of 59130 LinkedIn

De Overheid als onderhandelaar

Christa de Ruyter 7 reacties

De Britten hebben op 23 juni tijdens een referendum voor een Brexit gestemd. Een groot deel van de voorstanders wilde hiermee de arbeidsmigratie inperken. Toen vrijdagochtend de uitslag bekend werd, vonden enkele Britten dat deze migranten per direct moesten vertrekken. De Brexit werd een vrijbrief voor racistisch geweld tegen Poolse en andere migranten. 

Op hetzelfde moment verkondigen politici dat Groot-Brittannië onderdeel moet blijven van de vrije handelszone van de EU. Hierbij hoort een vrij verkeer van personen. Tijdens de onderhandelingen met de EU zal dus mogelijk niets aan migratie gedaan worden. Dit voorbeeld toont aan dat veel mensen de complexiteit van onderhandelingen niet begrijpen. Hierdoor is er weinig begrip voor het beleid van overheden. Van de Britten heeft 52 procent voor een Brexit gestemd. Dit betekend dat 48 procent van de Britse bevolking verliest. Je krijgt dus een model van winnaars versus verliezers. Het kan echter ook anders! 


In de Verenigde Staten is de Mutual Gains Approach (MGA) ontwikkeld. Deze onderhandelingstechniek vergroot de kans dat de belangen van alle partijen worden bereikt.  Als de MGA wordt toegepast in Groot-Brittannië kan de hele bevolking daar beter van worden. 
 

De MGA is een onderhandelingtechniek die de verschillende belangen van meerdere partijen probeert te combineren. Centraal binnen deze techniek staat het bereiken van consensus. Consensus kan bereikt worden als alle partijen beter af zijn dan hun Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA). In het geval van de Britse casus is de BATNA van voor- en tegenstanders een vertrek vanuit de EU. Bij dit vertrek zal echter een vrij verkeer van personen tussen Europa en Brittannië in stand blijven. Vervolgens kijkt de MGA naar de belangen van de verschillende partijen. De voorstanders van een Brexit willen meer invloed op de politiek. Daarnaast willen ze minder migratie. Zij zien de goedkopere Poolse arbeiders als oneerlijke concurrentie. De tegenstanders willen economische stabiliteit. Bij MGA wordt gekeken naar een oplossing die ervoor zorgt dat de belangen van beide partijen worden gewaarborgd. Hierbij is de rol van burgers belangrijk. De burgers moeten de mogelijkheid krijgen om zelf te zoeken naar creatieve oplossingen voor problemen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via online platforms. Op deze manier kunnen beslissingen genomen op basis van de MGA rekenen op een breder maatschappelijk draagvlak.
 

Op het moment is er te weinig aandacht voor effectieve onderhandelingstechnieken binnen het openbaar bestuur. Weinig ambtenaren en politici hebben ooit een onderhandelingscursus gevolgd. Ook is er nauwelijks aandacht voor onderhandelingen binnen de opleiding Bestuurskunde. De laatste jaren is de rol van de overheid echter veranderd van delegeren naar faciliteren. Binnen deze rol moeten bestuursorganen verschillende partijen bij elkaar brengen om projecten te voltooien en diensten te verlenen. De maatschappelijke complexiteit van vandaag de dag vraagt om een herziening van de fundamenten van onze democratie. In plaats van het vergaren van de meerderheid van stemmen komt het in overeenstemming brengen van verschillende inhoudelijke argumenten.
 

Kortom: het wordt tijd om de techniek van onderhandelingen een centralere rol te geven binnen het openbaar bestuur.  Ten tijde van veel maatschappelijke onrust kan een herziene aandacht voor onderhandelingen zorgen voor een sterker openbaar bestuur. 

