of 59318 LinkedIn

UWV

UWV voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. UWV biedt mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


 • Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-informatie

  UWV Reageer
  De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op het gebied van WW-uitkeringen, de Geregistreerde Werkzoekenden UWV (GWU), de ontstane en openstaande vacatures en de spanning op de arbeidsmarkt.
 • Van WW naar bijstand. Welke groepen lopen het meeste risico?

  Van WW naar bijstand

  UWV Reageer
  UWV onderzocht hoeveel WW’ers na beëindiging van de WW-uitkering doorstromen naar de bijstand en welke groepen het meeste risico lopen.
 • We voorspellen… veel goeds

  Eind mei bracht UWV de arbeidsmarktprognoses uit met voorspellingen over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in 2019 en 2020. Beloven kunnen we het niet, maar we durven wel de verwachting uit te spreken dat er in 2019 en 2020 bij elkaar opgeteld 309.000 banen bijkomen. De arbeidsmarkt blijft nog …
 • Cijfers vormen de basis voor kennis

  Kent u dat beeld van Dagobert Duck, die gelukzalig een duikt neemt in zijn berg met geld? Als kenniswerkers van UWV ervaren we soms net zo’n sensatie. Want UWV beschikt over een schat. Niet aan geld, maar aan data.
 • Participatie op de drempel van arbeidsongeschiktheid

  UWV Reageer
  Uit onderzoek blijkt dat een uitkering de motivatie kan verminderen om werk te zoeken. In de WIA zijn daarom prikkels ingebouwd die werken lonend maken. Deze prikkels werken, blijkt uit een vergelijking van mensen net boven en net onder de WIA-drempel van 35% arbeidsongeschiktheid.
 • Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-informatie

  UWV Reageer
  De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-informatie geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op het gebied van de WW-uitkeringen.
 • Kwartaalrapportage banenafspraak. Private en publieke werkgevers hebben tot en met eind 2018 48.120 extra banen gecreëerd in het kader van de banenafspraak

  Kwartaalrapportage banenafspraak

  UWV Reageer
  Private en publieke werkgevers hebben tot en met eind 2018 48.120 extra banen gecreëerd in het kader van de banenafspraak. Daarmee is de doelstelling voor de 4-meting behaald: 43.500 extra banen ten opzichte van de 0-meting. Ook het aantal mensen dat is opgenomen in het doelgroepregister nam …
 • Schaken op 2 borden

  De arbeidsmarkt is krapper dan op enig ander moment in de afgelopen 10 jaar. Net als in 2018 zullen er in 2019 ruim 1 miljoen vacatures ontstaan. In november 2018 onderzocht UWV daarom onder ruim 2.000 werkgevers hoe zij omgaan met moeilijk vervulbare vacatures.

Contactgegevens

UWV

La Guardiaweg 36-162, Amsterdam (Hoofdkantoor)

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meest gelezen

UWV Magazine mei 2019

Afbeelding

Whitepapers