of 63561 LinkedIn

Doorrekening concept-klimaatakkoord

AfbeeldingEen doorrekening neemt de transitiestress niet weg – duidelijkheid wel!

De doorrekening is daar – na maanden rekenwerk kwamen PBL en CPB met een uitwerking van het concept-klimaatakkoord. De conclusie liegt er niet om: al zit er veel potentie in de plannen, de kans is groot dat de beoogde emissiereductie van 48,7 megaton CO2 in 2030 niet gehaald gaat worden. Daarom was het goed dat het Kabinet gelijk na de presentatie van de doorrekening kwam met plannen om meer CO2 te reduceren en de lasten eerlijker te verdelen (1/3 bij de burger en 2/3 bij de bedrijven). Maar de onzekerheidsmarges van de doorrekening van de onderzoeksinstituten liegen er echter ook niet om. De invulling van subsidieregelingen, aanbestedingen en tenders, juridische uitwerkingen, prijsdalingen in accu’s, beschikbaarheid van duurzame biobrandstoffen, de elektriciteitsvraag – allerlei factoren, zoals onzekere gedragseffecten zorgen voor onzekerheid.

Onzekerheid leidt tot stress

Volgens mij hangt het succes van het klimaatakkoord precies daarvan af. De onderhandelingen aan de klimaattafels en de daaruit gekomen voorstellen laten zien dat de bereidheid voor een transitie er is. Bedrijven zijn ermee bezig en zijn bereid de pijn te lijden. Maar totdat er duidelijkheid is over al die aanbestedingen, lijden bedrijven en burgers vooral onder stress. Transitiestress. De vraag is vooral: hoe krijgen we de stress eruit en bieden we burgers en bedrijven zekerheid?

 

De regering moet vooral heldere keuzes maken. En daar wil ik best een handje mee helpen. In onze steun aan de campagne van MVO Nederland pleitte PitPoint er al voor: beprijs CO2! Rutte en Wiebes kondigden gisteren aan om met de CO2-heffing bedrijven meer te belasten dan de burger, maar het kan nog doeltreffender en duidelijker. Trek die co2belasting door naar de mobiliteit! Rijd je minder, met een milieuvriendelijke auto of met een zero-emissie auto? Dan betaal je ook minder. Dat is eerlijk en bovenal duidelijk – een gezonde voedingsbodem voor draagvlak én voor het wegnemen van onzekerheid. Enige onduidelijkheid is dat we tussentijds ongetwijfeld ergens overstappen op kilometerheffing… daar had natuurlijk een invoerdatum in het akkoord voor moeten staan.


Transitiestress leidt tot verkeerde keuzes

Tot die tijd betekent onze transitiestress vooral dat we niet de juiste keuzes maken. PBL-directeur Hans Mommaas verwoordde dat gisteren bij de presentatie al: “burgers vragen zich af: koop ik nog eenmaal die nieuwe benzineauto? Of maak ik toch de overstap naar elektrisch?” En dat geldt net zozeer voor het bedrijfsleven.

 

Neem een willekeurige wagenparkbeheerder van een bedrijf met een dertigtal bedrijfsauto’s die jaar voor jaar vernieuwd moeten worden. Die bladert ieder jaar door een catalogus met auto’s en kijkt naar wat ermee vervoerd kan worden, gebruikersgemak, dat soort zaken. Het klimaatakkoord geeft jaar voor jaar aan t/m 2030 hoe de bijtelling, aankoopsubsidie, MRB en BPM eruit gaat zien voor alle voertuigen. Maar wat te doen met de energietransitie als de voertuigen die financieel gestimuleerd worden nog niet voldoende te koop zijn?

 

Precies daar zou het klimaatakkoord te hulp moeten schieten: het klimaatakkoord zou burgers en bedrijven moeten helpen met het maken van de juiste keuzes. En daar is een daadkrachtige overheid voor nodig. Er moeten volgens PBL “politieke keuzes gemaakt worden waarmee onzekerheden over het precieze effect van de voorgestelde maatregelen afnemen”. Kabinet; pak die verantwoordelijkheid en help Nederland uit de stress!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
tragisch=strategisch
Door p op
Ach rekenen.

Het gas is op (olie hebben we al nauwelijks) en voor onze energiezekerheid worden we nu wel erg afhankelijk van verre buitenlanden.