Christa de Ruyter, tweedejaars student Bestuurskunde, Universiteit Leiden 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Christa de Ruyter (Schrijver artikel) op
Beste P,

U zegt dat mensen alleen diegene accepteren, die hetzelfde willen als zijzelf. Dit is misschien zo als we kijken vanuit de standpunten van verschillende personen. 'Ik wil een Brexit, jij wilt geen Brexit.'
Bij de MGA kijk je naar de interesses achter dit standpunt: waarom willen mensen wel of geen Brexit.

Natuurlijk moeten mensen bij de MGA iets met elkaar willen. De overheid kan echter een belangrijke rol spelen in het formuleren van gemeenschappelijke belangen. Het vraagt alleen om een ander soort leiderschap.

Daarnaast heeft het feit dat er een districtenstelsel is weinig te maken met de vertegenwoordiging. Zowel in Groot-Brittanië als in Nederland voelen mensen zich niet vertegenwoordigd door de volksvertegenwoordiging. Door het inzetten van de MGA kan je de mate waarin mensen zich vertegenwoordigd voelen vergroten, omdat zij het gevoel hebben dat er ook echt inhoudelijk naar hun wordt geluisterd.

Christa
Door p op
Nou is het sowieso lastige als je een parlementaire democratie hebt en een referendum uitschrijft.

Formeel is het adviserend, maar hebben een hoop partijen om electoraal gewin zich aan de uitkomst gecommitteerd
Door Gerrit (Adviseur) op
In Groot Brittannië kent men het districtenstelsel. Dit houdt in dat een partij met 50% + stemmen alle zetels uit dat district krijgt. Dus in vertegenwoordigd een parlementslid in veel gevallen net iets maar dan 50% van de uitgebrachte stemmen. Nu zou dit een probleem zijn. Een vreemde redenering nu de uitkomst de politieke elite niet uitkomt.
Door p op
MGA is een heel mooi systeempje (net zoals polder etc. etc.). Maar het begint er mee dat mensen iets met elkaar willen. Mensen zijn nogal aan het navelstaren en zijn alleen op zoek naar mensen die hetzelfde willen als zijzelf, iets anders accepteren ze niet. En dan vind je ook nooit iemand die je echt vertegenwoordigd...
Door Christa de Ruyter (Schrijver artikel) op
Beste Jan,

Natuurlijk ligt een deel van het probleem bij gebrekkige communicatie van de volksvertegenwoordiging. Het probleem is echter inherent verbonden met het aanstellen van een vertegenwoordiging. Bij het aanstellen van een vertegenwoordiging creëer je een elite. De creatie van deze elite zorgt voor afstand tussen het volk en de vertegenwoordiging daarvan.

Natuurlijk is MGA niet een oplossing voor dit probleem.
Op lokaal niveau is de MGA de laatste jaren veel toegepast. Bij deze toepassing zijn vele projecten tot stand gekomen. Door burgers actief te laten participeren in de besluitvorming, voelen zij zich meer betrokken bij een project. Daarnaast bleek dat dankzij de participatie oplossingen konden worden gevonden die anders niet mogelijk waren geweest.

Op lokaal niveau heeft de MGA zijn toegevoegde waarde dus al bewezen. Waarom zouden we niet op zoek gaan naar een systeem waarop we de MGA toe kunnen passen op nationaal en/ of op Europees niveau.

Christa de Ruyter
Door Jan Beelen op
Beste Christa,
omdat het ondoenlijk is met 63 miljoen mensen te participeren in onderhandeling, kent men de volksvertegenwoordiging.
Fundament van een volksvertegenwoordiging is enerzijds dat de vertegenwoordigers ook daadwerkelijk vertegenwoordigen, anderzijds dat de volksvertegenwoordigers goed en voldoende communiceren. Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn essentiele begrippen.

Vraag is of MGA het geschetste probleem oplost, of dat het probleem eerder ligt aan het feit dat de overheid niet of onvoldoende voldoet aan bovengenoemde uitgangspunten van volksvertegenwoordiging.
Door Ella de Ronde (Tante) op
Helder verhaal! Mee eens