of 64707 LinkedIn

Evides uit de PZEM

Guillaume van den Dool Reageer

De Zeeuwse lokale overheden zitten in zwaar weer. 4 van de 13 gemeenten staan onder financieel toezicht, de provincie Zeeland heeft een netto schuldpositie. In Zeeland werd het energiebedrijf nooit verkocht. In de andere provincie bleven de kabels- en leidingen en het drinkwater met hun dividenden achter. Alleen in Zeeland komen die dividenden niet ten goede aan de lokale overheden. Het Evides-dividend verdampt in de PZEM-verliezen, veroorzaakt door lage energieprijzen.

Die overheden willen Evides en PZEM ontvlechten, publiek/overheid versus privaat/markt scheiden. Dan zouden die Evides-dividenden naar die overheden gaan. PZEM houdt 50 procent van de Evides. De PZEM is voor 50 procent van de provincie Zeeland, voor 45 procent van de 13 Zeeuwse gemeenten en 5 procent voor de rest. 20 miljoen euro richting de aandeelhouders, 10 miljoen naar de provincie en 9,5 miljoen naar de gemeenten.

 

GS vindt dat het moet via een aandelenafsplitsing, het scheiden van het economische en het juridische eigendom van de Evides-aandelen. De lokale overheden kopen dan het juridische eigendom van die aandelen. Het economische eigendom blijft samen met het dividend bij de PZEM. Het geld om dat juridische eigendom te kopen moet geleend worden. Het Evides-dividend gaat dan nog steeds niet naar die lokale overheden.

 

Waarom betalen voor iets waar je al eigenaar van bent. In boek 2 van het BW vindt men de juridische (af)splitsing. Bij de juridische (af)splitsing gaan alle rechten en plichten onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. Er zijn 2 verschillende vormen: ‘afsplitsing’ of ‘zuivere splitsing’. Bij de juridische afsplitsing ontstaat er een nieuwe rechtspersoon. De juridische afsplitsing stelt als eis dat de aandeelhouders van die nieuwe rechtspersonen precies dezelfde zijn als die van de achterblijvende rechtspersoon. De splitsing vindt plaats bij notariële akte. Gelijk eigenaar, gelijk dividend, geen lening, geen cash en de scheiding privaat-publiek is er.

 

Benadeling van schuldeisers bij een juridische afsplitsing wordt voorkomen door een verzetsprocedure bij de Ondernemingskamer. Het splitsings-voornemen wordt bekend gemaakt in het handelsregister. Iedere bestaande schuldeiser kan in verzet komen als hij benadeling vreest. Wettelijk is bepaald dat zowel de achterblijvende rechtspersoon als de (nieuwe) verkrijgende rechtspersoon aansprakelijk zijn tot nakoming van bestaande verplichtingen die de splitsende rechtspersoon had op het moment van de splitsing. Zelfs GS zegt dat het zo kan.

 

GS heeft toch besloten dat het via de aandelenafsplitsing moet. De reden is simpel: PZEM is structureel verliesgevend, het is bedrijfseconomisch onverantwoord. Blijkt de juridische afsplitsing er nu juist voor dit soort situaties te zijn en om via een rechterlijke belangenafweging mede de schuldeisers te beschermen. Toch nee! Is het omdat het voorstel afkomstig is van de fractie van Forum voor Democratie?  

 

Of droomt GS dat het rijk via het compensatie-pakket Marinierskazerne een dot geld gaat geven voor die ontvlechting? Maar waarom? Gekke Gerrit woont toch niet in het Torentje? Het kan immers (bijna) gratis via de juridische afsplitsing. Beter de Westerscheldetunnel tolvrij te maken. Iets dat 83 procent van de Zeeuwen wil.

Guillaume van den Dool

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.