of 59220 LinkedIn

Burgers Sint Anthonis maken zelf hun keuzes wel

Nicole Lemlijn 1 reactie

Meneer Bijl (Perikles-instituut), u vliegt in deze rubriek op 22 december 2017 flink uit de bocht door suggestief, ongenuanceerd en ongehinderd door enige feitenkennis op de persoon te spelen.

Hiermee beschadigt en kwetst u mensen en dat is precies de reden waarom velen de politiek de rug toe keren. Het staat u vrij een inhoudelijke column te schrijven, maar waarom oordeelt u over Ingrid Voncken zonder haar, haar omgeving of het CDA Sint Anthonis ooit gesproken te hebben?

 

Wat ik verwerpelijk vind is dat u hiermee een hardwerkend bestuurder wegzet als 'baantjesjager' en 'pluche-klever'. Treurig voor iemand die beroepsmatig pretendeert bezig te zijn met het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur. Bovendien suggereert u onwaarheden. De uitspraken dat Voncken niet enthousiast is over Sint Anthonis, een baantjesjager is en daar niet wil wonen zijn nergens op gebaseerd en is daarmee uit de lucht gegrepen.

 

Mijnheer Bijl, ik ken Ingrid Voncken wél, ik heb samen met haar gestudeerd en een jaar met haar in het college van B&W in Sint Anthonis samengewerkt. In dat jaar heb ik ervaren dat Voncken een hardwerkende wethouder is, die overdag én ’s avonds én in het weekend voor de gemeente bezig is, klaar staat en absoluut zichtbaar is op vele bijeenkomsten. Dat doet ze met volle overtuiging omdat ze zaken in gang wil zetten die zij voor de inwoners en ondernemers van groot belang acht.

 

Aan betrokkenheid dus geen gebrek en de term ‘baantjesjager’ lijkt mij dan ook zeker niet van toepassing. Doel en middel moeten niet worden verward. Het doel lijkt mij in deze een grote betrokkenheid van de wethouder bij de gemeente. Om dat te stimuleren bestaat de gewoonte om ook in die gemeente te wonen. Omdat het doel gezien de grote betrokkenheid van Voncken bereikt is, is de noodzaak tot verhuizen mijns inziens ook verdwenen. Daarnaast is het opvallend dat u niet consequent bent meneer Bijl. Want u vindt de ene keer de regels leidend én heilig (het woonplaatsbeginsel) en sóms stelt u ze ter discussie (de invulling van de kieslijst). Het is duidelijk dat dit geen respect afdwingt.  

 

Los van de noodzaak tot verhuizen, heb ik in de krant gelezen dat het voor Voncken wél bespreekbaar is om in Sint Anthonis te gaan wonen. Voncken heeft eerder laten zien (voor haar wethouderschap in Gennep), dat zij indien nodig voor haar werk verhuist. In hoeverre deze (financiële) belasting van waarde is voor de inwoners mag zoals aangegeven betwijfeld worden. Ook door de kleine huidige reistijd van 15 minuten. Het is niet voor niks geweest dat het CDA een dringend appel op haar heeft gedaan om haar voor de gemeente te behouden.

 

Het lokale CDA en Voncken zijn in elk geval transparant over hun bedoelingen.  Laat de kiezer maar bepalen en daarmee de door u zo gewenste democratie zijn werk doen. Dan zal blijken of de regels of de kwaliteit van besturen, betrokkenheid en motivatie leidend zijn.

 

Nicole Lemlijn

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door C.F. de Graaf (ambassadeur SENATUS CONSULTUM (www.senatusconsultum.nl)) op
Geen sterk verhaal. Een lijsttrekker hoeft niet per sé wethouder te worden. Hij/zij als lijsttrekker moet vooral veel stemmen ophalen. Een beoogd wethouder hoeft dus geen lijsttrekker te zijn. Je kunt wel op de kandidatenlijst aangeven, dat nummer 2 of drie etc. op de lijst tevens beoogd wethouder is. Het allerbelangrijkste van een volgorde van een lijst is, dat je met zo'n lijst zo hoog mogelijk aantal stemmen wenst op te halen. Dus vandaar: maximaal 40 of meer kandidaten op de lijst die voor iedereen herkenbare dingen doen in en voor de gemeenschap. Het lijkt me wel gewenst dat een beoogd wethouder wel de intentie heeft om ook daadwerkelijk te verhuizen. Ingrid Voncken heeft hier ruimschoots de tijd voor gehad, dus nu moeten er wel harde toezeggingen komen en anders kan ze geen kandidaat gemeenteraadslid zijn, tenzij de wetgeving hiervoor uitdrukkelijk ruimte laat.. En dat is toch het begin om wethouder te kunnen worden en onderdeel te zijn van een gemeenschap!