of 59130 LinkedIn

Nysingh advocaten-notarissen

De overheidssector zet je niet met één streep verf op het doek. Overheidsprojecten beperken zich zelden tot één rechtsgebied. De marktgroep Overheid van Nysingh bestaat uit een uitgebreid team van specialisten binnen alle rechtsgebieden die voor de overheid relevant zijn. Daardoor bekijken wij uw project ook van uit een andere invalshoek. Benaderbaar en laagdrempelig weten onze mensen de weg te vinden naar een integrale oplossing die van alle zijden belicht is. Daardoor weten we er meer van.


 • Actualiteiten Staatssteun. Nysingh Online Seminar 9 november 2017.

  Actualiteiten Staatssteun

  Reageer
  Nysingh Online Seminar 9 november 2017. Donderdag 9 november a.s. van 11.00 – 12.00 uur organiseren wij weer een online seminar Actualiteiten Staatssteun voor medewerkers van overheden. …
 • Persoonsgegevens: prostitutie en afvalpassen

  Reageer
  Mr. R.C.K. van Andel (Carola)   Recent heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) twee voor de overheidspraktijk interessant besluiten gepubliceerd. De gemeente Den Haag mag persoonsgegevens …
 • Nihil-aanbod in het minnelijk overleg

  Reageer
  Jessica de Roos De provincie Drenthe heeft de onteigening verzocht van gronden waarvan zij zelf eigenaar is, maar waarop een tankstation wordt geëxploiteerd op basis van een concessie. Volgens …
 • Privacy Impact Assessment (PIA)

  Reageer
  mr. drs. P-A.T.A.M. van Egmond (Pim-André) .   Bij  Kamerbrief van 29 september 2017  heeft de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer het nieuwe model aangeboden …
 • Afwijking van advies onrendabele top. Gerechtshof Den Haag kent een veel hogere vergoeding toe.

  Afwijking van advies onrendabele top

  Reageer
  Bas ten Kate   In zijn arrest van 25 juli 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag een veel hogere vergoeding toegekend wegens een onrendabele top dan door de rechtbankdeskundigen …
 • Ontwerp onteigeningsbesluit statusloos model?

  Reageer
  mr. J. de Roos (Jessica)   In het ontwerp onteigeningsbesluit wordt in beginsel niet uitdrukkelijk aandacht besteed aan individuele belanghebbenden. Tegen het ontwerpbesluit dat heeft …
 • Verruimde toepassing van het vertrouwensbeginsel?

  Reageer
  mr. M.R. Kruisselbrink (Matthias)   De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 19 juli 2017 een aardige uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel en de …
 • Verleggen kabels onteigening Blankenburgverbinding

  Reageer
  Carola van Andel In de Staatscourant van 11 juli 2017 is gepubliceerd het Koninklijk Besluit van 14 juni 2017 ( nr. 201700975 ) voor de onteigening ten behoeve van de Blankenburgverbinding.

Contactgegevens

AfbeeldingNysingh advocaten-notarissen

 

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35 

www.nysingh.nl

Meest gelezen

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding