of 59250 LinkedIn

UWV

UWV voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. UWV biedt mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


 • Achtmaandenverslag UWV: minder nieuwe WW-uitkeringen, meer mensen aan de slag

  Reageer
  Het economisch herstel wordt duidelijker zichtbaar op de arbeidsmarkt. UWV kende in de eerste acht maanden van dit jaar bijna 14.000 nieuwe WW-uitkeringen minder toe dan in 2014. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in dezelfde periode met 10.800 af tot 419.600. Tot en met augustus dit jaar …
 • Groeiend tekort aan leraren ondanks banenkrimp

  Reageer
  Sinds enkele jaren kent het onderwijs een krimpende werkgelegenheid. De komende vijf jaar staat de sector een verdere terugloop in het aantal lerarenbanen te wachten. Dit geldt met name in het primair en voorgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs, waar een krimp van zevenduizend …
 • Het kabinet wil de Raad van State reorganiseren en de Centrale Raad van Beroep (CrvB) opheffen.

  De rechterlijke macht op de schop

  Reageer
  Het kabinet wil de Raad van State reorganiseren en de Centrale Raad van Beroep (CrvB) opheffen. Wat zullen hiervan de gevolgen zijn? Felix Kemperman, directeur Bezwaar & Beroep bij UWV,  spreekt in het novembernummer van UWVMagazine online de vrees uit dat het leidt tot langere …
 • Gemeenten kunnen prognose instroom uit WW opvragen

  Reageer
  Voor de 35 arbeidsmarktregio’s en de afzonderlijke gemeenten heeft UWV het nieuwe product ‘Max WW voor instroom WWB’ ontwikkeld. Dit product bevat gegevens over het aantal personen, dat binnen zes maanden - volgend op de maand van leveren - de maximale uitkeringsduur WW bereikt.
 • Sectorbeschrijving overheid: 50.000 ambtenaren minder dan tien jaar geleden

  Reageer
  Door krimpende werkgelegenheid en vergrijzing, gecombineerd met de steeds hogere uittreedleeftijd, is er momenteel weinig ruimte voor nieuwe instroom bij de overheid. UWV verwacht dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal krimpen tot 2017 om dan te stabiliseren. Het aantal vacatures zal …
 • UWV-publicaties brengen arbeidsmarktregio’s in beeld

  Reageer
  UWV heeft de situatie op elk van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland is in beeld gebracht. Per regio is een publicatie beschikbaar, met daarin de beschikbare banen, vacatures, onbenut arbeidspotentieel en de kansen voor werkzoekenden. Daarmee zijn de publicaties een handvat voor iedereen …
 • Niet achteroverleunen

  Prinsjesdag bracht dit jaar overwegend positief nieuws over de economie en de arbeidsmarkt. Terecht werd in de Troonrede echter de oproep gedaan om vooral niet achterover te leunen.
 • Kunstcongres met perspectief ook voor klanten gemeente

  Kunstcongres met perspectief ook voor klanten gemeente

  Reageer
  De inschrijving voor het jaarlijkse ‘Kunstcongres met perspectief’ is geopend. Voor de zesde keer organiseert UWV dit evenement, waarbij amateurkunstenaars hun werk laten zien. Een deskundige jury kiest drie winnaars die een jaar lang mogen exposeren bij toonaangevende bedrijven en …
 • ‘Gratis geld’ stevig op de politieke agenda

  ‘Gratis geld’ stevig op de politieke agenda

  Reageer
  Gratis geld voor iedereen. Vorig jaar brak historicus Rutger Bregman in UWVMagazine een lans voor dit idee. Ronald Mulder, een van de oprichters van Maatschappij voor Innovatie van Economie en Samenleving (MIES), vindt in het septembernummer van UWVMagazine online  dat het tijd wordt voor een …

Contactgegevens

UWV

La Guardiaweg 36-162, Amsterdam (Hoofdkantoor)

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meest gelezen

UWV Magazine online april 2018

AfbeeldingConstant leren belangrijk

Wat is de visie van de Raad van Bestuur van UWV op het afgelopen jaar en de nabije toekomst? Verder in UWV Magazine online: werkgevers klagen al jaren dat ze de juist opgeleide mensen niet kunnen vinden. Hoe erg is het gesteld? En: hoe kunnen ex-gedetineerden aan het werk gaan en blijven? Voor een geslaagde re-integratie is een vast inkomen cruciaal. Maar met een detentieverleden is het moeilijk om werk te vinden.

Whitepapers