of 59250 LinkedIn

UWV

UWV voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. UWV biedt mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


 • Praktijkgids voor adviseurs die laagopgeleiden helpen bij vinden werk. Uitkomsten onderzoek UWV naar arbeidsmarktpositie laagopgeleiden vertaald in praktijkgids.

  Praktijkgids voor adviseurs die laagopgeleiden helpen bij vinden werk

  Reageer
  Laagopgeleiden profiteren van het herstel van de arbeidsmarkt. Toch zijn zij nog altijd vaker werkloos dan middelbaar en hoogopgeleiden. UWV heeft onderzoek gedaan naar deze groep. De uitkomsten van deze analyse zijn vertaald in een praktijkgids die aanknopingspunten biedt voor adviseurs die …
 • UWV is ruim 700 miljoen euro minder kwijt aan WW-uitkeringen. De economische groei en de daling van de werkloosheid zetten naar verwachting door in 2017 en 2018.

  UWV is ruim 700 miljoen euro minder kwijt aan WW-uitkeringen

  Reageer
  Door het herstel van de economie loopt het bedrag dat UWV betaalt aan WW-uitkeringen snel terug. De uitkeringslasten voor de WW dalen dit jaar naar verwachting met ruim 700 miljoen euro naar 4,9 miljard. Dat staat in de Juninota die UWV heeft aangeboden aan demissionair minister Asscher van …
 • Spookjongeren in beeld brengen. In verschillende regio’s zijn activiteiten opgezet om jongeren zonder werk en opleiding te begeleiden.

  Spookjongeren in beeld brengen

  Reageer
  Als je jong bent, niet op school zit, geen diploma, baan of uitkering hebt en nergens ingeschreven staat, dan val je buiten de radar van de autoriteiten. Het printnummer van UWVMagazine juni laat zien hoe UWV deze ‘spookjongeren’ samen met andere instanties weer in beeld brengt. Onder …
 • Voor het eerst in vijf jaar grote stijging WIA-instroom

  Reageer
  Na een daling in 2015 is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in 2016 met bijna 12% gestegen, van 35.800 naar 40.000 uitkeringen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. UWV onderzoekt waarom zoveel meer mensen een WIA-uitkering krijgen. Uit het UWV Kennisverslag (UKV) …
 • Regionale rapportages banenafspraak - vierde kwartaal 2016

  Regionale rapportages banenafspraak - vierde kwartaal 2016

  Reageer
  Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de regionale rapportages banenafspraak. Onlangs …
 • In kleine stappen vooruit

  Recente vooruitzichten van het CPB laten zien dat het beeld van de arbeidsmarkt er op macroniveau best oké uitziet. Werkloze 55-plussers vinden echter nog altijd minder snel werk dan andere leeftijdsgroepen. Hopelijk kan een nieuwe tijdelijke subsidieregeling hierin verandering brengen.
 • Aanhoudende economische groei zorgt voor daling WW in 2016

  Aanhoudende economische groei zorgt voor daling WW in 2016

  Reageer
  Door het herstel van de Nederlandse economie is het aantal WW-uitkeringen in 2016 aanzienlijk gedaald ten opzichte van een jaar eerder. UWV gaf het afgelopen jaar 700 miljoen euro minder uit aan werkloosheidsuitkeringen, een daling van 12 procent. Dit staat in het Jaarverslag 2016. ‘De …
 • Arbeidsmarkt trekt aan, maar niet iedereen profiteert

  Reageer
  Ondanks de groei van de Nederlandse economie neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die kan of wil werken een betaalde baan te bieden. Daarmee dreigt maatschappelijke uitsluiting voor groepen die in de crisis hun arbeidsmarktpositie zagen verslechteren, zoals laaggeschoolden, …
 • Lees-, schrijf- en digivaardigheid voor iedereen

  Dagelijks worstelen veel burgers met het feit dat zij niet of slecht kunnen lezen en schrijven. Als zij op zoek moeten naar werk geeft dit nog grotere problemen. Ook het niet kunnen omgaan met een computer is een grote handicap bij het vinden van een nieuwe baan. Gelukkig wordt er steeds meer …

Contactgegevens

UWV

La Guardiaweg 36-162, Amsterdam (Hoofdkantoor)

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meest gelezen

UWV Magazine online juni 2018

Afbeelding

Goede handhaving is gebaat bij samenwerking 

De samenwerking van (semi)overheidsorganisaties op het gebied van handhaving loopt al goed, maar kan nog beter, vindt minister Koolmees van SZW. Samenwerking is daarbij van groot belang. Verder in UWV Magazine online: rouwen om baanverlies en de ‘schuldenbrief’ van Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW.

Whitepapers