of 64204 LinkedIn

Over Morgen

Wij zijn Over Morgen: Ruim 80 adviseurs die zichtbare oplossingen bieden voor een betere en toekomstbestendige leefomgeving. Oplossingen met blijvende maatschappelijke impact, op het snijvlak van duurzame gebiedsontwikkeling en energietransitie.

Daar waar mensen samenleven en zich ontwikkelen, ontstaan nieuwe maatschappelijke opgaven en nieuwe vragen naar ruimte en energie. De druk op onze leefomgeving neemt toe. De transitie naar duurzame energie is niet langer een vraag-, maar een uitroepteken. Moderne opgaven vragen continu om nieuwe oplossingen. Oplossingen bedenken en waarmaken, dat is wat Over Morgen drijft.

 

Wij zijn verbinders die elke dag verder kijken en anders durven te denken. We bundelen de krachten van mensen en organisaties met ambities in de leefomgeving. We organiseren samenwerking, ondersteunen bij investeringsbeslissingen, brengen inzichten met onze toepassingsgerichte informatieproducten en realiseren programma’s, plannen en projecten. Dit doen we door inzet van onze expertise, slimme producten en doortastende strategieën.

 

Bij Over Morgen zorgen we ervoor dat veranderingen uitgroeien tot blijvende verbeteringen, gebaseerd op feiten en data en altijd met maatschappelijke en duurzame impact. Ons doel is een slimmere, groenere, betere wereld, elke dag weer. Als het nodig is, veranderen we het speelveld, als het passend is, investeren we mee. Over Morgen begint nu.

 

Maak kennis met ons op overmorgen.nl en lees onze blogs.


 • Transitiepad warmtenet na 2030. Het alternatief voor aardgas in een wijk

  Transitiepad warmtenet na 2030

  Over Morgen Reageer
  Over Morgen brengt de  warmtransitie in praktijk . Dat doen we met zogeheten ‘transitiepaden’. Een transitiepad schetst wat het alternatief voor aardgas in een wijk zou kunnen zijn, …
 • Wat de Omgevingswet in 2022 moet gaan betekenen. Van visie naar uitvoering.

  Wat de Omgevingswet in 2022 moet gaan betekenen

  Over Morgen Reageer
  Van visie naar uitvoering. Sinds 2011 zijn we in Nederland bezig met de Omgevingswet. Afgelopen jaren heeft Over Morgen verschillende overheden geholpen met  de wet onder de knie te krijgen . …
 • Mobiliteit Merwedekanaalzone. In het woningbouwproject Merwedekanaalzone zijn er grote ambities op het gebied van duurzame mobiliteit

  Mobiliteit Merwedekanaalzone

  Over Morgen Reageer
  Over Morgen is door de Gemeente Utrecht en betrokken projectontwikkelaars geselecteerd als Kwartiermaker Mobiliteit voor de oprichting van het Mobiliteitsbedrijf voor de  Merwedekanaalzone . …
 • Project CLIC helpt netcongestie oplossen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken samen

  Project CLIC helpt netcongestie oplossen

  Over Morgen 1 reactie
  TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, meldde vorige week dat het hoogspanningsnet in Gelderland en Flevoland nagenoeg vol is. Zonne- en windparken kunnen hierdoor niet worden …
 • Kwetsbare gebieden op de kaart met Missing Maps. Bijdragen aan het goede doel

  Kwetsbare gebieden op de kaart met Missing Maps

  Over Morgen Reageer
  Elk jaar worden ruim 200 miljoen mensen getroffen door humanitaire of natuurrampen waarbij vele doden vallen. Veel van de plaatsen waar deze rampen plaatsvinden ontbreken letterlijk op elke kaart. …
 • Subsidie Volkshuisvestingsfonds. Herstructurering van kwetsbare gebieden. Ondersteuning bij de subsidieaanvragen

  Subsidie Volkshuisvestingsfonds

  Over Morgen Reageer
  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft € 413 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds toegekend aan gemeenten en regio’s voor de herstructurering van kwetsbare …

Contactgegevens

AfbeeldingOver Morgen

Kleine Koppel 26

3812 PH Amersfoort

+31 (0) 33 3036800

overmorgen.nl

Meest gelezen

Video

Wilt u eens in gesprek met Over Morgen?
Neemt u gerust contact met ons op.

Whitepapers

Bloggers