of 59345 LinkedIn

UWV

UWV voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. UWV biedt mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


 • Meer aandacht voor schulden uitkeringsgerechtigden. Begrip voor de situatie van de klant, schaamte over financiële problemen wegnemen en ernstige schulden helpen voorkomen

  Meer aandacht voor schulden uitkeringsgerechtigden

  Reageer
  UWV wil zijn dienstverlening verbeteren voor mensen die financiële zorgen ervaren of schulden hebben. UWV maakt daarbij gebruik van onderzoeksresultaten uit het nieuwste UWV Kennisverslag. Daaruit blijkt dat WW’ers het waarderen als UWV informeert naar de financiële impact van hun …
 • Gemeenten kunnen voortaan gemakkelijker profielen arbeidsbeperkten invoeren. Per 1 september start UWV met een nieuwe dienst die dit mogelijk maakt in kandidatenverkenner banenafspraak.

  Gemeenten kunnen voortaan gemakkelijker profielen arbeidsbeperkten invoeren

  Reageer
  Gemeenten kunnen voortaan sneller en gemakkelijker profielen van mensen met een arbeidsbeperking invoeren in de kandidatenverkenner banenafspraak . Per 1 september start UWV met een nieuwe dienst die dit mogelijk maakt. Nu zijn gemeenten nog veel tijd kwijt met het handmatig invullen van de …
 • Regionale rapportages banenafspraak eerste kwartaal 2017. Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau.

  Regionale rapportages banenafspraak eerste kwartaal 2017

  Reageer
  Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal drie rapportages op regionaal en landelijk niveau.
 • Praktijkgids voor adviseurs die laagopgeleiden helpen bij vinden werk. Uitkomsten onderzoek UWV naar arbeidsmarktpositie laagopgeleiden vertaald in praktijkgids.

  Praktijkgids voor adviseurs die laagopgeleiden helpen bij vinden werk

  Reageer
  Laagopgeleiden profiteren van het herstel van de arbeidsmarkt. Toch zijn zij nog altijd vaker werkloos dan middelbaar en hoogopgeleiden. UWV heeft onderzoek gedaan naar deze groep. De uitkomsten van deze analyse zijn vertaald in een praktijkgids die aanknopingspunten biedt voor adviseurs die …
 • UWV is ruim 700 miljoen euro minder kwijt aan WW-uitkeringen. De economische groei en de daling van de werkloosheid zetten naar verwachting door in 2017 en 2018.

  UWV is ruim 700 miljoen euro minder kwijt aan WW-uitkeringen

  Reageer
  Door het herstel van de economie loopt het bedrag dat UWV betaalt aan WW-uitkeringen snel terug. De uitkeringslasten voor de WW dalen dit jaar naar verwachting met ruim 700 miljoen euro naar 4,9 miljard. Dat staat in de Juninota die UWV heeft aangeboden aan demissionair minister Asscher van …
 • Spookjongeren in beeld brengen. In verschillende regio’s zijn activiteiten opgezet om jongeren zonder werk en opleiding te begeleiden.

  Spookjongeren in beeld brengen

  Reageer
  Als je jong bent, niet op school zit, geen diploma, baan of uitkering hebt en nergens ingeschreven staat, dan val je buiten de radar van de autoriteiten. Het printnummer van UWVMagazine juni laat zien hoe UWV deze ‘spookjongeren’ samen met andere instanties weer in beeld brengt. Onder …
 • Voor het eerst in vijf jaar grote stijging WIA-instroom

  Reageer
  Na een daling in 2015 is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in 2016 met bijna 12% gestegen, van 35.800 naar 40.000 uitkeringen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. UWV onderzoekt waarom zoveel meer mensen een WIA-uitkering krijgen. Uit het UWV Kennisverslag (UKV) …
 • Regionale rapportages banenafspraak - vierde kwartaal 2016

  Regionale rapportages banenafspraak - vierde kwartaal 2016

  Reageer
  Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de regionale rapportages banenafspraak. Onlangs …
 • In kleine stappen vooruit

  Recente vooruitzichten van het CPB laten zien dat het beeld van de arbeidsmarkt er op macroniveau best oké uitziet. Werkloze 55-plussers vinden echter nog altijd minder snel werk dan andere leeftijdsgroepen. Hopelijk kan een nieuwe tijdelijke subsidieregeling hierin verandering brengen.

Contactgegevens

UWV

La Guardiaweg 36-162, Amsterdam (Hoofdkantoor)

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meest gelezen

UWV Magazine oktober 2019

Afbeelding

Whitepapers