of 58952 LinkedIn

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Als provincie, gemeente of waterschap wil je je ideeën tot een succes maken en uitbouwen. Het verschil maken in je stad of regio en de wereld een stukje beter maken. Dit kan door goed ondernemerschap en maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. En door te snappen wat er moet, wat er mag en wat er kan. RVO helpt provincies, gemeenten en waterschappen vooruit op het gebied van duurzame, internationale, agrarische en innovatieve vraagstukken.

Onze mensen snappen als geen ander wat er nodig is om visies te realiseren. Wij bieden voorlichting en advies, financiering, de juiste contacten of een goed gesprek. Zo vinden we samen antwoorden op de complexe vraagstukken waar we voor staan en bouwen we aan de wereld van morgen. Samen maken we Nederland economisch sterker en duurzamer.

 

Meer informatie vindt u op: www.rvo.nl/overheden


 • Europese subsidieprogramma LIFE opent nieuwe call. Partijen met (innovatief) idee voor een natuur-, milieu- of klimaatproject kunnen hun voorstel indienen.

  Europese subsidieprogramma LIFE opent nieuwe call

  RVO Reageer
  Het Europese subsidieprogramma LIFE is vanaf 2 april 2020 open voor aanvragen. Dat betekent dat Nederlandse bedrijven, overheden, waterschappen, kennisinstellingen en andere partijen met een …
 • Online consultatie toekomst EU subsidieprogramma LIFE

  Online consultatie toekomst EU subsidieprogramma LIFE

  RVO Reageer
  Er komt een nieuwe periode (2021-2027) aan van het Europese subsidieprogramma LIFE. De Europese Commissie nodigt daarom partijen uit deel te nemen aan een online consultatie. In een vragenlijst van …
 • Werkt u bij een provincie, gemeente of waterschap? Help de dienstverlening van RVO te verbeteren

  Werkt u bij een provincie, gemeente of waterschap?

  RVO Reageer
  Help de dienstverlening van RVO te verbeteren! RVO werkt al veel voor en samen met provincies, gemeenten en waterschappen. Dat doen we op tal van onderwerpen, zoals de energietransitie, …
 • Telefonisch spreekuur subsidieprogramma LIFE. Een (innovatief) idee voor een natuur-, milieu of klimaatproject of plannen om aan de circulaire economie te werken?

  Telefonisch spreekuur subsidieprogramma LIFE

  RVO Reageer
  Een (innovatief) idee voor een natuur-, milieu of klimaatproject of plannen om aan de circulaire economie te werken? Begin april 2020 gaat er weer een call van het subsidieprogramma LIFE open voor …
 • Soepeler spoorwegverkeer in Botlek dankzij CEF-subsidie.

  Soepeler spoorwegverkeer in Botlek dankzij CEF-subsidie

  RVO Reageer
  Bouwconsortium SaVe bouwt in het Botlekgebied bij Rotterdam aan het Theemswegtracé. Het spoorverkeer hoeft daardoor niet meer over de Calandbrug, maar gaat via een spoorwegviaduct. Zo heeft …
 • Brede steun voor versnelde verduurzaming woningen. Landelijk ondersteuningsprogramma Renovatieversneller.

  Brede steun voor versnelde verduurzaming woningen

  RVO Reageer
  De Rijksoverheid en brancheorganisaties TechniekNL, Bouwend Nederland en Aedes gaan samen de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad flink versnellen. Dit doen ze in het landelijke …
 • Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ). Ook in 2020 hulp bij langer zelfstandig thuis wonen.

  Ook in 2020 hulp bij langer zelfstandig thuis wonen

  RVO Reageer
  Sinds medio 2019 is het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) actief. RVO heeft dit team ingericht namens de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken (BZK). Dit …
 • Datacenterketen regio Amsterdam wil 40% energie besparen. Duurzamere digitale economie

  Datacenterketen regio Amsterdam wil 40% energie besparen

  RVO Reageer
  Datacenters in de regio Amsterdam, verwante bedrijven en overheden gaan samen aan de slag met energiebesparing. Dit initiatief dat Lower Energy Acceleration Program (LEAP) heet, wil de komende 3 …

Contactgegevens

RVO werkt al veel voor en samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Dat doen we op tal van vraagstukken, zoals het klimaatakkoord, leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, regionale economie en duurzaam ondernemen. RVO heeft adviseurs die als regio-liaisons optreden en uw gemeente in contact brengen met de juiste deskundigen binnen onze organisatie.

 

Bekijk hier alle contactmogelijkheden. Of stel uw vraag direct aan een van onze regio-liaisons.

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Telefoon: 088 042 42 42

Website: www.rvo.nl/overheden

Meest gelezen

Maak kennis met ons

Thema's voor provincie, gemeente en waterschap

Bloggers

Whitepapers

Agenda

Bekijk hier onze evenementen en verslagen van voorgaande evenementen.