of 58952 LinkedIn

UWV

UWV voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. UWV biedt mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


 • Een inclusievere werkvloer met technologie. Technologie draagt bij aan de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking

  Een inclusievere werkvloer met technologie

  UWV Reageer
  Technologie draagt bij aan de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Maar hoe weten werkgevers van die nieuwe technologieën? En hoe kunnen ontwikkelaars inspelen op de behoefte op de werkvloer? ‘Dat onderzoeken we nu met elkaar’, aldus Ilse Hento, senior …
 • Wat verdienen mensen voor en na de WW? Onderzoek naar loon voor en na de WW van de mensen tussen 25 en 65 jaar, die in loondienst gaan werken.

  Wat verdienen mensen voor en na de WW?

  UWV 1 reactie
  In 2017 kwamen ruim 350 duizend mensen in de WW terecht. Twee derde van hen heeft binnen één jaar een nieuwe baan en geen WW-uitkering meer. Het loon voor en na de WW van de mensen tussen 25 en 65 jaar, die in loondienst gaan werken, is nader onderzocht.
 • Gedragswetenschap bewijst nut. Gedragswetenschappers onderzoeken wat werkt. En wat niet

  Gedragswetenschap bewijst nut

  UWV Reageer
  ‘Bij het ontwikkelen van beleid, dienstverlening en communicatie wordt nog regelmatig van een rationeel mensbeeld uitgegaan’, aldus UWV-gedragswetenschapper Arne Meeldijk. ‘Maar dat levert vaak niet het gewenste effect op.’ Gedragswetenschappers onderzoeken wat werkt. En …
 • Werkenden met een jobcoach. Hoe vergaat het ze op de arbeidsmarkt?

  Werkenden met een jobcoach

  UWV Reageer
  Ruim de helft van de mensen die vanuit UWV jobcoachbegeleiding kregen, werkt na drie jaar nog steeds. Een kleine meerderheid daarvan werkt zonder jobcoach.
 • UWV Kennisverslag 2019-8. Volumeontwikkelingen najaar 2019

  UWV Kennisverslag 2019-8. Volumeontwikkelingen najaar 2019

  UWV Reageer
  Duiding van ontwikkelingen in de sociale zekerheid met speciale aandacht voor het toenemende gebruik van de no-riskpolis. De nieuwe doelgroepen van de Participatiewet maakten in 2018 bij ziekte vaker gebruik van de no-riskpolis dan de al langer bestaande doelgroepen.
 • Regio in Beeld. Inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers

  Regio in Beeld

  Reageer
  Regio in Beeld geeft u per regio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast vindt u er informatie over beschikbare banen, vacatures en onbenut arbeidspotentieel. Verschillen hiertussen vormen de uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt. Op dit moment is het de …
 • No-riskpolis voor mensen in de Ziektewet. Experiment hiermee laat geen verhoogde arbeidsparticipatie zien.

  No-riskpolis voor mensen in de Ziektewet

  UWV Reageer
  Experiment hiermee laat geen verhoogde arbeidsparticipatie zien. Het in 2017 gehouden experiment heeft de mogelijke toegevoegde waarde van de no-riskpolis voor mensen in de Ziektewet nog niet aangetoond.
 • Actuele vakkennis nog steeds essentieel voor werknemer. Maar steeds bredere kennis gevraagd

  Actuele vakkennis nog steeds essentieel voor werknemer

  UWV Reageer
  'De arbeidsmarkt verandert, ja. En werknemers moeten daarin mee', zegt Freek Kalkhoven van UWV. De arbeidsmarktadviseur onderzocht binnen alle sectoren en beroepsgroepen welke competenties werkgevers vragen van hun werknemers. Hij constateerde dat vakkennis nog steeds essentieel is, maar dat er de …
 • Basiscijfers Jeugd. Een actueel beeld van de mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeids- en stagemarkt

  Basiscijfers Jeugd

  UWV Reageer
  Basiscijfers Jeugd geeft een actueel beeld van de mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeids- en stagemarkt. UWV en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) werken hierin gezamenlijk om organisaties die zich bezig houden met jongeren, onderwijs en de arbeidsmarkt te …
 • Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie. Inzicht in de stand van zaken en ontwikkelingen van WW-uitkeringen, geregistreerde werkzoekenden UWV (GWU), ontstane en openstaande vacatures en spanning op de arbeidsmarkt

  Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie

  UWV Reageer
  Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken en ontwikkelingen van WW-uitkeringen, geregistreerde werkzoekenden UWV (GWU), ontstane en openstaande vacatures en spanning op de arbeidsmarkt.

Contactgegevens

UWV

La Guardiaweg 36-162, Amsterdam (Hoofdkantoor)

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meest gelezen

UWV Magazine november 2019

Afbeelding

Whitepapers