of 59130 LinkedIn

Nysingh advocaten-notarissen

De overheidssector zet je niet met één streep verf op het doek. Overheidsprojecten beperken zich zelden tot één rechtsgebied. De marktgroep Overheid van Nysingh bestaat uit een uitgebreid team van specialisten binnen alle rechtsgebieden die voor de overheid relevant zijn. Daardoor bekijken wij uw project ook van uit een andere invalshoek. Benaderbaar en laagdrempelig weten onze mensen de weg te vinden naar een integrale oplossing die van alle zijden belicht is. Daardoor weten we er meer van.


 • Beoordeling start verjaringstermijn blijft lastig

  Reageer
  mr. E. Bos-van den Berg (Elly)   De Hoge Raad heeft op 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:552 een arrest gewezen waarin de vraag centraal stond wanneer de vijfjaars-verjaringstermijn van artikel …
 • Wbp: over data-eigendom en bewerkersovereenkomsten

  Reageer
  mr. drs. P-A.T.A.M. van Egmond (Pim-André) Er zijn veel wijdverspreide misverstanden met betrekking tot privacy. Dit leidt regelmatig tot discussie. Zo is er vaak onenigheid over de vraag …
 • Kosten executie hoger dan opbrengst

  Reageer
  mr. E.I. Speelman (Erin)   Rb Den Haag 24 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4421 In deze zaak heeft de gemeente vanwege een betalingsachterstand van – onder andere – diverse …
 • Gemengde overeenkomst beëindigen

  Reageer
  mr. F.J. van Beek (Frank)   Onlangs heeft de Hoge Raad (HR 10-03-2017; ECLI:NL:HR:2017:405 ) nog eens duidelijk gemaakt hoe om te gaan met beëindiging van een gemengde overeenkomst. Een …
 • Rechter niet verplicht dwangsom te maximeren

  Reageer
  mr. E.I. Speelman (Erin)   In een uitspraak van de Hoge Raad van 24 februari 2017 ( ECLI:NL:HR:2017:310 ) is reeds in een eerder stadium sprake geweest van een veroordeling om op straffe van …
 • Gedoogplicht en aanvaard risico

  Reageer
  Bas ten Kate   De Raad van State heeft in de  uitspraak van 1 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:524)  een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 7.14 …
 • KB California: publiek belang en strijd met het recht

  Reageer
  Alrik Bijkerk   Eind januari heeft de Kroon de eerste KB’s van 2017 geslagen. Het betreft onder meer het KB van 25 januari 2017 (nr. 2017000112) inzake California 1. Dit KB bevat enkele …

Contactgegevens

AfbeeldingNysingh advocaten-notarissen

 

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35 

www.nysingh.nl

Meest gelezen

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding