of 63998 LinkedIn

Thorbecke 2030

Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie.

 

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent Democratie in Actie, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.


Afbeelding

De verslagen en beelden van de bijeenkomsten vindt u op deze kennispartnerpagina. Ook vindt u hier de verslagen van de Estafette 208, over de vernieuwing van het openaarbaar bestuur. 

 

Democratie in Actie is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Het programma helpt de lokale democratie te versterken, vernieuwen en verbinden. Het biedt de kennis, tools en het netwerk om gemeenten te begeleiden in hun ambities. Het programma is gestart in november 2018 en loopt tot en met 2021. Zie ook: https://lokale-democratie.nl/


Meest gelezen

Data Thorbecke 2030

De vijf bijeenkomsten van Thorbecke 2030 bestaan uit:

16 januari 2020 – gemeente Oss
KOMPAS ‘Besturen in tijden van onbehagen’

5 maart 2020 - gemeente Almere
Raad van de toekomst, toekomst van de raad

5 november 2020 - gemeente Súdwest Fryslân (online)
Schaal en betrokkenheid, democratie in de kern


26 november 2020 - Groot Tuighuis, gemeente Den Bosch (online)
Bestuurskracht in de regio


3 december 2020 - Arminius Rotterdam (online)
Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied


 

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!