Alternatieve energie bronnen en energiesystemen zijn in opkomst. Tragische keuze is dan ook daar in te investeren. Ja dat leidt tot onzekerheid-andere route leidt tot afhankelijkeheid.

Oja en dan is er nog dikke kans dat die nieuwe energiebronnen best wel goedkoop worden
Door Spijker (n.v.t.) op
Het neemt totaal geen transitiestress weg:
1. de doorrekening is namelijk gebaseerd op foutieve energieverbruikscijfers (in plaats van de cijfers van 2018 zijn die van 2017 gebruikt).
2. er wordt gesproken over een compensatie via een lagere energiebelasting in 2020 van E 75 op jaarbasis, dus niet meer dan een fooi tegenover een hogere energiebelasting voor een gemiddeld gezin in 2019 van ca. E 300 op jaarbasis. En dan hebben we het nog niet eens over deze relatief hoge lastenverzwaring voor AOW'ers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden die al ongeveer 10 jaar op bijna nul indexering staan.
Door Koos (Adviseur duurzaamheid) op
Deze ‘doorrekening’ betreft slechts 124 van de circa 600 voorgestelde maatregelen en houdt geen rekening met maatregelen uit paralelle sporen; hoeveel duurder is het bereiken van een verwachte niet-meetbare doelstelling nu echt?
Juist; dit is maar een klein stukje van de informatie en berust ook nog eens op de onzekerheid van in het verleden onjuist gebleken modellen..... hmmm.
Door Ben (gemeentejurist) op
Even recapituleren:

- Bij de verkiezingen voor de tweede kamer in 2017 was het 'klimaat' GEEN onderwerp.
- Na de verkiezingen komt opeens het 'klimaatakkoord (akkoord, wie dan?) naar boven met een astronomisch kostenplaatje en een marginaal verwaarloosbaar effect.
- Strengere normen dan in Europees verband afgesproken en radicale besluiten zoals van het gas af en helemaal gaan voor windmolens en elektrische auto's en dat allemaal liefst op zo'n kort mogelijke termijn
- Maatregelen die geen onderwerp waren tijdens de verkiezingen en waar het electoraat zich dus niet over uit kunnen laten. Een democratisch mandaat ontbreekt.
- Apocalyptische beelden worden geschetst om een en ander te rechtvaardigen waarbij ik me afvraag; wie zijn de echte populisten die angst zaaien?


En dan is men verbaast dat het Forum voor Democratie de laatste verkiezingen heeft gewonnen? De gevestigde partijen hebben laten zien dat ze op belangrijke onderwerpen als immigratie, EU, 'klimaat', pensioenen, de soevereiniteit van de natiestaat, verstikkende politieke correctheid volstrekt onbetrouwbaar zijn en altijd EXACT dat doen wat tegen de belangen van ons land is en wat rationeel is.
Door Petra op
Het klimaatbeleid stoelt op verouderde cijfers uit het voorlaatste IPCC-rapport (voor kenners: AR5 uit 2013). Er is in 2018 een nieuw rapport (SR15) van de internationale IPCC-experts verschenen en daarin staan weer heel andere cijfers.

Volgens de laatste inzichten van het IPCC mag de helft meer CO2 en andere broeikasgassen worden uitgestoten dan in het verleden is gedacht om de wereldwijde temperatuurstijging binnen 2 graden Celsius te houden – zoals in het Klimaatakkoord van Parijs staat verordonneerd. En om de opwarming binnen 1,5 graad te houden (wat de voorkeur heeft van de internationale experts) mag de emissie zelfs tweemaal zo hoog zijn als in het verleden is aangenomen.

Voor de duidelijkheid: ik geloof niet in de CO2-hoax, ik vind wel dat we op zoek moeten naar alternatieve (niet-fossiele) energiebronnen. Laten we onszelf daarbij wel de tijd gunnen om ons geld op de juiste tijd en aan de juiste zaken uit te geven. Van wat er nu aanstaande is worden bijna alle Nederlanders financieel arm, de middengroep subsidieert nu al fors de nieuwste speeltjes voor 'de rijken' en zal straks ook nog de kosten van 'de armen' voor zijn rekening moeten nemen.

Contactgegevens

AfbeeldingTotal

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

www.total.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers