of 64231 LinkedIn

Omgevingswet ontketent digitale revolutie

Dimitri van Hees 2 reacties

Tot nu toe blinkt de overheid, bijvoorbeeld als het gaat om IT, niet uit als het gaat om zaken als open minded, modern en ongecompliceerd. Maar de Omgevingswet dwingt de overheid anders te kijken. Ook naar IT.

Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen: elk van hen heeft zijn eigen medewerkers, IT-leveranciers, software, standaarden en regelgeving. In de afgelopen jaren is een grote hoeveelheid aan middelen, tijd en geld verspild als gevolg van complexe wetgeving die leidt tot ineffectieve samenwerking tussen overheidsorganisaties. Maar er is een oplossing in zicht. Dat is de Omgevingswet, die eind maart ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd en waarvan de eerste fase gerealiseerd moet zijn in 2018.

 

Hoewel een grote hoeveelheid geld is gereserveerd voor dit project, zal het een flinke uitdaging zijn om voldoende gekwalificeerde mensen en organisaties te vinden die bij kunnen dragen om het project op de rails te zetten en te laten rijden. Een voorname rol daarbij is weggelegd voor softwareontwikkelaars, waarbij een aanpak van LEAN en Agile leidend is. We moeten de overheid zien als startup, waarbij ontwikkelaars toegang krijgen tot linked data door middel van semantische API’s, dataplatforms, et cetera.

 

Wat dat betreft gebeurt er al veel. Zo zijn overheidsorganisaties bezig met nieuwe technologieën, het uitzetten van onderzoeksvragen en manieren om innovatie te bevorderen. En zo wordt er geprobeerd om de Nederlandse digitale economie te stimuleren door het creëren van een StartupDelta. De nieuwe wet dwingt de overheid om de ontwikkeling van een volwassen digitale samenleving te versnellen. Dat vraagt om meer (academisch geschoolde) IT-mensen. Het lijkt alsof de Omgevingswet op het juiste moment is gekomen en een ware digitale revolutie heeft ontketend.

 

Leidend als het gaat om overheids-IT is het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Het digitaliseren, verrijken, onderhouden, standaardiseren en het ontsluiten van ruimtelijke gegevens zijn sinds de introductie van computers kernactiviteiten geweest van het ministerie van I&M. Niet echt verrassend dan ook dat het dit ministerie is dat de leiding heeft over de totstandkoming van de Omgevingswet. In dat kader zijn twee overheidsorganisaties recent begonnen met projecten: Geonovum en het Kadaster.

 

In september 2015 heeft Geonovum een aanbesteding uitgezet, waarin partijen werden uitgenodigd voor het beantwoorden van een drietal onderzoeksvragen met betrekking tot het doorzoekbaar, vindbaar en begrijpelijk maken van ruimtelijke gegevens op het web. Cruciaal bij een immens proces als de Omgevingswet.

 

Ook bij het Kadaster gebeurt het nodige. Zij zijn het belangrijkste punt voor ruimtelijke gegevens binnen de overheid, maar tot voor kort was die ‘digitale goudmijn’ alleen toegankelijk voor GIS-experts en geo-ontwikkelaars. Daar wil het Kadaster verandering in aanbrengen. Het is recent gestart met een project om een ??dataplatform op te zetten dat niet alleen gebruikt kan worden door GIS-experts en geo-ontwikkelaars, maar ook door webontwikkelaars, softwareingenieurs of medewerkers bij de overheid.

 

Met de Omgevingswet worden procedures sneller, eenvoudiger en goedkoper. Dat is niet de enige winst. De grootste winst is wat mij betreft dat het de overheid anders leert kijken. Bijvoorbeeld richting IT. Open minded, modern en ongecompliceerd…

 

Dimitri van Hees is oprichter van Apiwise. De tekst is een samenvatting van de originele Engelstalige versie

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door adriaan op
Slager-keurt-eigen-vlees verhaal.

Door Paul (Senior adviseur) op
Wie kent het DKD nog? Zoals zo vaak wordt procesverandering en change management overgeslagen. De 2 grootste oorzaken waarom IT projecten mislukken en bovenstaand dezelfde weg zal inslaan als het simpel als een IT oplossing wordt gepresenteerd