg 36-162, Amsterdam (Hoofdkantoor)

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meest gelezen

UWV Magazine online april 2018

AfbeeldingConstant leren belangrijk

Wat is de visie van de Raad van Bestuur van UWV op het afgelopen jaar en de nabije toekomst? Verder in UWV Magazine online: werkgevers klagen al jaren dat ze de juist opgeleide mensen niet kunnen vinden. Hoe erg is het gesteld? En: hoe kunnen ex-gedetineerden aan het werk gaan en blijven? Voor een geslaagde re-integratie is een vast inkomen cruciaal. Maar met een detentieverleden is het moeilijk om werk te vinden.

Whitepapers