of 60715 LinkedIn

Thorbecke 2030

Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie.

 

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent Democratie in Actie, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland.


Afbeelding

Deelname is gratis en u kunt één of meerdere bijeenkomsten bijwonen.

 

De verslagen en beelden van de bijeenkomsten vindt u op deze kennispartnerpagina. Ook vindt u hier de verslagen van de Estafette 208, over de vernieuwing van het openaarbaar bestuur. 

 • In de tweede bijeenkomst van de serie Thorbecke 2030 in Almere riep emeritus hoogleraar Jan Douwe Elzinga lokale bestuurders uit het hele land op tot revolutie. Om de toekomst van de raad te redden, moeten gemeenten hun autonomie terugeisen.

  In Almere begint de victorie!

  1 reactie
  In de tweede bijeenkomst van de serie Thorbecke 2030 in Almere riep emeritus hoogleraar Jan Douwe Elzinga lokale bestuurders uit het hele land op tot revolutie. Om de toekomst van de raad te redden, …
 • 'Democratie is conflict'
Overheden staan voor grote maatschappelijke opgaven. Dit vraagt om een krachtig bestuur. Maar hoe sterk zijn de lokale besturen in Nederland? Met de estafette 'Thorbecke 2030' verkent het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie samen met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum in een serie van vijf bijeenkomsten de staat van het decentraal bestuur in Nederland. In de eerste aflevering: besturen in tijden van onbehagen.

  Besturen in tijden van onbehagen

  Reageer
  'Democratie is conflict' Overheden staan voor grote maatschappelijke opgaven. Dit vraagt om een krachtig bestuur. Maar hoe sterk zijn de lokale besturen in Nederland? Met de estafette 'Thorbecke …
 • Burgers vragen meer van het lokaal bestuur dan eens in de vier jaar te worden gehoord, mensen willen permanent bij het lokaal beleid worden betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in velerlei vormen van innovatieve burgerinitiatieven. Vier maanden lang – van september tot en met december 2018 –zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland getrokken met de estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur, op zoek naar inspirerende voorbeelden van moderne burgerparticipatie.

  Nieuwe vormen van samenwerking tussen burger en bestuur

  Aart Verschuur 1 reactie
  Burgers vragen meer van het lokaal bestuur dan eens in de vier jaar te worden gehoord, mensen willen permanent bij het lokaal beleid worden betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in velerlei vormen …
 • Van september tot en met december 2018 trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland met de estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Burgers vragen meer van het lokaal bestuur dan eens in de vier jaar te worden gehoord, ze willen permanent bij het lokaal beleid worden betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in allerlei vormen van burgerinitiatief. Eerder schonken we aandacht aan participatie in sociaal beleid (Leeuwarden), de energietransitie (Amersfoort) en veiligheid en leefbaarheid (Rotterdam). Dit maal strijkt de estafette op donderdag 13 december 2018 neer in Haarlem (omgevingswet).

  Onze omgevingswet

  Aart Verschuur Reageer
  Van september tot en met december 2018 trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland met de estafette Vernieuwing Lokaal …
 • Kompas 2019 - Estafette Vernieuwing lokaal bestuur. De burger centraal

  Kompas 2019 - Estafette Vernieuwing lokaal bestuur

  BZK Reageer
  De grote transities in de samenleving hebben alleen kans van slagen wanneer er voldoende draagvlak is. Daarvoor is een nieuwe verstandhouding tussen burger en lokaal bestuur nodig. 
 • Van september tot en met december 2018 trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland met de estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Burgers vragen meer van het lokaal bestuur dan eens in de vier jaar te worden gehoord, ze willen permanent bij het lokaal beleid worden betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in allerlei vormen van burgerinitiatief. Eerder schonken we aandacht aan participatie in sociaal beleid (Leeuwarden) en de energietransitie (Amersfoort)

  Veiligheid en leefbaarheid als coproductie

  Aart Verschuur Reageer
  Van september tot en met december 2018 trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland met de estafette Vernieuwing Lokaal …
 • Estafette vernieuwing lokaal bestuur - Amersfoort
 
Van september tot en met december trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door Nederland met de estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Burgers vragen meer van het lokaal bestuur dan eens in de vier jaar te worden gehoord, ze willen permanent bij het lokaal beleid worden betrokken. Deze betrokkenheid uit zich in allerlei vormen van burgerinitiatief. De eerste bijeenkomst was in Leeuwarden, op 28 september, waar centraal stond hoe de rol van de burger in het sociaal domein vorm krijgt. De tweede bijeenkomst was op 1 november in Amersfoort. Onderwerp: energietransitie.

  Energie in eigen hand

  Aart Verschuur Reageer
  Estafette vernieuwing lokaal bestuur - Amersfoort   Van september tot en met december trekken het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Gesprek Centrum en Binnenlands Bestuur door …

Meest gelezen

Data Thorbecke 2030

De vijf bijeenkomsten van Thorbecke 2030 bestaan uit:

16 januari 2020 – gemeente Oss
KOMPAS ‘Besturen in tijden van onbehagen’

5 maart 2020 - gemeente Almere
Raad van de toekomst, toekomst van de raad

5 november 2020 - gemeente Súdwest Fryslân
Schaal en betrokkenheid, democratie in de kern


26 november 2020 - provincie Noord-Brabant
Bestuurskracht in de regio


3 december 2020 - Arminius Rotterdam
Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied


 

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!